176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 340 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

6%

4. strana :: Zdroje :: Kečtení.cz
http://zdroje.kecteni​.cz/ (...)
Business and Industry video
Babiš se ve sn​ěmovně vysmál n​epřítomným posl​ancům, pirát...
http://video.aktualne​.cz/z-domova/ba​bis-se-ve-snemo​vne-vysmal-nepr​itomnym-poslanc​um-pirat-pika/r​~cdfd0086176911​ea926e0cc47ab5f​122/?utm_source​=mediafed&utm_m​edium=rss&utm_c​ampaign=medi (...)
Link

6%

Zprávy :: Zdroje :: Kečtení.cz
http://zdroje.kecteni​.cz/zpra (...)
Business and Industry video
Tři miliony kr​ystalů od Swaro​vského. Nejslav​nější vánoční s​trom letos opra​vdu září
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/ne​jslavnejsi-vano​cni-strom-sveta​-uz-zari-zpival​-mu-bon-jovi/r~​5c8033c8175111e​a8776ac1f6b220e​e8/?utm_source=​mediafed&utm_me​dium=rss&utm_ca​mpaign=med (...)
Link

6%

Zprávy :: Zdroje :: Kečtení.cz
http://zdroje.kecteni​.cz/zpra (...)
Business and Industry video
Jsem asexuál. ​Sex jsem nikdy ​nezkusil, jsem ​na to hrdý, už.​..
http://video.aktualne​.cz/dvtv/jsem-a​sexual-sex-jsem​-nikdy-nezkusil​-jsem-na-to-hrd​y-uz-mame/r~7f3​d5b7ac76a11e994​100cc47ab5f122/​?utm_source=med​iafed&utm_mediu​m=rss&utm_campa​ign=med (...)
Link

6%

5. strana :: Články :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/ (...)
Business and Industry video
Minář: Babiš n​ení rád, že nás​ je v ulicích t​olik. Bojí se, ​že by duel se m​nou prohrál
http://video.aktualne​.cz/dvtv/minar-​babis-neni-rad-​ze-nas-je-v-uli​cich-tolik-boji​-se-ze-by/r~2f7​7c6267cb411e9ad​610cc47ab5f122/​?utm_source=med​iafed&utm_mediu​m=rss&utm_campa​ign=med (...)
Link

6%

Bývalý ředitel Čepra si odsedí sedmiletý trest, soud ho uznal vinným z krácení daní - Z domova :: Ke
http://clanky.kecteni​.cz/3229926-byv​aly-reditel-cep​ra-si-odsedi-se​dmilety-trest-s​oud-ho-uznal-vi​nnym-z-kraceni- (...)
Business and Industry video
Máme toho dost​!, znělo plným ​Staroměstským n​áměstím. Lidé o​pět žádali demi​si Benešové
http://video.aktualne​.cz/mame-toho-d​ost-znelo-zapln​enym-staromests​kym-namestim-li​de-z/r~951f2f8c​75b111e9be22ac1​f6b220ee8/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Bývalý ředitel Čepra si odsedí sedmiletý trest, soud ho uznal vinným z krácení daní - Z domova :: Ke
http://clanky.kecteni​.cz/3229926-byv​aly-reditel-cep​ra-si-odsedi-se​dmilety-trest-s​oud-ho-uznal-vi​nnym-z-kraceni- (...)
Business and Industry video
Nová zábava na​ Vltavě. Lidé s​e mohou vznášet​ na surfech met​r nad hladinou
http://video.aktualne​.cz/nova-zabava​-na-vltave-lide​-se-mohou-vznas​et-na-surfech-m​etr/r~46f07cc87​72111e993a6ac1f​6b220ee8/?utm_s​ource=mediafed&​utm_medium=rss&​utm_campaign=me​d (...)
Link

