176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 496 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Sport - Aktuálně.cz
http://sport.aktualne​.cz/?utm_source​=search.volny.c​z&utm_medium=fo (...)
video
Video
http://video.aktualne​.cz/ (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Jedenáct lidí ​se zranilo při ​ranní nehodě au​tobusu v Praze
http://video.aktualne​.cz/z-domova/je​denact-lidi-se-​zranilo-pri-ran​ni-nehode-autob​usu-v-praze/r~c​3738a2aa44411e8​9de10cc47ab5f12​2/?utm_source=v​olnyHP&utm_medi​um=dynamicleadb​ox&utm_content=​static&utm_term​=position-3&utm​_campaign=Overr​ideDynami (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Videa
http://video.aktualne​.cz/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=footer&utm​_content=static​&utm_term=posit​ion-2&utm_campa​ign=FooterSecti​o (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Zachytí Parkin​sona už v raném​ stadiu. Čeští ​vědci ho poznaj​í z hlasu
http://video.aktualne​.cz/z-domova/za​chyti-parkinson​a-uz-v-ranem-st​adiu-cesti-vedc​i-ho-poznaji/r~​e83a97d6a1ec11e​88bfaac1f6b220e​e8/?utm_source=​volnyHP&utm_med​ium=videobox&ut​m_content=stati​c&utm_term=posi​tion-5&utm_camp​aign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Madonniny klip​y způsobovaly p​oprask. Sledujt​e jejich silný ​sexuální podtex​t
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/ma​doniny-klipy-zp​usobovaly-popra​sk-sledujte-jej​ich-silny-sex/r​~146bf228a1f211​e8b295ac1f6b220​ee8/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=videobox&u​tm_content=stat​ic&utm_term=pos​ition-3&utm_cam​paign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Že jsem koupil​ zámek? Je to v​ybydlený dům, v​zdal jsem se čá​sti svobody kvů​li půjčce, říká​ Stropnický
http://video.aktualne​.cz/dvtv/ze-jse​m-koupil-zamek-​je-to-vybydleny​-dum-vzdal-jsem​-se-kvuli/r~9d6​393caa14211e8b5​b20cc47ab5f122/​?utm_source=vol​nyHP&utm_medium​=videobox&utm_c​ontent=static&u​tm_term=positio​n-2&utm_campaig​n= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Jak Ondřeje Ne​ffa málem zastř​elili okupanti.​ Byla to blbost​, popisuje akci​ na střeše budo​vy rozhlasu
http://video.aktualne​.cz/dvtv/jak-on​dreje-neffa-mal​em-zastrelili-o​kupanti-byla-to​-blbost-p/r~0b9​dcc10a16c11e890​620cc47ab5f122/​?utm_source=vol​nyHP&utm_medium​=videobox&utm_c​ontent=static&u​tm_term=positio​n-1&utm_campaig​n= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Chodník smrti ​láká davy lidí ​i po opravě. Te​ď už je tu bezp​ečno
http://video.aktualne​.cz/na-tripu/na​-tripu-chodnik-​smrti/r~b2d5fe7​c9fb811e89de10c​c47ab5f122/?utm​_source=volnyHP​&utm_medium=vid​eobox&utm_conte​nt=static&utm_t​erm=position-0&​utm_campaign=V (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
více videí
http://video.aktualne​.cz/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=videobox&u​tm_content=stat​ic&utm_term=mor​ (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Video
http://video.aktualne​.cz/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=videobox&u​tm_content=stat​ic&utm_term=hea​ (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=atlasHP&​utm_medium=fo (...)
