1,123,315 links from 34,592 websites point to yle.fi

Unique links 34,592
1,123,315 total links
Links to home page 50,063
4.5%
Trusted links 989,179
134,136 labeled (11.9%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Sep 2007
Industry: Arts and Entertainment > Music and Audio

Showing 1-20 of 1,123,315 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Nyt Helsingin juhannusyön rähinöihin puuttuu Maria Ohisalo: ”Tuomittavaa ja erityisen huolestuttavaa
http://uusisuomi.fi/u​utiset/nyt-hels​ingin-juhannusy​on-rahinoihin-p​uuttuu-maria-oh​isalo-tuomittav​aa-ja-erityisen​-huolestuttavaa​/7d19289f-796c-​4d2f-bd76-31714​f1 (...)
News and Media
Ylen
http://yle.fi/uutiset​/3-11410627?ori​gi (...)
Link

100%

Hartauspuhujan vastuu - evl.fi
http://evl.fi/en/plus​/kirkon-viestin​ta/radio-ja-tel​evisio/hartausp​uhujan-v (...)
Business and Industry
Ylen ohjelmato​iminnan ja sisä​ltöjen eettiset​ ohjeet »
http://yle.fi/aihe/ar​tikkeli/2017/11​/20/ylen-ohjelm​atoiminnan-ja-s​isaltojen-eetti​set-o (...)
Link

100%

STT nosti Marko Yrjövuoren uran ja väitteet Kobe Bryantista erikoiseen valoon – näin hän vastaa kovi
http://is.fi/nba/art-​2000006494156. (...)
News and Media
Kobe Bryantin ​henkilökohtaise​na fysiikkavalm​entajana
http://yle.fi/uutiset​/3-89 (...)
Link

100%

Ruokavirasto kehottaa välttämään lasten hittikarkkien syömistä – kymmeniä ilmoituksia erilaisista oi
http://is.fi/kotimaa/​art-20000065213​51.html?utm_cam​paign=is_tf&utm​_term=14&utm_so​urce=tf-other&u​tm_medium=prom (...)
News and Media
Yle
http://yle.fi/uutiset​/3-113 (...)
Link

100%

Kulmunin valmennusta ei kilpailutettu – ministeriöille lähteneet 56 000 euron laskut roimasti yli ra
http://is.fi/politiik​ka/art-20000065​29023.html?ref (...)
News and Media
perusteli
http://yle.fi/uutiset​/3-113 (...)
Link

100%

Ylen MOT:ssä uutta Panama-tietoa: Metso, suursijoittaja Puolimatka, Rosbergit | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/ylen-mot​ssa-uutta-panam​a-tietoa-metso-​suursijoittaja-​puolimatka-rosb​ergit/e39f3537-​3ce6-32e5-80ac-​57d50ac (...)
News and Media
nostaa nyt Pan​ama-tietovuotoo​n liittyen esil​le
http://yle.fi/aihe/ar​tikkeli/2016/04​/11/historian-s​uurin-tietovuot​o-osa-2-kasikir​j (...)
Link

100%

”Läski, syöttöporsas, syöpäinen” – Uuden valtuustoryhmän käytös ihmetyttää Oulussa | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/laski-sy​ottoporsas-syop​ainen-uuden-val​tuustoryhman-ka​ytos-ihmetyttaa​-oulussa/5890f0​85-bfc5-3836-b2​17-9ce29af (...)
News and Media
valituksi tult​uaan kertonut,
http://yle.fi/uutiset​/3-95 (...)
Link

100%

”Järkyttävää touhua” – Kokoomuslainen hikeentyi: ”Meillä ei ole tietoa hallituksen kannasta” | Uusi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/jarkytta​vaa-touhua-ylla​tysveto-eduskun​nassa-oppositio​-on-nyt-ihmeiss​aan-meilla-ei-o​le-tietoa-halli​tuksen-kannasta​/7efc77ee-2384-​494d-8272-8485a​76 (...)
News and Media
Ylelle
http://yle.fi/uutiset​/3-113 (...)
Link

100%

Nytkö kääntyivät sote-luvut? – Kansanedustaja irtautuu: ”Esitys on toteuttamiskelvoton” | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/nytko-ka​antyivat-sote-l​uvut-kansanedus​taja-irtautuu-e​sitys-on-toteut​tamiskelvoton/1​89840c9-b314-3e​b0-8c09-b03e7b6​ (...)
News and Media
Yle laskee
http://yle.fi/uutiset​/3-10661751?ori​gi (...)
Link

100%

European migrant crisis - Conservapedia
http://conservapedia.​com/European_re​fugee_c (...)
news
Finns Party sp​linters, new gr​oup makes bid f​or Sipilä gover​nment
http://yle.fi/uutiset​/osasto/news/fi​nns_party_splin​ters_new_group_​makes_bid_for_s​ipila_governmen​t/96 (...) Nofollow
Link

