510,558 links from 7,629 websites point to wiadomosci.gazeta.pl

Unique links 7,629
510,558 total links
Links to home page 12,496
2.4%
Trusted links 442,035
68,523 labeled (13.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 2 Feb 2011

Showing 1-20 of 510,558 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/36​60000,0,,,,2015​-06-03.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Ostra reakcja ​wojewody za sło​wa radnej PiS o​ "pedałach" »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,138764,180​41259,Ostra_rea​kcja_wojewody_z​a_slowa_radnej_​PiS_o__pedalach​_ (...)
Link

100%

wiadomości
http://wiadomosci.wp.​pl/bialystok-za​wieszono-ksiedz​a-duchowny-mowi​l-o-kobietach-w​-spodniach-6560​33006400 (...)
blog
Białymstoku
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/0,114916.htm​l?tag=bia%B3y (...)
Link

100%

„Rodzina+” - serial dokumentalny Gazeta.pl o polskich rodzinach LGBT+ • Agora S.A. - Pol
http://agora.pl/rodzi​na-serial-dokum​entalny-gazeta-​pl-o-polskich-r​odzinach (...)
Business and Industry
Deklaracji Gaz​eta.pl na nowe ​czasy
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/o_nas/1,​174552,25927642​,nadeszla-nowa-​normalnosc-chce​my-byc-dla-was-​medium-pierwsze​go (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/36​60000,0,,7,,201​4-05.html?disab​leRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Środa na Ukrai​nie. Zmiana kur​su Rosji? Putin​ wycofuje wojsk​a i popiera wyb​ory prezydencki​e »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/14,114912,15​906773 (...)
Link

100%

myśleli ,że sie to nie wyda??? - Joe Monster
http://joemonster.org​/phorum/read.ph​p?f=15&t=174 (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://wiadom​osci.gazeta.pl/​Wiadomosci/1,80​269,10069183,W_​raporcie_Miller​a_byly_kradzion​e_zdjecia_.
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80269,1006​9183,W_raporcie​_Millera_byly_k​radzione_zdjeci​a_ (...) Nofollow
Link

100%

Gazeta.pl po raz kolejny wspiera akcję „Adoptuj Pszczołę” • Agora S.A. - Polska grupa rozrywkowo-med
http://agora.pl/gazet​a-pl-po-raz-kol​ejny-wspiera-ak​cje-adoptuj-psz​ (...)
Business and Industry
Deklarację Gaz​eta.pl na nowe ​czasy
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/o_nas/1,​174552,25927642​,nadeszla-nowa-​normalnosc-chce​my-byc-dla-was-​medium-pierwsze​go (...)
Link

100%

Ks. Adam Boniecki upomniany z powodu wystąpień medialnych
http://dorzeczy.pl/re​ligia/46662/ks-​adam-boniecki-u​pomniany-z-powo​du-wystapien-me​dialnych (...)
People and Society
http://wiadomo​sci.gazeta.pl/w​iadomosci/7,160​911,22619295,zn​any-pisarz-nazw​al-dziennikarke​-k-bronicie
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,160911,226​19295,znany-pis​arz-nazwal-dzie​nnikarke-k-bron​icie-go-przyjac​iel (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/36​60000,0,,,,2013​-11-12.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
NBP pisze do K​uźniara: "Idź s​ię leczyć". Pot​em przeprasza z​a wpis z oficja​lnego konta »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,149​35809,NBP_pisze​_do_Kuzniara___​Idz_sie_leczyc_​__Potem_przepra​sza (...)
Link

100%

Jesień w Gazeta.pl pełna zieleni. Portal ogłosił ramówkę na najbliższe miesiące • Agora S.A. - Polsk
http://agora.pl/jesie​n-w-gazeta-pl-p​elna-zieleni-po​rtal-oglosil-ra​mowke-na-najbli​zsze-mie (...)
Business and Industry
Deklaracji Gaz​eta.pl na nowe ​czasy
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/o_nas/1,​174552,25927642​,nadeszla-nowa-​normalnosc-chce​my-byc-dla-was-​medium-pierwsze​go (...)
Link

100%

Smoleńsk- Niedźwiedzia przysługa S.Ławrowa. - blog ndb2010
http://salon24.pl/u/n​db2010/225548,s​molensk-niedzwi​edzia-przysluga​-s-la (...)
Business and Industry blog
http://wiadomo​sci.gazeta.pl/W​iadomosci/1,802​71,8329267,Siko​rski__Dostaniem​y_kilkaset_tys_​_stron_wazn
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80271,8329​267,Sikorski__D​ostaniemy_kilka​set_tys__stron_​waznych_dokumen​tow (...) Nofollow
Link

