6,069 links from 17 websites point to referaty.centrum.sk

Unique links 17
6,069 total links
Links to home page 6,041
99.5%
Trusted links 6,050
19 labeled (0.3%)
Link Influence Score (LIS) 33%
Reg. on: 17 Oct 2000

Showing 1-20 of 6,069 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Pravda.sk - Debata - Životnosť pneumatiky je až 10 rokov. Takmer 60 % vodičov to nevie
http://debata.pravda.​sk/debata/52908​0-zivotnost-pne​umatiky-je-az-1​0-rokov-takmer-​60-vodicov-to-n (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://refera​ty.cen trum.sk/​prirodne-vedy/f​y…
http://referaty.centr​um.sk/prirodne-​vedy/fyzika-a-a​stronomia/32529​/smykove-t (...) Nofollow
Link

87%

Čo do školy 2019… stredná škola | TECHBOX.sk
http://techbox.dennik​n.sk/temy/co-do​-skoly-2019-str​edna- (...)
stránku refera​ty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Jana, Považská Bystrica: Zlepší sa zdravotný stav syna? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/poradne​/vestecka-porad​na/jana-povazsk​a-bystrica-zlep​si-sa-zdravotny​-stav-syna/9159​82 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Jaroslav Marvan: Spáchala jeho milenka samovraždu? A prečo nechcel svoje jediné dieťa? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/jaroslav-marva​n-spachala-jeho​-milenka-samovr​azdu-a-preco-ne​chcel-svoje-jed​ine-dieta/karie​ra/uspesne-zeny​-aj-muzi/925962​ (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Život bez neho by nám nechutil a veľmi bolel | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/zivot-bez-neho​-by-nam-nechuti​l-a-velmi-bolel​/zdravie/vyziva​/902218 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Judita, Nové Mesto nad Váhom: Bojujem s tažkosťami vo svojom živote | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/poradne​/vestecka-porad​na/judita-nove-​mesto-nad-vahom​-bojujem-s-tazk​ostami-vo-svojo​m-zivote/926048​ (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Poznáte sexuálny wellness? Snáď príde aj k nám | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/poznate-sexual​ny-wellness-sna​d-pride-aj-k-na​m/rodina/manzel​stvo/926338. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Kate Middleton a jej kabelka: Toto už veru nebude náhoda... (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/kate-middleton​-a-jej-kabelka-​toto-uz-veru-ne​bude-nahoda-fot​o/kariera/uspes​ne-zeny-aj-muzi​/926336.html?ut​m_source=pobox_​hp&utm_medium=m​ain_box&utm_cam​paign=test_opti (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Hana Gregorová pri zajačikovi žiari, ale svoj vek už neschová | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/hana-gregorova​-pri-zajacikovi​-ziari-ale-svoj​-vek-uz-neschov​a/kariera/uspes​ne-zeny-aj-muzi​/926302 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

10 celebrít, ktoré neznášajú Valentína: Čo také sa im stalo? (FOTO) | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/10-celebrit-kt​ore-neznasaju-v​alentin-co-take​-sa-im-stalo-fo​to/kariera/uspe​sne-zeny-aj-muz​i/926326 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Som mladá, aby mi tak strašne padali vlasy | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/poradne​/dermatologicka​-poradna/som-ml​ada-aby-mi-tak-​strasne-padali-​vlasy/800983. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Avokádo vs olivy: Ktorý zdroj zdravých tukov má aj niečo navyše? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/avokado-vs-oli​vy-ktory-zdroj-​zdravych-tukov-​ma-aj-nieco-nav​yse/zdravie/vyz​iva/926232 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Vety, kvôli ktorým sa nedokážete odpútať od svojho expriateľa! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/vety-kvoli-kto​rym-sa-nedokaze​te-odputat-od-s​vojho-expriatel​a/rodina/rozvod​/926318 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Mami, mám frajera: Zvládnite prvú lásku svojich tínedžerov bez ujmy | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/mami-mam-fraje​ra-zvladnite-pr​vu-lasku-svojic​h-tinedzerov-be​z-ujmy/deti/spu​nti/916292 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Buľvový a stopkový ZELER: Zlikviduje kašeľ aj tukové vankúšiky! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/bulvovy-a-stop​kovy-zeler-zlik​viduje-kasel-aj​-tukove-vankusi​ky/zdravie/vyzi​va/926254 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Tipy, ako si správne zabaliť obed do práce: Postačí vám iba TOTO! | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/tipy-ako-si-sp​ravne-zabalit-o​bed-do-prace-po​staci-vam-iba-t​oto/zdravie/vyz​iva/892027 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Odhalená Kardashianka, napriek zákazu manžela! Potrestá ju za TIETO zábery? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/odhalena-karda​shianka-napriek​-zakazu-manzela​-potresta-ju-za​-tieto-zabery/k​ariera/uspesne-​zeny-aj-muzi/92​5926 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Pekinská kapusta vs ľadový šalát: Ktorá zelenina má viac dôležitých vitamínov? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/pekinska-kapus​ta-vs-ladovy-sa​lat-ktora-zelen​ina-ma-viac-dol​ezitych-vitamin​ov/zdravie/vyzi​va/926278 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Lilla, Bruty: Synček nepapá dosť | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/poradne​/pediatricka-po​radna/lilla-bru​ty-syncek-nepap​a-dost/881495. (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

55%

Evka, Žilina: Budem stále smutná? | Žena.sk
http://zena.pluska.sk​/sluzby/poradne​/vestecka-porad​na/evka-zilina-​budem-stale-smu​tna/840553 (...)
Referáty.sk
http://referaty.centr​um.sk/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.