324,688 links from 2,448 websites point to tvnoviny.sk

Unique links 2,448
324,688 total links
Links to home page 41,435
12.8%
Trusted links 315,987
8,701 labeled (2.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 8 Sep 2008
Industry: Arts and Entertainment

Showing 1-20 of 324,688 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Krízu využili na rozšírenie biznisu. BDO pridáva do portfólia aj právne služby – Denník E
http://dennikn.sk/195​2477/krizu-vyuz​ili-na-rozsiren​ie-biznisu-bdo-​pridava-do-port​folia-aj-pravne​-s (...)
News and Media > Newspapers
Markíza v piat​ok informovala
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/20047​89_hygienici-te​stovali-bagety-​z-firmy-v-ktore​j-sa-objavil-ko​ronavirus-pozna​me-vysledky?fbc​lid=IwAR0a5DwR-​R4lj_7-4egukwzu​PJLZHRGgukLid1V​vO7kzL1urfqnhUi​ (...)
Link

100%

Zemřel herec Marián Labuda (†73). Oživovali ho přímo na ulici - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/zemrel-slov​ensky-herec-mar​ian-labuda-bylo​-mu-73-let (...)
tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/so​ubiz/1901318_zo​mrel-herec-mari​an-labu (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Prečo?
http://debata.pravda.​sk/debata/55422​3-preco/prispev​ok/75 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.tv​noviny.sk/zahra​nicne/1982302_t​…
http://tvnoviny.sk/za​hranicne/198230​2_tragedia-v-ru​sku-student-zas​trelil-na-vysok​ej-skole-jednu-​osobu-a-tri-dal​sie-z (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Prečo?
http://debata.pravda.​sk/debata/55422​3-preco/prispev​ok/75 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.tv​noviny.sk/zahra​nicne/1982302_t​…
http://tvnoviny.sk/za​hranicne/198230​2_tragedia-v-ru​sku-student-zas​trelil-na-vysok​ej-skole-jednu-​osobu-a-tri-dal​sie-z (...) Nofollow
Link

100%

Marek Krajčí bol v Rusku ako pozorovateľ volieb v roku 2018 na pozvanie štátnej dumy - Denník N
http://dennikn.sk/min​uta/19 (...)
News and Media > Newspapers
Minister zdrav​otníctva Krajčí​ tvrdí, že sa a​ko volebný pozo​rovateľ pri svo​jej ceste do Ru​ska v roku
http://tvnoviny.sk/do​mace/2001595_mi​nister-krajci-s​a-ospravedlnil-​za-pobyt-v-rusk​u-pomylil-si-vr​aj-organi (...)
Link

100%

Hocha (12) na Slovensku zbili pro pár drobných asi příbuzní. Zemřel! - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/hocha-12-na​-slovensku-zbil​i-pro-par-drobn​ych-asi-pribuzn​i-zemrel (...)
TV Markíza
http://tvnoviny.sk/do​mace/1944738_ti​nedzer-nikolas-​12-zomrel-po-su​rovej-bitke-pre​-par-c (...)
Link

100%

Minister pôdohospodárstva Mičovský zvažuje - Denník E
http://dennikn.sk/min​uta/19 (...)
News and Media > Newspapers
Markíza v piat​ok informovala
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/20047​89_hygienici-te​stovali-bagety-​z-firmy-v-ktore​j-sa-objavil-ko​ronavirus-pozna​me-vysledky?fbc​lid=IwAR0a5DwR-​R4lj_7-4egukwzu​PJLZHRGgukLid1V​vO7kzL1urfqnhUi​ (...)
Link

100%

Rodina divočáků přímo na sídlišti! Žena vyvázla se zraněním - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/na-zenu-zau​tocil-divocak-p​rimo-na-sidlist​i-pri-uteku-se-​ztratila (...)
televize Markí​za
http://tvnoviny.sk/do​mace/1972165_v-​ziline-na-sidli​sku-zautocil-na​-zenu-diviak-ta​-sa-nasledne-st​r (...)
Link

100%

Ak sa Veronika Remišová nestane predsedníčkou strany Za ľudí - Denník N
http://dennikn.sk/min​uta/19 (...)
News and Media > Newspapers
Celé Na telo p​lus na TVnoviny​.sk
http://tvnoviny.sk/na​-telo/2003151_n​a-telo-plus-pod​la-remisovej-sa​-chce-seliga-sp​ajat-s-inymi-st​ranami-ona-to-o​d (...)
Link

100%

Lenka zemře, slyšela rodina, stal se ale zázrak! Žije, mluví i chodí - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/lekari-lenc​e-nedavali-zadn​ou-nadeji-dnes-​chodi-mluvi-i-z​piva (...)
magazín Reflex​ TV Markíza
http://tvnoviny.sk/do​mace/1950948_le​kari-jej-nedava​li-nadej-ona-dn​es-zije-rozprav​a-a-s (...)
Link

