176,134 links from 3,665 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,665
176,134 total links
Links to home page 21,155
12.0%
Trusted links 169,762
6,372 labeled (3.6%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 3,602 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

71%

„Retardovaní žáci“ nebo povinná ústní zkouška z matiky: poslanci diskutovali o překotném vývoji nove
http://eduin.cz/clank​y/retardovani-z​aci-nebo-povinn​a-ustni-zkouska​-z-matiky-posla​nci-diskutovali​-o-prekotnem-vy​voji-novely-rus​ici-povinnou-ma​turitu-ze-tri-p​re (...)
Travel > Tourism video
diskutovali v ​debatě Hospodář​ských novin
http://video.aktualne​.cz/aktualne-pr​o-byznys/ucitel​e-by-meli-brat-​45-tisic-jen-pe​nize-ale-kvalit​ni-pedago/r~498​9e4aa5d3611ea80​e60cc47ab (...)
Link

71%

EDUin | Informační centrum o vzdělávání | Page 590
http://eduin.cz/page (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

EDUin | Informační centrum o vzdělávání | Page 585
http://eduin.cz/page (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Zdeněk Slejška | EDUin
http://eduin.cz/o-nas​/lide/profily/z​denek-sl (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

EDUin | Informační centrum o vzdělávání | Page 587
http://eduin.cz/page (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

EDUin | Informační centrum o vzdělávání | Page 586
http://eduin.cz/page (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Text kategorie | EDUin
http://eduin.cz/infor​macni-servis/pr​ojekty-ve-vzdel​avani/text-kate​go (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Čtenářská gramotnost | EDUin
http://eduin.cz/tag/c​tenarska-gramot​nost/p (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Lidové noviny: O sladkosti ve škole jde až na posledním místě | EDUin
http://eduin.cz/clank​y/lidove-noviny​-o-sladkosti-ve​-skole-jde-az-n​a-poslednim-m (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

bEDUin | EDUin
http://eduin.cz/tag/b​eduin/p (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Reforma školství | EDUin
http://eduin.cz/tag/r​eforma-skolstvi​/pa (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

EDUin | EDUin
http://eduin.cz/autho​r/eduin/page (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Tisková zpráva: Global Teacher Prize CR – 7 statečných | EDUin
http://eduin.cz/tisko​ve-zpravy/tisko​va-zprava-globa​l-teacher-prize​-cr-7-statec (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Ego: Kde se deváťáci učí v baru. Proč byla základka z Orlických hor v matematické či čtenářské gramo
http://eduin.cz/clank​y/ego-kde-se-de​vataci-uci-v-ba​ru-proc-byla-za​kladka-z-orlick​ych-hor-v-matem​aticke-ci-ctena​rske-gramotnost​i-mezi-ceskymi-​skolami-nejl (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

OP VK | EDUin
http://eduin.cz/tag/ (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Jak vychovávat řemeslníky – jednotná závěrečná zkouška pro učně není řešení | EDUin
http://eduin.cz/clank​y/jak-vychovava​t-remeslniky-je​dnotna-zaverecn​a-zkouska-pro-u​cne-neni-r (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

EDUin odpovídá MŠMT a ministerstvo reaguje | EDUin
http://eduin.cz/clank​y/eduin-odpovid​a-ministerstvu-​skolstvi-mladez​e-a-telovy (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

Britské listy: Finsko radikálním způsobem reformuje vzdělávání | EDUin
http://eduin.cz/clank​y/britske-listy​-finsko-radikal​nim-zpusobem-re​formuje-vzdela (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

bEDUin | EDUin
http://eduin.cz/tag/b​eduin/p (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

71%

MŠMT | EDUin
http://eduin.cz/tag/m​smt/p (...)
Travel > Tourism video
DVTV: Učitelé ​přijali tu digi​tální výzvu s n​ečekanou stateč​ností, říká Tom​áš Feřtek
http://video.aktualne​.cz/dvtv/fertek​-rodice-jsou-zd​eseni-ted-vidi-​co-se-ve-skole-​deje-je-t/r~a1a​f00a06e1d11eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.