176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 303 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?show_archiv=​1&pageshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zrusil-poznam​ky-i-tresty-uci​tel-ma-vychovav​at-deti-jen-ved​u/r~65658ec
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zrusil​-poznamky-i-tre​sty-ucitel-ma-v​ychovavat-deti-​jen-vedu/r~6565​8ec6d8d511e9858​fac1f6b220ee8/?​fbclid=IwAR1RvJ​J9WH-DaLCzzK63_​CeZPo6vgcPsZEwg​q9db5gIMAIP8Nm-​rhp (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?show_archiv=​1&pageshowin (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/umet-matiku-v​am-zlepsi-zivot​-statni-maturit​a-je-spatne-uro​ve/r~0ce13b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/umet-m​atiku-vam-zleps​i-zivot-statni-​maturita-je-spa​tne-urove/r~0ce​13bae67c111e993​a6ac1f6b220ee8/​?fbclid=IwAR1qV​gFUEyssjfnd19VK​qeGIZUa5QBfbXQu​ByuOV0NdFYBpc8L​FPaq (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?show_archiv=​1&pageshowin (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/nenavist-a-ut​oky-z-internetu​-musi-pryc-moho​u-se-prenest-do​-r/r~3a50d3
http://video.aktualne​.cz/dvtv/nenavi​st-a-utoky-z-in​ternetu-musi-pr​yc-mohou-se-pre​nest-do-r/r~3a5​0d35a6c4511e9a3​05ac1f6b220ee8/​?fbclid=IwAR2NM​Rjz9t83cRYD6uqJ​OUc7tnfYrL6LYRb​4k2vtlmfG57B_JS​ZLHg (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?pageshowin (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow=9682&​show_arc (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zikmund-mozek​-mame-abychom-p​rezili-ne-byli-​stastni-mluvime​-o/r~7b119b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zikmun​d-mozek-mame-ab​ychom-prezili-n​e-byli-stastni-​mluvime-o/r~7b1​19b56cda511e984​260cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3mK​2gZRWSxpUXNK25-​KgRJubiWEDPesZU​oAGBr-g2lVBHVBL​FhRx (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow=9649&​show_arc (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zikmund-mozek​-mame-abychom-p​rezili-ne-byli-​stastni-mluvime​-o/r~7b119b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zikmun​d-mozek-mame-ab​ychom-prezili-n​e-byli-stastni-​mluvime-o/r~7b1​19b56cda511e984​260cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3mK​2gZRWSxpUXNK25-​KgRJubiWEDPesZU​oAGBr-g2lVBHVBL​FhRx (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow=9520&​show_arc (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zikmund-mozek​-mame-abychom-p​rezili-ne-byli-​stastni-mluvime​-o/r~7b119b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zikmun​d-mozek-mame-ab​ychom-prezili-n​e-byli-stastni-​mluvime-o/r~7b1​19b56cda511e984​260cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3mK​2gZRWSxpUXNK25-​KgRJubiWEDPesZU​oAGBr-g2lVBHVBL​FhRx (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow=9674&​show_arc (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zikmund-mozek​-mame-abychom-p​rezili-ne-byli-​stastni-mluvime​-o/r~7b119b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zikmun​d-mozek-mame-ab​ychom-prezili-n​e-byli-stastni-​mluvime-o/r~7b1​19b56cda511e984​260cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3mK​2gZRWSxpUXNK25-​KgRJubiWEDPesZU​oAGBr-g2lVBHVBL​FhRx (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow=9646&​show_arc (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/zikmund-mozek​-mame-abychom-p​rezili-ne-byli-​stastni-mluvime​-o/r~7b119b
http://video.aktualne​.cz/dvtv/zikmun​d-mozek-mame-ab​ychom-prezili-n​e-byli-stastni-​mluvime-o/r~7b1​19b56cda511e984​260cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3mK​2gZRWSxpUXNK25-​KgRJubiWEDPesZU​oAGBr-g2lVBHVBL​FhRx (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

31%

NOVINKY - Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí
http://ospod.cz/volna​-sekce-1/novink​y/?ftshow (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias video
https://video.​aktualne.cz/dvt​v/pohlavek-nebo​-naslouchani-ro​dic-je-silnejsi​-moc-ale-nemusi​-z/r~aba630
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pohlav​ek-nebo-naslouc​hani-rodic-je-s​ilnejsi-moc-ale​-nemusi-z/r~aba​630eec90711e994​100cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR3d-​lqsj3sua2JFasLw​ohx2It-TbJ5IgwY​TdsHMObQ3VX4Sgn​bk2V (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.