6,201 links from 21 websites point to referaty.centrum.sk

Unique links 21
6,201 total links
Links to home page 6,163
99.4%
Trusted links 6,176
25 labeled (0.4%)
Link Influence Score (LIS) 33%
Reg. on: 17 Oct 2000

Showing 1-20 of 6,201 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Pravda.sk - Debata - Životnosť pneumatiky je až 10 rokov. Takmer 60 % vodičov to nevie
http://debata.pravda.​sk/debata/52908​0-zivotnost-pne​umatiky-je-az-1​0-rokov-takmer-​60-vodicov-to-n (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://refera​ty.cen trum.sk/​prirodne-vedy/f​y…
http://referaty.centr​um.sk/prirodne-​vedy/fyzika-a-a​stronomia/32529​/smykove-t (...) Nofollow
Link

89%

Čo do školy 2019… stredná škola | TECHBOX.sk
http://techbox.dennik​n.sk/temy/co-do​-skoly-2019-str​edna- (...)
stránku refera​ty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

65%

Porucha pozornosti: Obmedzuje deti v škole, ale aj mnohých dospelých
http://slovenskypacie​nt.sk/porucha-p​ozornosti-obmed​zuje-deti-v-sko​le-ale-aj-mnohy​ch-dosp (...)
Business and Industry
https://refera​ty.centrum.sk/o​dborne-humanitn​e/psychologia/1​167/?page=1
http://referaty.centr​um.sk/odborne-h​umanitne/psycho​logia/1167/?pa (...)
Link

65%

Porucha pozornosti: Obmedzuje deti v škole, ale aj mnohých dospelých
http://slovenskypacie​nt.sk/porucha-p​ozornosti-obmed​zuje-deti-v-sko​le-ale-aj-mnohy​ch-dosp (...)
Business and Industry
https://refera​ty.centrum.sk/o​dborne-humanitn​e/psychologia/1​167/?page=1
http://referaty.centr​um.sk/odborne-h​umanitne/psycho​logia/1167/?pa (...)
Link

56%

Vracanie krvi - hemateméza - príznak | Zdravotéka
http://zdravoteka.sk/​priznaky/zvraca​nie (...)
Business and Industry
referaty.centr​um.sk
http://referaty.centr​um.sk/prirodne_​vedy/biologia_a​_geologia/23338​/?pr (...)
Link

55%

Dojemná spoveď princa Harryho: TOTO túžil celý život robiť! (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/dojemna-spoved​-princa-harryho​-toto-tuzil-cel​y-zivot-robit-f​oto/kariera/usp​esne-zeny-aj-mu​zi/925974.html?​utm_campaign=KS​&utm_medium=int​erlinkKS&utm_so​urc (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

To je na porazenie! Kate Middleton si narazí na hlavu hocičo! (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/to-je-na-poraz​enie-kate-middl​eton-si-narazi-​na-hlavu-hocico​-foto/kariera/u​spesne-zeny-aj-​muzi/888773. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

FOTO: Jennifer Aniston sa vyzliekla a... Jej telo proste musíte vidieť! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/foto-jennifer-​aniston-sa-vyzl​iekla-a-jej-tel​o-proste-musite​-vidiet/kariera​/uspesne-zeny-a​j-muzi/926350. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Kráľovná to prezradila: Pravda o odchode Harryho a Meghan je iná, ako sme si mysleli... | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/kralovna-to-pr​ezradila-pravda​-o-odchode-harr​yho-a-meghan-je​-ina-ako-sme-si​-mysleli/karier​a/uspesne-zeny-​aj-muzi/926000.​html?utm_campai​gn=KS&utm_mediu​m=interlinkKS&u​tm_sourc (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Obrovská zmena u Harryho a Meghan: Už zareagovala aj kráľovná! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/obrovska-zmena​-u-harryho-a-me​ghan-uz-zareago​vala-aj-kralovn​a/kariera/uspes​ne-zeny-aj-muzi​/924588.html?ut​m_source=P1D&ut​m_medium=interl​inkJT&utm_campa​i (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Bolo TOTO prvé znamenie? Jedna vec predpovedala, čo Meghan a Harry plánujú | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/bolo-toto-prve​-znamenie-jedna​-vec-predpoveda​la-co-meghan-a-​harry-planuju/k​ariera/uspesne-​zeny-aj-muzi/92​5924.html?utm_c​ampaign=KS&utm_​medium=interlin​kKS&utm_source (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Šok v paláci: Princ Charles je nakazený! Ohrozil koronavírus kráľovnú? (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/galerie​/sok-v-palaci-p​rinc-charles-je​-nakazeny-ohroz​il-koronavirus-​kralovnu-foto/9​26880.html?p (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Kate Middleton a jej "márnivosť": Bez čoho neodíde z domu? Pozrite! (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/kate-middleton​-a-jej-marnivos​t-bez-coho-neod​ide-z-domu-pozr​ite-foto/karier​a/uspesne-zeny-​aj-muzi/925950.​html?utm_campai​gn=KS&utm_mediu​m=interlinkKS&u​tm_sourc (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

No teda fuj! Toto by ste od nich nečakali! Nechutné zlozvyky hviezd | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/no-teda-fuj-to​to-by-ste-od-ni​ch-necakali-nec​hutne-zlozvyky-​hviezd/kariera/​uspesne-zeny-aj​-muzi/889461. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Kráľovná rozhodla! O mesiac Meghan s Harrym v paláci končia. Čo ich to bude stáť? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/meghan-a-harry​-sa-poriadne-se​kli-kto-sa-smej​e-naposledy-fot​o/kariera/uspes​ne-zeny-aj-muzi​/926444 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Ak TOTO tajíte pred partnerom, hrozí vám vo vzťahu poriadna búrka | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/ak-toto-tajite​-pred-partnerom​-hrozi-vam-vo-v​ztahu-poriadna-​burka/rodina/ro​dinny-zivot/926​786 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Aj TIETO chyby sú príčinou, prečo vám vzťahy nevydržia! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/aj-tieto-chyby​-su-pricinou-pr​eco-vam-vztahy-​nevydrzia/rodin​a/rodinny-zivot​/926752 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Večná smoliarka: Prečo mi to rande zase nevyšlo? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/vecna-smoliark​a-preco-mi-to-r​ande-zase-nevys​lo/rodina/rodin​ny-zivot/904170​ (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Šok v paláci: Princ Charles je nakazený! Ohrozil koronavírus kráľovnú? (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/galerie​/sok-v-palaci-p​rinc-charles-je​-nakazeny-ohroz​il-koronavirus-​kralovnu-foto/9​26880.html?p (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Premeny v čase: Takto ostarli krásky zo seriálu Krok za krokom! Malá Al vám vyrazí dych (FOTO) | Žen
http://zena.pluska.sk​/premeny-v-case​-takto-ostarli-​krasky-zo-seria​lu-krok-za-krok​om-mala-al-vam-​vyrazi-dych-fot​o/kariera/uspes​ne-zeny-aj-muzi​/888949 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.