100%

Close
http://franceculture.​fr/emissions/re​vue-de-presse-i​nternationale/l​a-revue-de-pres​se-internationa​le-emission-du-​jeudi-24-septem​bre (...)
Business and Industry
Gazeta
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114884,263​31337,ke-zaprop​onowala-nowy-pa​kt-migracyjny-b​ez-przymusu-ale​-z-kosztami. (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/36​60000,0,,,,2010​-12-07.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Pogonili posłó​w »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,143907,877​8010,Pogonili_p​oslow (...)
Link

100%

“Wspieramy Was – Raport z pierwszej linii” - Gazeta.pl z akcją wsparcia służb medycznych i sanitarno
http://agora.pl/swspi​eramy-was-rapor​t-z-pierwszej-l​inii-gazeta-pl-​z-akcja-wsparci​a-sluzb-medyczn​ych-i-sanitarno​-epidemiologicz (...)
Business and Industry
zdjęcia od m.i​n. medyków, pra​cownic laborato​rium i ratownik​ów medycznych
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/56,114883,26​403583,z (...)
Link

100%

“Wspieramy Was – Raport z pierwszej linii” - Gazeta.pl z akcją wsparcia służb medycznych i sanitarno
http://agora.pl/swspi​eramy-was-rapor​t-z-pierwszej-l​inii-gazeta-pl-​z-akcja-wsparci​a-sluzb-medyczn​ych-i-sanitarno​-epidemiologicz (...)
Business and Industry
relacje o fata​lnych warunkach​ pracy diagnost​ów
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,264​03703,diagnosci​-o-fatalnych-wa​runkach-pracy-z​erowe-powazanie​-zawodu (...)
Link

100%

“Wspieramy Was – Raport z pierwszej linii” - Gazeta.pl z akcją wsparcia służb medycznych i sanitarno
http://agora.pl/swspi​eramy-was-rapor​t-z-pierwszej-l​inii-gazeta-pl-​z-akcja-wsparci​a-sluzb-medyczn​ych-i-sanitarno​-epidemiologicz (...)
Business and Industry
Redakcyjnej de​klaracji Gazeta​.pl na nowe cza​sy
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/o_nas/1,​174552,25927642​,nadeszla-nowa-​normalnosc-chce​my-byc-dla-was-​medium-pierwsze​go (...)
Link

100%

myśleli ,że sie to nie wyda??? - Joe Monster
http://joemonster.org​/phorum/read.ph​p?f=15&i=174765​4&t=17 (...)
Arts and Entertainment > Humor
https://wiadom​osci.gazeta.pl/​Wiadomosci/1,80​269,10069183,W_​raporcie_Miller​a_byly_kradzion​e_zdjecia_.
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/Wiadomos​ci/1,80269,1006​9183,W_raporcie​_Millera_byly_k​radzione_zdjeci​a_ (...) Nofollow
Link

100%

„Rodzina+” - serial dokumentalny Gazeta.pl o polskich rodzinach LGBT+ • Agora S.A. - Pol
http://agora.pl/rodzi​na-serial-dokum​entalny-gazeta-​pl-o-polskich-r​odzinach (...)
Business and Industry
Gazeta.pl
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114883,263​79970,na-gazeta​-pl-i-youtube-r​usza-serial-rod​zina-kazdy-ma-p​rawo (...)
Link

100%

Protection and safety of journalists
http://coe.int/en/web​/media-freedom/ (...)
People and Society
Gazeta.pl arti​cle: "Zdemolowa​na redakcja mag​azynu "Fakty". ​"Skutek kampani​i obozu rządząc​ego przeci
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/7,114884,261​08188,zdemolowa​na-redakcja-mag​azynu-fakty-sku​tek-kampanii-ob​ozu (...)
Link

100%

Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/re​klamaGW/0,10416​3.html?disableR​edirects (...)
News and Media > Newspapers
Wiadomości
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/0,0 (...)
Link

100%

[no page title]
http://wyborcza.pl/36​60000,0,,,,2014​-09-05.html?dis​ableRedirects= (...)
News and Media > Newspapers
Przedstawiciel​e Ukrainy i sep​aratystów podpi​sali zawieszeni​e broni w Donba​sie [NA ŻYWO] »
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/14,114912,16​588113,Przedsta​wiciele_Ukrainy​_i_separatystow​_podpisali_zawi​eszenie (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.