312,643 links from 6,841 websites point to nettavisen.no

Unique links 6,841
312,643 total links
Links to home page 71,820
23.0%
Trusted links 298,752
13,891 labeled (4.4%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 6 Aug 2013
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 1,500 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

99%

I morens mage ligger Ariel Maries (1,5) "tvillingsøster"
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/trondelag/​ariel-maries-_2​_-tvillingsoste​r-ligger-i-more​ns-mage-1.1358 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Ga millionbeløp til kreftforskning – nå er behandleren svindeltiltalt
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/norge/ga-m​illionbelop-til​-kreftforskning​-_-na-er-behand​leren-svindelti​ltalt-1.1360 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

I dag starter brexit-forhandlingene for alvor: – Klokka tikker
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/urix/i-dag​-starter-brexit​-forhandlingene​-for-alvor_-_-k​lokka-tikker-1.​136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

– Det er trist at jeg ikke kan ta med barna på ferie
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/livsstil/_​-det-er-trist-a​t-jeg-ikke-kan-​ta-med-barna-pa​-ferie-1.1358 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Signerte «Fifa»-proff, sparka to dagar seinare etter nett-grums
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/kultur/sig​nert-_fifa_-pro​ff-sparka-etter​-nett-grums-1.1​36 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Flere par velger borgerlig bryllup
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/norge/fler​e-par-velger-bo​rgerlig-bryllup​-1.136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Slik lærer du barnet ditt å svømme
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/livsstil/s​lik-laerer-du-b​arnet-ditt-a-sv​omme-1.135 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Trusselen fra IS er ikke borte selv om de er slått i Mosul
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/urix/truss​elen-fra-is-er-​ikke-borte-selv​-om-de-er-slatt​-i-mosul-1.1359 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

– Jeg skjønte at det hadde skjedd noe alvorlig da jeg så et skred av sot
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/nordland/_​-jeg-skjonte-at​-det-hadde-skje​dd-noe-alvorlig​-da-jeg-sa-et-s​kred-av-sot-1.1​35 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Gutten med det gode smilet
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/kultur/xl/​gutten-med-det-​gode-smilet-1.1​35 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Nesten ingen vil bli fastlege
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/trondelag/​nesten-ingen-vi​l-bli-fastlege-​1.136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Midtbaneprofil spilte med store smerter – frykter EM er over
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/sport/midt​baneprofil-spil​te-med-store-sm​erter-_-frykter​-em-er-over-1.1​36 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Sjåføren forklarte at han hadde med «litt tørstedrikk til gutta på jobb»
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/trondelag/​sjaforen-forkla​rte-at-han-hadd​e-med-_litt-tor​stedrikk-til-gu​tta-pa-jobb_-1.​136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Ordføreren legger seg flat: – Unnskyld, Mona
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/rogaland/o​rdforeren-legge​r-seg-flat_-_-u​nnskyld_-mona-1​.136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Søndre Land-drapet: 36-åringen anker dommen på 20 år
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/ho/dokka-d​rapet_-mor-og-s​onn-domt-til-19​-ar-1.136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Innlagde for onani og kjærleikssorg
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/hordaland/​xl/innlagde-for​-onani-og-kjaer​leikssorg-1.130​ (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Striden om laksefisket
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/finnmark/x​l/striden-om-la​ksefisket-1.135​ (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Ny rapport varsler om biologisk tilintetgjørelse
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/urix/ny-ra​pport-varsler-o​m-biologisk-til​intetgjorelse-1​.135 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Seierstørken koster Kristoff millioner
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/sport/seie​rstorken-koster​-kristoff-milli​oner-1.136 (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

99%

Ole Brumm sensureres i Kina
http://sol.no/artikke​l/https:/www.nr​k.no/kultur/ole​-brumm-sensurer​es-i-kina-1.136​ (...)
News and Media > Newspapers
Nettavisen
http://nettavisen.no/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.