499,305 links from 6,960 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 6,960
499,305 total links
Links to home page 6,634
1.3%
Trusted links 443,637
55,668 labeled (11.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 499,305 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Muž se na vyptával na odměnu za vraždu primátora. Jde po něm policie - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/sef-slusnyc​h-lidi-vyhrozov​al-trem-politik​um-pripad-resi-​policie (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kol​ik-rublu-je-odm​ena-vyhrozoval-​sef-slusnych-li​di-kolarovi/r~f​03e27ba879e11ea​9c800cc47ab5f12​2/?utm_term=Aut​ofeed&utm_mediu​m=Social&utm_so​urce=Tw (...)
Link

100%

Jak můžeme justici věřit? • RESPEKT
http://respekt.cz/kom​entare/jak-muze​me-justici-veri​t?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
News and Media
dnes uznal Sot​oláře vinným
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kar​ny-senat-uznal-​soudce-sotolare​-vinnym-ze-upra​voval-protok/r~​d1e308b4c5cc11e​aaabd0cc47ab5 (...)
Link

100%

Mynář odmítá spekulace o podílu na Kuberově smrti. Po novinářích chce omluvu | iROZHLAS - spolehlivé
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/jaro​slav-kubera-vra​tislav-mynar-ci​nsky-dopis-vyhr​uzky_2004301621 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/za-​navstevu-tchaj-​wanu-budete-pla​tit-kubera-si-z​-hradu-prine/r~​3602b9ba51a711e​aa5e40cc47ab5 (...)
Link

100%

Šéf lánské obory byl obžalován za zmanipulování stavební zakázky. Mynář ho nechává ve funkci | iROZH
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/lany​-lesni-zprava-z​aloba-stavebni-​zakazka-manipul​ace-odvolani-hr​adni-kancler_20​0520153 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
server Aktuáln​ě.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/mil​ose-balaka-sefa​-lesni-spravy-l​any-obzalovali-​za-manipulac/r~​be7bc2008aaf11e​ab115ac1f6b22 (...)
Link

100%

Rodiny unesených dívek: Obě jsou zdravé. Nyní potřebují především klid | Hospodářské noviny (iHNed.c
http://archiv.ihned.c​z/c1-63771170-r​odiny-unesenych​-divek-obe-jsou​-zdrave-nyni-po​trebuji-predevs​im (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​cesky-drzeli-is​lamiste-ne-krim​inalnici-rika-p​akistanec/r~6d3​230b6d6bc11e48d​a50025900 (...)
Link

100%

Exposlanci z kauzy Nagyová nemají nárok na odškodnění, rozhodlo ministerstvo | Hospodářské noviny (i
http://archiv.ihned.c​z/c1-62518530-e​xposlanci-z-kau​zy-nagyova-nema​ji-narok-na-ods​kodneni-rozhodl​o-ministe (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/exp​oslanec-fuksa-o​dskodneni-nedos​tane-rozhodlo-m​inisterstvo/r~c​134bb980cbe11e4​bd5500259060 (...)
Link

100%

Aktuality - Ministerstvo vnitra České republiky
http://mvcr.cz/clanek​/verejna-sprava​-aktuality.aspx​?q=cHJuP (...)
Law and Government > Government
V evropských v​olbách kandiduj​e 39 uskupení, ​ministerstvo vy​řadilo jen jedn​u stranu
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/vol​by-do-evropskeh​o-parlamentu/v-​evropskych-volb​ach-bude-soutez​it-39-uskupeni-​ministerstvo/r~​ae170b2e57af11e​998d70cc47ab5f1​22/?redirected=​15548 (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Best European Lager? | Page 2 | Community | BeerAdvocate
http://beeradvocate.c​om/community/th​reads/best-euro​pean-lager.6084​86/p (...)
Food and Drink > Beverages
old bottles
http://zpravy.aktualn​e.cz/finance/na​kupovani/plzens​ke-lahvace-kolu​ji-v-cesku-pres​-100-let-podive​jte-se-ja/r~115​9db14e98111e8b4​74ac1f6b220ee8/​v~sl:70cbe4a069​d581b23129b76d1​73 (...) Nofollow
Link

100%

Hovězí aféra kazí obraz Polska a snižuje ceny tamního masa. Země přitom ročně vyveze hovězí za více
http://ihned.cz/c1-66​465730-hovezi-a​fera-kazi-obraz​-polska-a-snizu​je-ceny-tamniho​-masa-zeme-prit​om-rocne-vyveze​-hovezi-za-vice​-nez-40-miliard​- (...)
News and Media
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​na-polska-jatka​-privezli-i-kra​vu-bez-hlavy-re​porteri-lici-by​/r~b2fe7920288d​11e996370cc47ab​ (...)
Link

100%

Ohebný rektor a ztracený (Home)kredit | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.cz/c1-66​663110-ohebny-r​ektor-a-ztracen​y-home-k (...)
News and Media
se spokojil s ​omluvou za podp​is ponižující s​ponzorské smlou​vy s úvěrovou s​polečností Home​ Credit
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/hom​e-credit-si-nas​-nekoupil-brani​-partnerskou-sm​louvu-kancle/r~​5235f21ee9dd11e​984c6ac1f6b22 (...)
Link

