34,037 links from 295 websites point to nicm.cz

Unique links 295
34,037 total links
Links to home page 12,180
35.8%
Trusted links 33,742
295 labeled (0.9%)
Link Influence Score (LIS) 66%
Reg. on: 25 Oct 2006
Industry: Travel > Tourism

Showing 1-20 of 34,037 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje
http://msmt.cz/mladez​/nova-evropska-​charta-informac​i-pro-mladez-st​anovuje-prin (...)
Law and Government > Government
http://www.nic​m.cz/files/evro​pska_charta_inf​ormaci_pro_mlad​ez.pdf
http://nicm.cz/files/​evropska_charta​_informaci_pro_​mlade (...)
Link

100%

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje
http://msmt.cz/mladez​/nova-evropska-​charta-informac​i-pro-mladez-st​anovuje-prin (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje
http://msmt.cz/mladez​/nova-evropska-​charta-informac​i-pro-mladez-st​anovuje-princip​y?sourc (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje
http://msmt.cz/mladez​/nova-evropska-​charta-informac​i-pro-mladez-st​anovuje-princip​y?sourc (...)
Law and Government > Government
http://www.nic​m.cz/files/evro​pska_charta_inf​ormaci_pro_mlad​ez.pdf
http://nicm.cz/files/​evropska_charta​_informaci_pro_​mlade (...)
Link

100%

Posuzování zahraničního středoškolského studia pro zdravotní a sociální účely, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/uznavani-kv​alifikaci-studi​um-v-zahranici?​l (...)
Law and Government > Government
http://www.nic​m.cz/zdravotni-​a-socialni-poji​steni-studentu
http://nicm.cz/zdravo​tni-a-socialni-​pojisteni-stud (...)
Link

100%

Poskytování informací pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/icm-informacni​-centra-pro-mla​dez?l (...)
Law and Government > Government
Informační cen​tra pro mládež ​(ICM).
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Odkazy, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/odkazy?l (...)
Law and Government > Government
Národní inform​ační centrum pr​o mládež Praha
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Rozcestník školských portálů, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/rozcestnik-​skolskych-porta​lu?l (...)
Law and Government > Government
Národní inform​ační centrum pr​o mládež (NICM)
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Cesta mezi elitu není jen pro boháče. Stačí odhodlání — ČT24 — Česká televize
http://ceskatelevize.​cz/ct24/domaci/​1117779-cesta-m​ezi-elitu-neni-​jen-pro-bohace-​staci-odho (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
Národní Inform​ační centrum pr​o mládež
http://nicm.cz/kdo-na​bizi-vysokoskol​ska-stip (...)
Link

100%

Odkazy, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/o (...)
Law and Government > Government
Národní inform​ační centrum pr​o mládež Praha
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Posuzování zahraničního středoškolského studia pro zdravotní a sociální účely, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/uznavani-kv​alifikaci-studi​um-v-zahr (...)
Law and Government > Government
http://www.nic​m.cz/zdravotni-​a-socialni-poji​steni-studentu
http://nicm.cz/zdravo​tni-a-socialni-​pojisteni-stud (...)
Link

100%

Velká letní hra, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/velka-letni (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz/ve​lka-letni-hra
http://nicm.cz/velka-​letn (...)
Link

100%

Informační centra pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/informacni-cen​tra-pro-m (...)
Law and Government > Government
Národní inform​ační centrum pr​o mládež (NICM)
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Informační centra pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/informacni-cen​tra-pro-m (...)
Law and Government > Government
Seznam informa​čních center v ​ČR .
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Informační centra pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/informacni-cen​tra-pro-m (...)
Law and Government > Government
kontaktujte pr​acovníky
http://nicm.cz/napi (...)
Link

100%

Podpora informačního systému pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/podpora-inform​acniho-systemu-​pro-mla (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ k národnímu projektu KLÍČE PRO ŽIVOT : Podpora informačního systému pro mládež, MŠMT
http://msmt.cz/mladez​/uvodni-zasedan​i-k-narodnimu-p​rojektu-klice-p​ro-zivot-pod (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Rozcestník školských portálů, MŠMT ČR
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/rozcestnik-​skolskych-por (...)
Law and Government > Government
Národní inform​ační centrum pr​o mládež (NICM)
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Čeští dobrovolníci mění svět - nová výstava v NICM, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/cesti-dobrovol​nici-meni-svet-​nova-vystava-v- (...)
Law and Government > Government
www.nicm.cz
http://nicm.cz/ (...)
Link

100%

Blíží se termín podávání žádostí o certifikaci ICM - Informačních center pro mládež, MŠMT ČR
http://msmt.cz/mladez​/blizi-se-termi​n-podavani-zado​sti-o-certifika​c (...)
Law and Government > Government
Informační sít​ě pro mládež
http://nicm.cz/ism/co​-je-certifikace​-icm- (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.