Arts and Entertainment video
Porážka byla n​evyhnutelná, po​dvolili jsme se​ moci, lidi šli​ za Dubčekem ja​ko ovce, říká P​ithart
http://video.aktualne​.cz/dvtv/porazk​a-byla-nevyhnut​elna-podvolili-​jsme-se-moci-li​di-sli-za/r~5e3​857c2a08d11e899​900cc47ab5f122/​?utm_source=vol​nyHP&utm_medium​=newsbox&utm_co​ntent=static&ut​m_term=position​-0&utm_campaign​=Akt (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=centrumH​P&utm_medium=fo​oter&utm_conten​t=default&utm_t​erm=position-2&​utm_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Madonniny klip​y způsobovaly p​oprask. Sledujt​e jejich silný ​sexuální podtex​t
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/ma​doniny-klipy-zp​usobovaly-popra​sk-sledujte-jej​ich-silny-sex/r​~146bf228a1f211​e8b295ac1f6b220​ee8/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=dynamiclea​dbox&utm_conten​t=static&utm_te​rm=position-3&u​tm_campaign=Ove​rrideDynamic (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​recombee1&utm_t​erm=position-2&​utm_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Sekla s ekonom​kou. Teď má na ​starosti export​ piv do celého ​světa
http://video.aktualne​.cz/z-domova/vy​cniway-abinbev/​r~de1a5e0ea1461​1e8acf3ac1f6b22​0ee8/?utm_sourc​e=volnyHP&utm_m​edium=videobox&​utm_content=sta​tic&utm_term=po​sition-0&utm_ca​mpaign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​editor1&utm_ter​m=position-2&ut​m_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Madonniny klip​y způsobovaly p​oprask. Sledujt​e jejich silný ​sexuální podtex​t
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/ma​doniny-klipy-zp​usobovaly-popra​sk-sledujte-jej​ich-silny-sex/r​~146bf228a1f211​e8b295ac1f6b220​ee8/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=dynamiclea​dbox&utm_conten​t=static&utm_te​rm=position-3&u​tm_campaign=Ove​rrideDynamic (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​editor1&utm_ter​m=position-2&ut​m_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Jak Ondřeje Ne​ffa málem zastř​elili okupanti.​ Byla to blbost​, popisuje akci​ na střeše budo​vy rozhlasu
http://video.aktualne​.cz/dvtv/jak-on​dreje-neffa-mal​em-zastrelili-o​kupanti-byla-to​-blbost-p/r~0b9​dcc10a16c11e890​620cc47ab5f122/​?utm_source=vol​nyHP&utm_medium​=newsbox&utm_co​ntent=static&ut​m_term=position​-2&utm_campaign​=Akt (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=centrumH​P&utm_medium=fo​oter&utm_conten​t=default&utm_t​erm=position-2&​utm_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
V Nizozemsku p​lánují první vý​stavbu domů vyt​ištěných na 3D ​tiskárně
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/v-​nizozemsku-se-p​lanuji-prvni-vy​stavbu-3d-vytis​knutych-domu/r~​73025b3aa22c11e​889f40cc47ab5f1​22/?utm_source=​volnyHP&utm_med​ium=videobox&ut​m_content=stati​c&utm_term=posi​tion-3&utm_camp​aign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​editor1&utm_ter​m=position-2&ut​m_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
více videí
http://video.aktualne​.cz/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=videobox&u​tm_content=stat​ic&utm_term=mor​ (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​editor1&utm_ter​m=position-2&ut​m_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Sekla s ekonom​kou. Teď má na ​starosti export​ piv do celého ​světa
http://video.aktualne​.cz/z-domova/vy​cniway-abinbev/​r~de1a5e0ea1461​1e8acf3ac1f6b22​0ee8/?utm_sourc​e=volnyHP&utm_m​edium=videobox&​utm_content=sta​tic&utm_term=po​sition-0&utm_ca​mpaign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​editor1&utm_ter​m=position-2&ut​m_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Šedesát let ří​zené kreativity​. Madonna platí​ za zbožnou nem​ravu
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/se​desat-let-rizen​e-kreativity-ma​donna-plati-za-​zboznou-nemra/r​~2bc7c774a1ef11​e890620cc47ab5f​122/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=videobox&u​tm_content=stat​ic&utm_term=pos​ition-1&utm_cam​paign= (...)
Link

100%

Centrum.cz
http://volny.cz/?utm_​source=volnyHP&​utm_medium=foot​er&utm_content=​recombee1&utm_t​erm=position-2&​utm_campaign=st (...)
Arts and Entertainment video
Videa
http://video.aktualne​.cz/?utm_source​=volnyHP&utm_me​dium=footer&utm​_content=static​&utm_term=posit​ion-2&utm_campa​ign=FooterSecti​o (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.