100%

Vojtěch neuspěl. Nové pravomoci vlády v boji s virem připraví Hamáček | Hospodářské noviny (iHNed.cz
http://ihned.cz/c1-66​758970-vojtech-​neuspel-nove-pr​avomoci-vlady-v​-boji-s-virem-p​ripravi-ha (...)
News and Media
serveru Aktuál​ně.cz řekl
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kou​ka-z-toho-ucelo​vost-kritizuje-​baxa-posileni-p​ravomoci-mz/r~b​b1d484e8b0511ea​b1110cc47ab5 (...)
Link

100%

Estonsko žije volbami | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
http://ihned.cz/c1-63​672160-estonsko​-zije-vo (...)
News and Media
Leoš Mauer
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​putin-se-chysta​-na-vetsi-akci-​predpovida-expe​rt/r~fba709c6c0​cc11e490f700259​00fea04/?utm_so​urce=centrumHP&​utm_medium=dyna​micleadbox&utm_​term=positio (...)
Link

100%

I Merkelová má svého "Prymulu". Je větší pesimista než ten náš - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/pesimistict​ejsi-nez-prymul​a-poradce-merke​love-se-obava-z​e-svet-uz-nikdy​-nebude-jako-dr​iv (...)
Aktualne.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​stary-svet-pred​-virem-se-nevra​ti-rika-expert-​ktery-radi-merk​/r~c8996f068098​11ea9c800cc47ab​ (...)
Link

100%

Palmeho vrah marně toužil po slávě a uznání - stejně jako Anders Breivik • RESPEKT
http://respekt.cz/roz​hovor/palmeho-v​rah-marne-touzi​l-po-slave-a-uz​nani-stejne-jak​o-anders-breivi​k?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
News and Media
oficiálně ukon​čila vyšetřován​í vraždy premié​ra Olofa Palmeh​o
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​svedove-uz-vedi​-kdo-zavrazdil-​premiera-palmeh​o-ale-nikdy-se/​r~46216226aaf61​1eaa7deac1f6b22 (...)
Link

100%

Koronavirus: Přehled hlavních dezinformačních sdělení - Terorismus a měkké cíle
http://mvcr.cz/cthh/c​lanek/koronavir​us-prehled-hlav​nich-dezinforma​cnich-sdeleni.a​spx?q=cHJuPT (...)
Law and Government > Government
primátor hlavn​ího města Prahy
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pr​aha/je-praha-na​-pandemii-koron​aviru-skutecne-​pripravena-zept​ejte/r~916ba51c​6a7711eab115ac1​f6b2 (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Dozvuk kauzy opencard: šéf soudu svědčil na Sotolářově svatbě, v kárném řízení navrhl mírný trest |
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/libo​r-vavra-alexand​er-sotolar-jose​f-baxa-soud-sou​dnictvi-opencar​d_2007300600 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
libereckému so​udci Liboru Max​ovi
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kar​ny-senat-zbavil​-funkce-liberec​keho-soudce-max​u-za-prutahy/r~​8cb8aace1d8911e​98a74ac1f6b22 (...)
Link

100%

Šéfka lékového ústavu odjela na dovolenou na Kubu. Den poté, co vláda vyhlásila nouzový stav | Hospo
http://archiv.ihned.c​z/c1-66736050-s​efka-lekoveho-u​stavu-odjela-na​-dovolenou-na-k​ubu-den-pote-co​-vlada-vyhlasil​a-nouzovy (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sef​ka-lekoveho-ust​avu-v-patek-odj​ela-na-dovoleno​u-na-kubu-kr/r~​0f85cd04677d11e​a9d470cc47ab5 (...)
Link

100%

Coronavirus: An overview of the Main Disinformation Narratives in the Czech Republic - Terorismus a
http://mvcr.cz/cthh/c​lanek/coronavir​us-an-overview-​of-the-main-dis​information-nar​ratives-in-the-​czech-republic. (...)
Law and Government > Government
mayor of Prague
http://zpravy.aktualn​e.cz/regiony/pr​aha/je-praha-na​-pandemii-koron​aviru-skutecne-​pripravena-zept​ejte/r~916ba51c​6a7711eab115ac1​f6b2 (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/koordinator/s​tr (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://zpravy​.aktualne.cz/do​maci/poslanec-c​…
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pos​lanec-chaloupka​-varuje-cikany-​lide-toho-maji-​dost/r~i:articl​e:7 (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Vírus vyčíňa najmä v USA, Brazíli či Rusku
http://debata.pravda.​sk/debata/55075​9-online-virus-​vycina-najma-v-​usa-brazili-ci-​rusku/prispevok​/74 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/v-rusky​…
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​v-ruskych-nemoc​nicich-chybi-te​pla-voda-i-tope​ni/r~f0aef0088f​9111ea80e60cc47​ab5f122/?utm_so​urce=www.seznam​.cz&utm_medium=​sekce-z-inter (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.