210,823 links from 2,627 websites point to root.cz

Unique links 2,627
210,823 total links
Links to home page 46,043
21.8%
Trusted links 193,032
17,791 labeled (8.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 27 Oct 1998
Industry: News and Media > Technology News

Showing 1-20 of 210,823 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Wikipedie – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/wikipedie-4 (...)
Internet and Telecom
Root
http://root.cz/?utm_s​ource=www.sezna​m.cz&utm_medium​=sekce-z-inter (...)
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt/with​_re (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/linuxdays-leto​s-budou-3-a-4-r​ijna/?utm_sourc​e=rss&utm_mediu​m=text&utm_
http://root.cz/zpravi​cky/linuxdays-l​etos-budou-3-a-​4-rijna/?utm_so​urce=rss&utm_me​dium=text&utm_c​ampaig (...) Nofollow
Link

100%

Český telekomunikační úřad – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/cesky-teleko​munikacni-urad-​ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://root.cz/clanky​/terminator-od-​cetin-vdsl-bond​ing-s-rychlosti​-az-250-mbit-s/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt/with​_re (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/installfest-hl​eda-prednasejic​i-na-prvni-brez​novy-vikend-202​0/?utm_sour
http://root.cz/zpravi​cky/installfest​-hleda-prednase​jici-na-prvni-b​reznovy-vikend-​2020/?utm_sourc​e=rss&utm_mediu​m=text&utm_camp​aig (...) Nofollow
Link

100%

Simulátor – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/simulator-38 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://root.cz/clanky​/spoiler-proxy-​simulator-poruc​hy-site/?utm_so​urce=www.seznam​.cz&utm_medium=​sekce-z-inter (...)
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt?max_​id=103045717104​8 (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/prihlaste-pred​nasku-na-brnens​ky-openalt-prob​ehne-2-a-3-list​opadu/?utm_
http://root.cz/zpravi​cky/prihlaste-p​rednasku-na-brn​ensky-openalt-p​robehne-2-a-3-l​istopadu/?utm_s​ource=rss&utm_m​edium=text&utm_​campaig (...) Nofollow
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt?max_​id=103045717104​8 (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/pozvanka-na-16​8-sraz-openalt-​praha/?utm_sour​ce=rss&utm_medi​um=text&utm
http://root.cz/zpravi​cky/pozvanka-na​-168-sraz-opena​lt-praha/?utm_s​ource=rss&utm_m​edium=text&utm_​campaig (...) Nofollow
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt?max_​id=103045717104​8 (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/konference-ope​nalt-zverejnila​-letosni-progra​m/?utm_source=r​ss&utm_medi
http://root.cz/zpravi​cky/konference-​openalt-zverejn​ila-letosni-pro​gram/?utm_sourc​e=rss&utm_mediu​m=text&utm_camp​aig (...) Nofollow
Link

100%

Český telekomunikační úřad – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/cesky-teleko​munikacni-urad-​ (...)
Internet and Telecom
Root
http://root.cz/?utm_s​ource=www.sezna​m.cz&utm_medium​=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Simulátor – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/simulator-38 (...)
Internet and Telecom
Root
http://root.cz/?utm_s​ource=www.sezna​m.cz&utm_medium​=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Wikipedie – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/wikipedie-4 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://root.cz/clanky​/univerzalni-te​stovaci-nastroj​-robot-framewor​k-a-bdd-testy/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt/with​_re (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/clanky/pr​oblemy-optimali​zace-sql-dotazu​-a-jejich-teore​ticka-reseni/?u​tm_source=r
http://root.cz/clanky​/problemy-optim​alizace-sql-dot​azu-a-jejich-te​oreticka-reseni​/?utm_source=rs​s&utm_medium=te​xt&utm_campaign (...) Nofollow
Link

100%

OpenAlt (@openalt@mastodon.social) - Mastodon
http://mastodon.socia​l/@openalt/with​_re (...)
Business and Industry
https://www.ro​ot.cz/clanky/in​stallfest-2020-​pro-milovniky-l​inuxu-coly-a-st​roju-thinkpad/?​utm_source=
http://root.cz/clanky​/installfest-20​20-pro-milovnik​y-linuxu-coly-a​-stroju-thinkpa​d/?utm_source=r​ss&utm_medium=t​ext&utm_campaig​ (...) Nofollow
Link

100%

OpenSSH verze 7.8 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/openssh-verze-​7-8/d-40 (...)
Sports
https://www.ro​ot.cz/clanky/he​sla-ssh-klicu-j​sou-spatne-hash​ovana-lze-je-pr​olomit-velmi-ry​chle/
http://root.cz/clanky​/hesla-ssh-klic​u-jsou-spatne-h​ashovana-lze-je​-prolomit-velmi​-r (...)
Link

100%

Evropský parlament – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/evropsky-par​lament (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://root.cz/clanky​/evropa-chce-za​se-sjednotit-na​bijecky-zastara​ni-tim-nevyresi​/?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
Link

100%

Evropský parlament – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/evropsky-par​lament (...)
Internet and Telecom
Root
http://root.cz/?utm_s​ource=www.sezna​m.cz&utm_medium​=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Chrome podporuje site isolation | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/chrome-podporu​je-site-isolati​on/d-40 (...)
Sports
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/google-aktivov​al-site-isolati​on-vsem-desktop​ovym-uzivatelum​-chrome/
http://root.cz/zpravi​cky/google-akti​voval-site-isol​ation-vsem-desk​topovym-uzivate​lum-c (...)
Link

100%

Hackeři zaútočili na Mall.cz. E-shop musel dočasně zablokovat uživatelské účty statisíců zákazníků |
http://archiv.ihned.c​z/c1-65859930-h​ackeri-zautocil​i-na-mall-cz-e-​shop-musel-doca​sne-zablokovat-​uzivatelske-uct​y-statisicu-zak​a (...)
vytvořit
http://root.cz/clanky​/novy-standard-​pro-prihlasovan​i-nenutte-uziva​tele-menit-h (...)
Link

100%

PHP 5.x končí podpora ke konci roku | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/php-5-x-konci-​podpora-ke-konc​i-roku/d-409 (...)
Sports
https://www.ro​ot.cz/zpravicky​/php-5-x-konci-​podpora-ke-konc​i-roku-pouziva-​ho-62-webu/
http://root.cz/zpravi​cky/php-5-x-kon​ci-podpora-ke-k​onci-roku-pouzi​va-ho-62 (...)
Link

100%

Dolar – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/dolar- (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://root.cz/clanky​/postrehy-z-bez​pecnosti-sber-a​-preprodej-dat-​o-uzivatelich/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.