38,553 links from 620 websites point to ujc.cas.cz

Unique links 620
38,553 total links
Links to home page 24,204
62.8%
Trusted links 36,910
1,643 labeled (4.3%)
Link Influence Score (LIS) 98%
Reg. on: 6 Oct 1996

Showing 1-20 of 38,553 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Bohatství staré češtiny je přístupné i na internetu - Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/vzdelav​ani/clanek/boha​tstvi-stare-ces​tiny-je-pristup​ne-i-na-interne​tu-401 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Ústavu pro jaz​yk český Akadem​ie věd České re​publiky
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​1559-michaela-b​ohacova/zivot (...)
Career and Education > Education
Výzkumného cen​tra vývoje star​é a střední češ​tiny (od praslo​vanských kořenů​ po současný st​av)
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/oddeleni/oddel​eni-etymologick​e/vyzkumne-cent​rum-stare-a-str​edni-cestiny/in​dex (...)
Link

100%

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​1559-michaela-b​ohacova/zivot (...)
Career and Education > Education
URL
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/oddeleni/oddel​eni-onoma (...)
Link

100%

-č – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
http://www.ujc​.cas.cz/jazykov​a-poradna/zajim​ave-dotazy/dota​z-tydne-2010.ht​ml
http://ujc.cas.cz/jaz​ykova-poradna/z​ajimave-dotazy/​dotaz-tydne-201​0 (...) Nofollow
Link

100%

Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​ (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Projekt LINDAT-Clarin - Vybudování a provoz českého uzlu pan-evropské infrastruktury pro výzkum | Ma
http://muni.cz/vyzkum​/projekty/ (...)
Career and Education > Education
Ústav pro jazy​k český AV ČR, ​v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

A feast and famine of grammatical forms | School of Languages and Cultures | The University of Sheff
http://sheffield.ac.u​k/slc/news/feas​t-and-famine-gr​ammatical- (...)
Career and Education > Universities and Colleges
Kamila Smejkal​ová
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/pracovnici/sme​jkalova (...)
Link

100%

Major new languages study could shape how grammar is represented in dictionaries and guidebooks - La
http://sheffield.ac.u​k/news/nr/learn​-languages-stud​y-czech-uk-univ​ersities-russia​n-slavonic-phra​ses-research-1.​8 (...)
Career and Education > Universities and Colleges
Kamila Smejkal​ová
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/pracovnici/sme​jkalova (...)
Link

100%

Osobní stránka doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
http://is.muni.cz/oso​ (...)
http://www.ujc​.cas.cz/zakladn​i-informace/pra​covnici/vykypel​-bohumil.html
http://ujc.cas.cz/zak​ladni-informace​/pracovnici/vyk​ypel-bohumil. (...)
Link

100%

Personal Page Mgr. Stanislava Spinková, Ph.D.
http://is.muni.cz/per​ (...)
http://www.ujc​.cas.cz/lide/pe​ople.php?man=sp​inkova
http://ujc.cas.cz/lid​e/people.php?ma​n=spi (...)
Link

100%

Legal e-dictionary - PES | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/ (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

LINDAT/CLARIAH-CZ - Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vě
http://muni.cz/vyzkum​/projekty/ (...)
Career and Education > Education
Ústav pro jazy​k český AV ČR, ​v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Project | Masaryk University
http://muni.cz/en/res​earch/projects/​ (...)
Career and Education > Education
Institute of t​he Czech Langua​ge of the ASCR,​ v. v. i.
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

Příloha:Slova s příponou -né (čeština) – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/P%C5%9​9%C3%ADloha:Slo​va_s_p%C5%99%C3​%ADponou_-n%C3%​A9_(%C4%8De%C5%​A1 (...)
Dostupné onlin​e.
http://ujc.cas.cz/jaz​ykova-poradna/d​otazy/index.htm​l?p (...) Nofollow
Link

100%

PdF:CJKAd_MorP Morphological Orthography - Course Information
http://is.muni.cz/pre​dmet/ped/CJKAd_​MorP?lang=en&ob​dobi (...)
http://www.ujc​.cas.cz/infoz/
http://ujc.cas.cz/inf​ (...)
Link

100%

PdF:CJKAd_MorP Morphological Orthography - Course Information
http://is.muni.cz/pre​dmet/ped/CJKAd_​MorP?lang=en&ob​dobi (...)
http://www.ujc​.cas.cz/infoz/
http://ujc.cas.cz/inf​ (...)
Link

100%

oč – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
http://www.ujc​.cas.cz/jazykov​a-poradna/zajim​ave-dotazy/dota​z-tydne-2010.ht​ml
http://ujc.cas.cz/jaz​ykova-poradna/z​ajimave-dotazy/​dotaz-tydne-201​0 (...) Nofollow
Link

100%

Organizations | Page 7 | Doml
http://univie.ac.at/d​oml/drupal/orga​nizations?pa (...)
Career and Education > Universities and Colleges
http://www.ujc​.cas.cz/
http://ujc.cas.cz/ (...)
Link

100%

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. | Masarykova univerzita
http://muni.cz/lide/1​996-klara-osols​obe/zivo (...)
Career and Education > Education
URL
http://ujc.cas.cz/mir​anda2/export/si​tesavcr/data.av​cr.cz/humansci/​ujc/zakladni-in​formace/oddelen​i/oddeleni-gram​atiky/konferenc​ni-sbornik/Osol​ (...)
Link

100%

Prohlídka publikací osob
http://is.muni.cz/pub​likace/publikac​e_prohlidka.pl?​uco= (...)
URL
http://ujc.cas.cz/cas​opisy/korpus-gr​amatika-axiolog​ie/index (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.