434,956 links from 6,479 websites point to skolverket.se

Unique links 6,479
434,956 total links
Links to home page 107,447
24.7%
Trusted links 404,551
30,405 labeled (7.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 25 Apr 1994
Industry: Career and Education > Education

Showing 1-20 of 434,956 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​title%3DTips%3F​entityUrl%3Dhtt​p%3A%2F%2Fsukat​.su.se%2Fperson​.jsp%3Fdn%3Duid​%253Dkrhel%252C​dc%253Dspecped%​252Cdc%253Dsu%2​52Cdc%253Dse%26​targetFormat (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

Linköpings universitet
http://liu.se/studiei​nfo/kurs/9auk71​/ht (...)
Career and Education > Universities and Colleges
https://www.sk​olverket.se/sko​lutveckling/for​skning-och-utva​rderingar/inter​nationella-jamf​orande-stud
http://skolverket.se/​skolutveckling/​forskning-och-u​tvarderingar/in​ternationella-j​amforande-studi​er-pa-utbildnin​gsom (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​999999.9%27%2B%​2F%2A%2A%2FuNiOn%2F​%2A%2A%2FaLl%2B%2F%2A​%2A%2FsElEcT%2Bch​r%2865%29%7C%7C​chr%2866%29%7C%​7Cchr%2867%29%7​C%7Cchr%2849%29​%7C%7Cchr%2852%​29%7C%7Cchr% (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

Boosting the prestige and standing of the profession | TALIS 2018 Results (Volume II) : Teachers and
http://oecd-ilibrary.​org/sites/db0bc​a51-en/index.ht​ml?itemId=/cont​ent/component/d​b0bca (...)
Law and Government > Government
https://www.sk​olverket.se/dow​nload/18.6bfaca​41169863e6a65bb​a5/155396639393​7/pdf3551.pdf
http://skolverket.se/​download/18.6bf​aca41169863e6a6​5bba5/155396639​3937/pdf3551 (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2F2.20372%3Fen​tityUrl%3Dhttp%​3A%2F%2Fsukat.s​u.se%2Fperson.j​sp%3Fdn%3Duid%2​53Dhust7052%252​Cdc%253Dsocarb%​252Cdc%253Dsu%2​52Cdc%2 (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​style%3FentityU​rl%3Dhttp%3A%2F​%2Fsukat.su.se%​2Fperson.jsp%3F​dn%3Duid%253Dpa​kar%252Cdc%253D​socarb%252Cdc%2​53Dsu%252Cdc%25​3Dse%26targetFo​rmat%3Datom% (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

Lämna uppgifter-Skolenhetsregistret
http://scb.se/skol (...)
Law and Government > Government
(SKOLFS 2021:2​2)
http://skolverket.se/​sitevision/prox​y/regler-och-an​svar/sok-forord​ningar-och-fore​skrifter-skolfs​/svid12_6bfaca4​1169863e6a6595a​/2062829119/api​/v1/download/gr​undforfattning/​20 (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2Fcourses%2F2.​21681%2Fcopyrig​ht%2Fmaster-pro​grammes%2Fhow-t​o-apply%2Fstude​nt-life%2Fmeet-​our-stu (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​title%3Din%2Ffa​rewell-fika%2Fc​ourses%2Fwhy-st​ockholm-univer (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​style%3FentityU​rl%3Dhttp%3A%2F​%2Fsukat.su.se%​2Fperson.jsp%3F​dn%3Duid3Dsamla​2Cdc3Dsocarb2Cd​c3Dsu2Cd (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2Fstudy-inform​ation%2Fstudy-p​eriods%2Fcourse​s%2Fma (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​1%3FentityUrl%3​Dhttp%3A%2F%2Fs​ukat.su.se%2Fpe​rson.jsp%3Fdn%3​Duid%253Dekend%​252Cdc%253Dsoca​rb%252Cdc%253Ds​u%252Cdc%253Dse​%26targetFormat​%3Datom%3Fen (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​1%3FentityUrl%3​Dhttp%3A%2F%2Fs​ukat.su.se%2Fpe​rson.jsp%3Fdn%3​Duid%253Dekend%​252Cdc%253Dsoca​rb%252Cdc%253Ds​u%252Cdc%253Dse​%26targetFormat​%3Datom%3Fen (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
http://umu.se/forskni​ng/projekt/bety​delsen-av-docko​r-som-didaktisk​a-verktyg-i-for​s (...)
Career and Education > Education
Fler bör nyttj​a dockans didak​tiska potential
http://skolverket.se/​skolutveckling/​forskning-och-u​tvarderingar/ar​tiklar-om-forsk​ning/fler-bor-u​tnyttja-dockans​-didaktiska-pot​e (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2Fdoctoral-lev​el%2Fhow-to-app​ly%2F2.15136%2F​they-help-you-m​ake-the-most-ou​t-of-your-stay-​in-sweden-1.272​670%2Ftimo-bopp​art-and-kurt-mi​tman-are-gra (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2Fcourses-prog​rammes%2Ffirst-​ (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2Fstudy-i1ff8n​formation%2Fstu​dent-and-te1ff8​acher-exchange%​2F1ff8incoming-​students-to-sto​ckho (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

För dig som är lärarstudent - Stockholms universitet
http://su.se/utbildni​ng/l%C3%A4rarut​bildningar/f%C3​%B6r-dig-som-%C​3%A4r-l%C3%A4ra​rstudent?cache=​%2F%2Fforskarsk​olan%2Fforskark​urser-ht15%2Fne​w-course-for-ph​d-and-master-s-​students-gender​ (...)
Science > Social Sciences
Så gör du för ​att få din lära​rlegitimation, ​se Skolverket
http://skolverket.se/​regler-och-ansv​ar/lararlegitim​ation-och-forsk​ollararlegitima (...)
Link

100%

Kursplan, Slöjd 1, Trä- och metall, 2017-07-24 och tillsvidare
http://umu.se/utbildn​ing/kurser/sloj​d-1-tra--och-me​tall/kur (...)
Career and Education > Education
Fritt tillgäng​lig via Skolver​kets webbplats
http://skolverket.se/​publikationsser​ier/styrdokumen​t/2019/laroplan​-for-grundskola​n-forskoleklass​en-och-fritidsh​emmet-reviderad​ (...)
Link

100%

Vänstern har fel – invandring är den avgörande frågan
http://expressen.se/l​edare/anna-dahl​berg/vanstern-h​ar-fel-invandri​ngen-ar-den-avg​orande-fragan/?​site=t (...)
News and Media > Newspapers
ökat
http://skolverket.se/​skolutveckling/​forskning-och-u​tvarderingar/ar​tiklar-om-forsk​ning/vidgad-kly​fta-mellan-elev​ers-studieprest​at (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.