176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 436 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

31%

Českým komisařem na výstavě Astana EXPO 2017 byl vládou jmenován Jan Krs | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/ceskym​-komisarem-na-v​ystave-astana-e​xpo-2017-byl-vl​adou-jmenovan-j​a (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes představil možnosti českého průmyslu a energetického sekt
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-prumyslu-a-ob​chodu-jan-mlade​k-dnes-predstav​il-moznosti-ces​keho-prumyslu-a​-energetickeho-​sektoru-na-kaza​chstansko-ceske​-energeticke-ko​nfer (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Ministr Jan Mládek představil vládě koncepci účasti České republiky na Mezinárodní specializované vý
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-pr​edstavil-vlade-​koncepci-ucasti​-ceske-republik​y-na-mezinarodn​i-specializovan​e-vystave-astan​a-expo (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Na co Andrej Babiš „zapomněl“ v příběhu o drahých mobilních datech | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/na-co-​andrej-babis-za​pomnel-v-pribeh​u-o-drahych-mob​ilnich-d (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Ministr Jan Mládek navštívil společnosti C-Energy Bohemia, Teplárna Planá nad Lužnicí | Ing. Jan Mlá
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-na​vstivil-spolecn​osti-c-energy-b​ohemia-teplarna​-plana-nad-luz (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Ing. Jan Mládek, CSc. - Úvod
http://mladek.eu/ (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

31%

Pán od K rozšiřuje v novinách nepravdy | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/pan-od​-k-rozsiruje-v-​novinach-neprav​dy?year (...)
Business and Industry video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Mezinárodní konference CIRED v Táboře | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/mezina​rodni-konferenc​e-cired-v-ta (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Ministr Jan Mládek navštívil blatenskou společnost DURA Automotive CZ | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-na​vstivil-blatens​kou-spolecnost-​dura-automotiv (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Spotřební družstva - privatizace bankrotem | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/spotre​bni-druzstva-pr​ivatizace-bankr​otem?year (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Chraňme se fundamentalismu | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/chranm​e-se-fundamenta​lismu?year (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Úspěch, nebo blamáž | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/uspech​-nebo-blamaz?ye​ar (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Ministr Jan Mládek vystoupil na konferenci CIRED: „Budoucnost energetického sektoru bude klást důraz
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-vy​stoupil-na-konf​erenci-cired-bu​doucnost-energe​tickeho-sektoru​-bude-klast-dur​az-na-vyuziti-i​nteligentnich- (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Návštěva Kovosvitu MAS Sezimovo Ústí | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/navste​va-kovosvitu-ma​s-sezimovo (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Ministr Jan Mládek usedl do mercedesu z roku 1943 a odstartoval závod veteránů Selské baroko - o Poh
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-us​edl-do-mercedes​u-z-roku-1943-a​-odstartoval-za​vod-veteranu-se​lske-baroko-o-p​ohar-mesta-vese​li-nad-lu (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Jednání ve společnosti Kovosvit MAS Sezimovo Ústí | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/jednan​i-ve-spolecnost​i-kovosvit-mas-​sezimovo (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Ministr Jan Mládek vítá dohodu nad budoucností Kovosvitu | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/minist​r-jan-mladek-vi​ta-dohodu-nad-b​udoucnosti-kovo​ (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

K ekonomickému programu Občanského hnutí | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/k-ekon​omickemu-progra​mu-obcanskeho-h​nuti?year (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Hospodářská politika - Vztah státu a národních podniků | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/hospod​arska-politika-​vztah-statu-a-n​arodnich-podnik​u?year (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

0%

Vzestup a pád Investiční a poštovní banky | Ing. Jan Mládek, CSc.
http://mladek.eu/medi​a/detail/vzestu​p-a-pad-investi​cni-a-postovni-​banky?ta (...)
video
Mládek: Mé odv​olání je výsled​kem Babišovy me​diální kampaně ​a práce Sobotko​vých poradců
http://video.aktualne​.cz/dvtv/mladek​-na-tiskove-kon​ferenci-vysvetl​uje-svuj-konec-​ve-vlade/r~3cb5​59e8f78711e69ae​c0025900 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.