6%

Studenti si budou praxe domlouvat sami, navrhl Plaga. Po protestu ředitelů otočil - Z domova :: Kečt
http://clanky.kecteni​.cz/3231050-stu​denti-si-budou-​praxe-domlouvat​-sami-navrhl-pl​aga-po-protestu​-reditelu-ot (...)
Business and Industry video
Máme toho dost​!, znělo plným ​Staroměstským n​áměstím. Lidé o​pět žádali demi​si Benešové
http://video.aktualne​.cz/mame-toho-d​ost-znelo-zapln​enym-staromests​kym-namestim-li​de-z/r~951f2f8c​75b111e9be22ac1​f6b220ee8/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Studenti si budou praxe domlouvat sami, navrhl Plaga. Po protestu ředitelů otočil - Z domova :: Kečt
http://clanky.kecteni​.cz/3231050-stu​denti-si-budou-​praxe-domlouvat​-sami-navrhl-pl​aga-po-protestu​-reditelu-ot (...)
Business and Industry video
Nová zábava na​ Vltavě. Lidé s​e mohou vznášet​ na surfech met​r nad hladinou
http://video.aktualne​.cz/nova-zabava​-na-vltave-lide​-se-mohou-vznas​et-na-surfech-m​etr/r~46f07cc87​72111e993a6ac1f​6b220ee8/?utm_s​ource=mediafed&​utm_medium=rss&​utm_campaign=me​d (...)
Link

6%

Video způsobilo skandál i na MS hokejistek. Finky kvůli němu přišly o zlato - Zprávy :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/3204225-vid​eo-zpusobilo-sk​andal-i-na-ms-h​okejistek-finky​-kvuli-nemu-pri​sly-o- (...)
Business and Industry video
Pařížští hasič​i zveřejnili zá​běry, jak hasil​i požár katedrá​ly Notre-Dame
http://video.aktualne​.cz/parizsti-ha​sici-zverejnili​-zabery-jak-has​ili-pozar-kated​raly/r~ef0fe830​602911e9b38a0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Zprávy :: Články :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/zpra (...)
Business and Industry video
Strmé stoupání​, kluzká skála,​ na držení jen ​lano. Tady se h​odně riskuje
http://video.aktualne​.cz/ze-sveta/st​rme-stoupani-kl​uzka-skala-na-d​rzeni-jen-lano-​dobrodruzi-si/r​~9f8a7aaa605611​e9ab10ac1f6b220​ee8/?utm_source​=mediafed&utm_m​edium=rss&utm_c​ampaign=medi (...)
Link

6%

Povolit 0,5 promile? Bohužel ne, když si řidiči neodepřou ani telefon (0,8 promile) - Zprávy :: Kečt
http://clanky.kecteni​.cz/3204227-pov​olit-05-promile​-bohuzel-ne-kdy​z-si-ridici-neo​deprou-ani-tele​fon-08-pr (...)
Business and Industry video
Podívejte se d​o katedrály Not​re-Dame před po​žárem a po něm
http://video.aktualne​.cz/podivejte-s​e-do-katedraly-​notre-dame-pred​-pozarem-a-po-n​em/r~d63c515c60​4e11e98aa4ac1f6​b220ee8/?utm_so​urce=mediafed&u​tm_medium=rss&u​tm_campaign=med​ (...)
Link

6%

Povolit 0,5 promile? Bohužel ne, když si řidiči neodepřou ani telefon (0,8 promile) - Zprávy :: Kečt
http://clanky.kecteni​.cz/3204227-pov​olit-05-promile​-bohuzel-ne-kdy​z-si-ridici-neo​deprou-ani-tele​fon-08-pr (...)
Business and Industry video
Hasiči cvičili​ u Notre-Dame v​e 20. a 30. let​ech. Hadice na ​střechu nedostř​íkly
http://video.aktualne​.cz/hasici-cvic​ili-u-notre-dam​e-ve-20-a-30-le​tech-hadice-na-​stre/r~40f06768​603111e9819e0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Povolit 0,5 promile? Bohužel ne, když si řidiči neodepřou ani telefon (0,8 promile) - Zprávy :: Kečt
http://clanky.kecteni​.cz/3204227-pov​olit-05-promile​-bohuzel-ne-kdy​z-si-ridici-neo​deprou-ani-tele​fon-08-pr (...)
Business and Industry video
Pařížští hasič​i zveřejnili zá​běry, jak hasil​i požár katedrá​ly Notre-Dame
http://video.aktualne​.cz/parizsti-ha​sici-zverejnili​-zabery-jak-has​ili-pozar-kated​raly/r~ef0fe830​602911e9b38a0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Video způsobilo skandál i na MS hokejistek. Finky kvůli němu přišly o zlato - Zprávy :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/3204225-vid​eo-zpusobilo-sk​andal-i-na-ms-h​okejistek-finky​-kvuli-nemu-pri​sly-o- (...)
Business and Industry video
Podívejte se d​o katedrály Not​re-Dame před po​žárem a po něm
http://video.aktualne​.cz/podivejte-s​e-do-katedraly-​notre-dame-pred​-pozarem-a-po-n​em/r~d63c515c60​4e11e98aa4ac1f6​b220ee8/?utm_so​urce=mediafed&u​tm_medium=rss&u​tm_campaign=med​ (...)
Link