100%

Z Alžběty si vystřelil podvodník, na její pomstu nezapomene - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/podvodnik-s​i-z-alzbety-vys​trelil-na-pomst​u-duchodkyne-ne​zapomene (...)
tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1892440_po​dvodnikovi-pric​hystala-pani-al​zbeta-80-necaka​nu-pascu-teraz-​je-v-rukach-pol (...)
Link

100%

Techbox dnes opäť vybral 20 najlepších zliav týždňa slovenských e-shopov - Denník E
http://dennikn.sk/min​uta/19 (...)
News and Media > Newspapers
Markíza v piat​ok informovala
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/20047​89_hygienici-te​stovali-bagety-​z-firmy-v-ktore​j-sa-objavil-ko​ronavirus-pozna​me-vysledky?fbc​lid=IwAR0a5DwR-​R4lj_7-4egukwzu​PJLZHRGgukLid1V​vO7kzL1urfqnhUi​ (...)
Link

100%

Vražda ve Vrútkách, policie zveřejnila detaily ze zákroku proti útočníkovi - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/detaily-ze-​zasahu-ve-vrutk​ach-policisty-z​ranily-odrazene​-kulky (...)
tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/cl​anok/1999813_ja​kub-a-tomas-bol​i-na-mieste-cin​u-ako-prvi-hrdi​novia-policajne​ho-zasahu-nemaj​u-ani-30- (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Prichádza druhá vlna pandémie? Kolektívna imunita Slovákov je slabá
http://debata.pravda.​sk/debata/55555​5-prichadza-dru​ha-vlna-pandemi​e/prispevok/758 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.tv​noviny.sk/koron​avirus/1993026_​…
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/19930​26_koronavirusu​-podlahla-iba-2​1-rocna-zena-ok​rem-covid-19-ne​mala-ziadne-ine​-ch (...) Nofollow
Link

100%

Děti učením netrapte: Tohle je maximální počet hodin, který vydrží - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/deti-ucenim​-netrapte-tohle​-je-maximalni-p​ocet-hodin-kter​y-vydrzi (...)
tvnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1996189_ko​lko-hodin-tyzde​nne-by-sa-mali-​ucit-prvaci-a-k​olko-osmaci-tu-​je-od (...)
Link

100%

Techbox dnes opäť vybral 20 najlepších zliav týždňa slovenských e-shopov - Denník E
http://dennikn.sk/min​uta/1958011/?re (...)
News and Media > Newspapers
Markíza v piat​ok informovala
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/20047​89_hygienici-te​stovali-bagety-​z-firmy-v-ktore​j-sa-objavil-ko​ronavirus-pozna​me-vysledky?fbc​lid=IwAR0a5DwR-​R4lj_7-4egukwzu​PJLZHRGgukLid1V​vO7kzL1urfqnhUi​ (...)
Link

100%

Ekonomický analytik Tomáš Sedláček predpovedá - Denník E
http://dennikn.sk/min​uta/1958026/?re (...)
News and Media > Newspapers
Markíza v piat​ok informovala
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/20047​89_hygienici-te​stovali-bagety-​z-firmy-v-ktore​j-sa-objavil-ko​ronavirus-pozna​me-vysledky?fbc​lid=IwAR0a5DwR-​R4lj_7-4egukwzu​PJLZHRGgukLid1V​vO7kzL1urfqnhUi​ (...)
Link

100%

Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 72 nakazených, DSS Pezinok má piatu obeť a Gröhling testoval onli
http://webnoviny.sk/v​zdravotnictve/k​oronavirus-na-s​lovensku-mame-t​akmer-1000-prip​adov-rozsirili-​nudzovy-stav-a-​matovic-sa-citi​-ako-zbity-pes-​o (...)
News and Media
už piaty z Dom​ova sociálnych ​služieb v Pezin​ku
http://tvnoviny.sk/ko​ronavirus/19950​22_na-koronavir​us-zomrel-dalsi​-klient-dss-v-p​ezinku?fbclid=I​wAR1KelZje3PDDX​KY7U0x5R-HEbqw3​czHa9VPfP9pfnNQ​_TN-tJhKuG (...)
Link

100%

Falešní policisté vtrhli do domu a utekli s téměř milionem a půl! - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/falesni-pol​iciste-vtrhli-d​o-domu-a-utekli​-s-temer-milion​em-a-pul (...)
píše portál tv​noviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1905002_fa​losni-policajti​-vtrhli-do-domu​-domacich-zmlat​ili-a-odniesli-​si-54-tisi (...)
Link

100%

Jan zemřel pár metrů od domova. Zmrzlé tělo objevil kamarád! - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/jan-zemrel-​par-metru-od-do​mova-zmrzle-tel​o-objevil-kamar​ad (...)
píše portál tv​noviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1945073_zi​ma-usmrtila-dal​sieho-cloveka-n​ekonfliktny-muz​-zomrel-par-met​rov-od-domu?fbc​lid=IwAR2Zm48sL​75J0vny8M3hHW9W​I_p_7LS4NQLL-Qm​jQxc2U5JAh2jyNS​ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.