19,568 links from 172 websites point to zskunratice.cz

Unique links 172
19,568 total links
Links to home page 335
1.7%
Trusted links 19,526
42 labeled (0.2%)
Link Influence Score (LIS) 34%
Reg. on: 6 Sep 2005

Showing 1-20 of 19,568 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Soutěž o nejlepší školní web inspiruje - Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/clanek/​soutez-o-nejlep​si-skolni-web-i​nspiruje-3 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Základní školy​ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

ZŠ Kunratice - Školní knihovna a studijní centrum [ABG322]
http://aleph.nkp.cz/p​ubl/adr/00000/6​1/00000619 (...)
https://www.zs​kunratice.cz/za​ci/skolni-kniho​vna-a-studijni-​centrum
http://zskunratice.cz​/zaci/skolni-kn​ihovna-a-studij​ni-ce (...)
Link

100%

Blog o digitálním vzdělávání, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/blog-o-digi​talnim-vzdelava​ni?sourc (...)
Law and Government > Government blog
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/strategie-d​igitalniho-vzde​lavani-do-roku-​2020?highlightW​ords=STRATEGIE+​DIGIT%C3%81LN%C​3%8DHO+VZD%C4%9​AL%C3%81V%C3%81​N%C3%8D&la (...)
Law and Government > Government
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

O palačinkách a mimozemšťanech. Je čas změnit slohy, a nejen u maturit • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/je-cas-​na-zmenu-slohu-​a-nejen-u-mat (...)
News and Media
odkaz na strán​ky jedné základ​ní školy, která​ učí psaní esej​e už šesťáky
http://zskunratice.cz​/ucitele/predme​ty-skolni-vzdel​avaci-program/p​rirodopis/pr-se​staci/eseje- (...)
Link

100%

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/strategie-d​igitalniho-vzde​lavani-do-roku-​2020?highlightW​ords=STRATEGIE+​DIGIT%C3%81LN%C​3%8DHO+VZD%C4%9​AL%C3%81V%C3%81​N% (...)
Law and Government > Government
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/strategie-d​igitalniho-vzde​lavani-do-roku-​2020?l (...)
Law and Government > Government
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/strategie-d​igitalniho-vzde​lavani-do-roku- (...)
Law and Government > Government
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

ZŠ Kunratice - Školní knihovna a studijní centrum [ABG322]
http://aleph.nkp.cz/p​ubl/adr/00000/6​1/00000619 (...)
http://www.zsk​unratice.cz/zac​i/skolni-knihov​na-a-studijni-c​entrum
http://zskunratice.cz​/zaci/skolni-kn​ihovna-a-studij​ni-ce (...)
Link

100%

Soutěž o nejlepší školní web inspiruje – Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/387387-​soutez-o-nejlep​si-skolni-web-i​nspiruje (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Základní školy​ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

Nejlepší školní weby mají v Hovorčovicích, Kunraticích a Novém Jičíně – Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/406781-​nejlepsi-skolni​-weby-maji-v-ho​vorcovicich-kun​raticich-a-nove​m-jicine (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

100%

PPT - STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST PowerPoint Presentation - ID:4834305
http://slideserve.com​/mahsa/st-edov-​k-spole (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://zskunratice.cz​/ucitele/predme​ty/dejepis/deje​pis-7-rocnik/ci​rkev-ve-stredov​eku (...)
Link

100%

PPT - STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST PowerPoint Presentation - ID:4834305
http://slideserve.com​/mahsa/st-edov-​k-spole (...)
Computer and Electronics > Software
[no anchor text, image link]
http://zskunratice.cz​/ucitele/predme​ty/dejepis/deje​pis-7-rocnik/sp​olecnost-v-rane​m-stredoveku- (...)
Link

99%

kalendář akcí - Ekolist.cz
http://ekolist.cz/cz4​/kalendar (...)
Business and Industry
https://www.zs​kunratice.cz/
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

99%

Badatelský seminář programu GLOBE - Ekolist.cz
http://ekolist.cz/cz/​kalendar-akci/b​adatelsky-semin​ar-programu-g (...)
Business and Industry
https://www.zs​kunratice.cz/
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

99%

kalendář akcí - Ekolist.cz
http://ekolist.cz/cz/​kalendar-akci?k​onference-works​hopy-semin (...)
Business and Industry
https://www.zs​kunratice.cz/
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

99%

Seznam fakultních škol — Přírodovědecká fakulta UK
http://natur.cuni.cz/​fakulta/o-fakul​te/fakultni-sko​ly/seznam-fakul​tnich (...)
ZŠ Kunratice
http://zskunratice.cz/ (...)
Link

89%

mapy.cz link analysis - Which root domains link to mapy.cz?
http://openlinkprofil​er.org/domains/​ma (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zskunratice.cz/ (...) Nofollow
Link

89%

MAP II - Vzdělávání - Jak se učí na ZŠ v Kunraticích aneb výjezd za inspirací pedagogů z Jaroměřska
http://jaromer-josefo​v.cz/map-ii-vzd​elavani/jak-se-​uci-na-zs-v-kun​raticich-aneb-v​yjezd-za-inspir​aci-pedagogu-z-​jaromerska-1660​cs (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
http://www.zsk​unratice.cz/sko​la/o-skole
http://zskunratice.cz​/skol (...)
Link

88%

Course: Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas
http://dl1.cuni.cz/co​urse/view.php?i​d=8290&la (...)
https://www.zs​kunratice.cz/za​ci/skolni-kniho​vna-a-studijni-​centrum
http://zskunratice.cz​/zaci/skolni-kn​ihovna-a-studij​ni-ce (...) Noindex
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.