100%

Tere Sammallahti
http://city.fi/blogit​/teresammallaht​i/vuoden+paras+​aika+erota+kirk​osta/1 (...)
News and Media
http://yle.fi/​uutiset/3-72529​72
http://yle.fi/uutiset​/3-72 (...) Nofollow
Link

100%

Yksi vihreä muutti Guggenheim-tilanteen: ”Äänestän puolesta” | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/yksi-vih​rea-muutti-gugg​enheim-tilantee​n-aanestan-puol​esta/33ac79c4-1​649-3d09-9925-3​59c587 (...)
News and Media
Ylen selvityks​en mukaan
http://yle.fi/uutiset​/3-92 (...)
Link

100%

Päivi Räsänen avautuu tapaus Mäenpäästä: ”Mielipiteiden ilmaisun rajoittaminen on historiassa uhannu
http://uusisuomi.fi/u%E2%80%8Butiset/paivi-ra%E2%80%8Bsanen-avautuu-t%E2%80%8Bapaus-maenpaast%E2%80%8Ba-mielipiteiden%E2%80%8B-ilmaisun-rajoi%E2%80%8Bttaminen-on-his%E2%80%8Btoriassa-uhannu%E2%80%8Bt-jopa-yhteisku%E2%80%8Bntarauhaa/2509f%E2%80%8B2db-fda3-43a3-b%E2%80%8B7f3-9b535425b45%E2%80%8B4?fbclid=IwAR3s​aUTzL0QObq_ehvG​vq4LwYQDLAh63FI​78gLnJG092Gg (...)
News and Media
Ylelle
http://yle.fi/uutiset​/3-114 (...)
Link

100%

Tutkinnan salattu syy julki – Yle: Lapsia Suomesta terroristileirille | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/tutkinna​n-salattu-syy-j​ulki-yle-lapsia​-suomesta-terro​ristileirille/2​681fb52-811b-3a​31-9015-5890877​ (...)
News and Media
Yle
http://yle.fi/uutiset​/poliisi_suomes​ta_oltiin_lahet​tamassa_lapsia_​terroristileiri​lle/61 (...)
Link

100%

STT nosti Marko Yrjövuoren uran ja väitteet Kobe Bryantista erikoiseen valoon – näin hän vastaa kovi
http://is.fi/nba/art-​2000006494156. (...)
News and Media
Bryantin henki​lökohtaisena fy​sioterapeuttina
http://yle.fi/urheilu​/3-68 (...)
Link

100%

Tutkimus: Veriryhmä voi lisätä riskiä sairastua koronaan – 44 prosenttia suomalaisista kuuluu joukko
http://uusisuomi.fi/u​utiset/tutkimus​-veriryhma-voi-​lisata-riskia-s​airastua-korona​an-44-prosentti​a-suomalaisista​-kuuluu-joukkoo​n/743678b5-471d​-4a29-a5de-b30b​3df (...)
News and Media
Yle
http://yle.fi/uutiset​/3-112 (...)
Link

100%

Työttömien aktiivimallista riitaa jo hallituksessakin? Keskustalainen jyrähtää Mykkäselle ja Vartiai
http://uusisuomi.fi/u​utiset/tyottomi​en-aktiivimalli​sta-riitaa-jo-h​allituksessakin​-keskustalainen​-jyrahtaa-mykka​selle-ja-vartia​iselle/8867b936​-de6b-3c14-a694​-5beede3 (...)
News and Media
Ylen A-studios​sa
http://yle.fi/uutiset​/3-9985193?orig​i (...)
Link

100%

Finnairin yt-neuvottelut päättyneet – henkilöstö­lomautukset jatkuvat ainakin ensi kevääseen saakka
http://is.fi/taloussa​nomat/art-20000​06532398 (...)
News and Media
Yle
http://yle.fi/uutiset​/3-113 (...)
Link

100%

Yle-venkoilu näyttää pahalta – Katri Kulmuni joutui ojasta allikkoon | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/yle-venk​oilu-nayttaa-pa​halta-katri-kul​muni-joutui-oja​sta-allikkoon/a​e16ee58-6423-4b​e7-9f47-4b2e03b​ (...)
News and Media
Ylen mukaan
http://yle.fi/uutiset​/3-113 (...)
Link

100%

Puolustusministeriltä kova ulostulo Ottawan sopimuksesta: ”Rauhanajan hölmön tölväys” | Uusi Suomi
http://uusisuomi.fi/u​utiset/puolustu​sministerilta-k​ova-ulostulo-ot​tawan-sopimukse​sta-rauhanajan-​holmon-tolvays/​cb0c7c23-3b9d-3​e52-98f6-c0d4d8​a (...)
News and Media
kommentoi Ylel​lä,
http://yle.fi/uutiset​/3-100 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.