726,309 links from 11,336 websites point to seznam.cz

Unique links 11,336
726,309 total links
Links to home page 424,088
58.4%
Trusted links 652,889
73,420 labeled (10.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 7 Oct 1996
Industry: Internet and Telecom

Showing 1-20 of 726,309 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Muž ukradl v Táboře vůz autoškoly i s žákem. Vyhrožoval zbraní - Novinky.cz
http://novinky.cz/kri​mi/clanek/muz-u​kradl-v-tabore-​vuz-autoskoly-i​-s-zakem-vyhroz​oval-zbrani-402​ (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

ČEZ nabízí na rok 2010 levnější elektřinu - Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/c​ez-nabizi-na-ro​k-2010-levnejsi​-elektrinu-4021 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

ČEZ nabízí na rok 2010 levnější elektřinu - Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/c​ez-nabizi-na-ro​k-2010-levnejsi​-elektrinu-4021 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

ČEZ nabízí na rok 2010 levnější elektřinu - Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/c​ez-nabizi-na-ro​k-2010-levnejsi​-elektrinu-4021 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

100%

Po dopadení Kaddáfího povstalci popravili desítky jeho mužů - Novinky.cz
http://novinky.cz/zah​ranicni/svet/cl​anek/po-dopaden​i-kaddafiho-pov​stalci-popravil​i-desitky-jeho-​muzu-1 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

Po dopadení Kaddáfího povstalci popravili desítky jeho mužů - Novinky.cz
http://novinky.cz/zah​ranicni/svet/cl​anek/po-dopaden​i-kaddafiho-pov​stalci-popravil​i-desitky-jeho-​muzu-1 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Podvodníkům každý rok naletí tisíce seniorů, nejzrádnější jsou legendy Vnuk a Kamión - Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/podv​odnikum-kazdy-r​ok-naleti-tisic​e-senioru-nejzr​adnejsi-jsou-le​gendy-vnuk-a-ka​mion-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

100%

Nebezpečné mikroorganismy vzdorující nejsilnějším antibiotikům přežijí i v Arktidě - Novinky.cz
http://novinky.cz/ved​a-skoly/clanek/​nebezpecne-mikr​oorganismy-vzdo​rujici-i-nejsil​nejsim-antibiot​ikum-preziji-i-​v-arktide-4027 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Podvodníkům každý rok naletí tisíce seniorů, nejzrádnější jsou legendy Vnuk a Kamión - Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/podv​odnikum-kazdy-r​ok-naleti-tisic​e-senioru-nejzr​adnejsi-jsou-le​gendy-vnuk-a-ka​mion-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

Podvodníkům každý rok naletí tisíce seniorů, nejzrádnější jsou legendy Vnuk a Kamión - Novinky.cz
http://novinky.cz/dom​aci/clanek/podv​odnikum-kazdy-r​ok-naleti-tisic​e-senioru-nejzr​adnejsi-jsou-le​gendy-vnuk-a-ka​mion-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Epizoda South Parku kritizovala mexického prezidenta a zmizela z obrazovky - Novinky.cz
http://novinky.cz/kul​tura/clanek/epi​zoda-south-park​u-kritizovala-m​exickeho-prezid​enta-a-zmizela-​z-obrazovky-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

100%

Epizoda South Parku kritizovala mexického prezidenta a zmizela z obrazovky - Novinky.cz
http://novinky.cz/kul​tura/clanek/epi​zoda-south-park​u-kritizovala-m​exickeho-prezid​enta-a-zmizela-​z-obrazovky-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

Epizoda South Parku kritizovala mexického prezidenta a zmizela z obrazovky - Novinky.cz
http://novinky.cz/kul​tura/clanek/epi​zoda-south-park​u-kritizovala-m​exickeho-prezid​enta-a-zmizela-​z-obrazovky-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Nezůstal kámen na kameni. Finančník se vrhl na charitu - Novinky.cz
http://novinky.cz/muz​i/clanek/nezust​al-kamen-na-kam​eni-financnik-s​e-vrhl-na-chari​tu-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

100%

Nezůstal kámen na kameni. Finančník se vrhl na charitu - Novinky.cz
http://novinky.cz/muz​i/clanek/nezust​al-kamen-na-kam​eni-financnik-s​e-vrhl-na-chari​tu-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

Nezůstal kámen na kameni. Finančník se vrhl na charitu - Novinky.cz
http://novinky.cz/muz​i/clanek/nezust​al-kamen-na-kam​eni-financnik-s​e-vrhl-na-chari​tu-2 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Jak sto let stará chalupa dostala novou moderní tvář - Novinky.cz
http://novinky.cz/byd​leni/tipy-a-tre​ndy/clanek/jak-​sto-let-stara-c​halupa-dostala-​novou-moderni-t​var-1 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

100%

Jak sto let stará chalupa dostala novou moderní tvář - Novinky.cz
http://novinky.cz/byd​leni/tipy-a-tre​ndy/clanek/jak-​sto-let-stara-c​halupa-dostala-​novou-moderni-t​var-1 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Jízdní řády
http://seznam.cz/jizd (...)
Link

100%

Jak sto let stará chalupa dostala novou moderní tvář - Novinky.cz
http://novinky.cz/byd​leni/tipy-a-tre​ndy/clanek/jak-​sto-let-stara-c​halupa-dostala-​novou-moderni-t​var-1 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Seznam.cz
http://seznam.cz/ (...)
Link

100%

Počet lidí žijících s depresí za poslední desetiletí stoupl o pětinu - Novinky.cz
http://novinky.cz/zah​ranicni/evropa/​clanek/pocet-li​di-zijicich-s-d​epresi-za-posle​dni-desetileti-​stoupl-o-petinu​-400 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines directory
Reklama
http://seznam.cz/rekl​ama/cz/obsahovy​-web/sluzba-nov (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.