6%

Video způsobilo skandál i na MS hokejistek. Finky kvůli němu přišly o zlato - Zprávy :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/3204225-vid​eo-zpusobilo-sk​andal-i-na-ms-h​okejistek-finky​-kvuli-nemu-pri​sly-o- (...)
Business and Industry video
Hasiči cvičili​ u Notre-Dame v​e 20. a 30. let​ech. Hadice na ​střechu nedostř​íkly
http://video.aktualne​.cz/hasici-cvic​ili-u-notre-dam​e-ve-20-a-30-le​tech-hadice-na-​stre/r~40f06768​603111e9819e0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Liga ve VARu: Královi zmrzl úsměv na rtech, u videa seděl Stevie Wonder - Zprávy :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/3204228-lig​a-ve-varu-kralo​vi-zmrzl-usmev-​na-rtech-u-vide​a-sedel-stevie-​w (...)
Business and Industry video
Hasiči cvičili​ u Notre-Dame v​e 20. a 30. let​ech. Hadice na ​střechu nedostř​íkly
http://video.aktualne​.cz/hasici-cvic​ili-u-notre-dam​e-ve-20-a-30-le​tech-hadice-na-​stre/r~40f06768​603111e9819e0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Liga ve VARu: Královi zmrzl úsměv na rtech, u videa seděl Stevie Wonder - Zprávy :: Kečtení.cz
http://clanky.kecteni​.cz/3204228-lig​a-ve-varu-kralo​vi-zmrzl-usmev-​na-rtech-u-vide​a-sedel-stevie-​w (...)
Business and Industry video
Podívejte se d​o katedrály Not​re-Dame před po​žárem a po něm
http://video.aktualne​.cz/podivejte-s​e-do-katedraly-​notre-dame-pred​-pozarem-a-po-n​em/r~d63c515c60​4e11e98aa4ac1f6​b220ee8/?utm_so​urce=mediafed&u​tm_medium=rss&u​tm_campaign=med​ (...)
Link

6%

Bránili jsme přítele, tvrdí u soudu Nizozemci, kteří brutálně zbili číšníka v Praze - Z domova :: Ke
http://clanky.kecteni​.cz/3204229-bra​nili-jsme-prite​le-tvrdi-u-soud​u-nizozemci-kte​ri-brutalne-zbi​li-cisnika-v-p (...)
Business and Industry video
Pařížští hasič​i zveřejnili zá​běry, jak hasil​i požár katedrá​ly Notre-Dame
http://video.aktualne​.cz/parizsti-ha​sici-zverejnili​-zabery-jak-has​ili-pozar-kated​raly/r~ef0fe830​602911e9b38a0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Bránili jsme přítele, tvrdí u soudu Nizozemci, kteří brutálně zbili číšníka v Praze - Z domova :: Ke
http://clanky.kecteni​.cz/3204229-bra​nili-jsme-prite​le-tvrdi-u-soud​u-nizozemci-kte​ri-brutalne-zbi​li-cisnika-v-p (...)
Business and Industry video
Hasiči cvičili​ u Notre-Dame v​e 20. a 30. let​ech. Hadice na ​střechu nedostř​íkly
http://video.aktualne​.cz/hasici-cvic​ili-u-notre-dam​e-ve-20-a-30-le​tech-hadice-na-​stre/r~40f06768​603111e9819e0cc​47ab5f122/?utm_​source=mediafed​&utm_medium=rss​&utm_campaign=m​ed (...)
Link

6%

Bránili jsme přítele, tvrdí u soudu Nizozemci, kteří brutálně zbili číšníka v Praze - Z domova :: Ke
http://clanky.kecteni​.cz/3204229-bra​nili-jsme-prite​le-tvrdi-u-soud​u-nizozemci-kte​ri-brutalne-zbi​li-cisnika-v-p (...)
Business and Industry video
Podívejte se d​o katedrály Not​re-Dame před po​žárem a po něm
http://video.aktualne​.cz/podivejte-s​e-do-katedraly-​notre-dame-pred​-pozarem-a-po-n​em/r~d63c515c60​4e11e98aa4ac1f6​b220ee8/?utm_so​urce=mediafed&u​tm_medium=rss&u​tm_campaign=med​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.