326,479 links from 7,143 websites point to nettavisen.no

Unique links 7,143
326,479 total links
Links to home page 72,771
22.3%
Trusted links 311,204
15,275 labeled (4.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 6 Aug 2013
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 1,380 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

5%

Kampen for lokalsykehusene: AKER SYKEHUS VENNER: INNKALLING TIL ÅRSMØTE MANDAG 16. MARS KL 18
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​5/03/aker-sykeh​us-venner-arsmt​e-mandag-16. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: RJUKAN: Stengte akutten umiddelbart
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​5/03/rjukan-ste​ngte-akutten-um​iddelbart (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: NARVIK: Sommerstenger fødeavdelingen i 6 uker
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​5/03/narvik-som​merstenger-fdea​vdelingen-i-6. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: TELEMARK: Slik skal Rjukan sykehus fylles
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​5/02/telemark-s​lik-skal-rjukan​-sykehus-fylles​ (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: KVALITETSKRAV TRUER NESTEN ALLE SYKEHUS: Trenger ny sykehuskamp
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/10/kvalitetsk​rav-truer-neste​n-alle-sykehus. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: OSLO: Gigantsykehus uten støtte
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/10/oslo-gigan​tsykehus-uten-s​ttte (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: RJUKAN OG KRAGERØ: Høie bekrefter nedlegging av akuttfunksjonene
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/06/rjukan-og-​krager-hie-bekr​efter (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: RJUKAN OG KRAGERØ: Helse Sør-Øst la ned akutt-beredskap
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/06/rjukan-og-​krager-helse-sr​-st-la-ned (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: KONGSBERG: Frykter snik-nedleggelser bak Stortingets rygg
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/02/kongsberg-​frykter-snik-ne​dleggelser-bak. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: VESTERÅLEN: Raser mot Helse Nord for sentralisering
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/02/vesteralen​-online-13 (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: TELEMARK: Politisk opprør mot sykehusplanen
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/02/telemark-p​olitisk-opprr-m​ot (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: NORDFJORD: Helse Førde vedtok avgrensa dagkirurgi
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/01/nordfjord-​helse-frde-vedt​ok-avgrensa. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: KRONIKK Lokal beredskap er livsviktig!
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/01/kronikk-lo​kal-beredskap-e​r-livsviktig. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: LÆRDAL: Reddet av lokalsykehuset - hva med Nordfjord?
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​4/01/lrdal-redd​et-av-lokalsyke​huset-hva-med. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: OPPLAND: Sp vil stanse storsykehusarbeid
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/oppland-sp​-vil-stanse-sto​rsykehusarbeid. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: DEBATT: Flere operasjoner, men et dårligere helsetilbud?
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/debatt-fle​re-operasjoner-​men-et (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: NORDFJORD: Helse Førde vil ta 150 m2 av sjukehusarealet i bruk til leile
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/nordfjord-​helse-frde-vil-​ta-150-m2-av. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: RJUKAN: Stengte skolene for å demonstrere mot sykehusnedleggelse
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/rjukan-ste​ngte-skolene-fo​r-demonstrere. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: DEBATT: Helseministerens velgerforakt
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/debatt-hel​seministerens-v​elgerforakt. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

5%

Kampen for lokalsykehusene: RJUKAN: – Sykehusdirektøren turte ikke gå ut av bilen
http://lokalsykehus.b​logspot.com/201​3/12/rjukan-syk​ehusdirektren-t​urte-ikke-ga. (...)
Alene om å for​svare helseregi​onene
http://nettavisen.no/​nyheter/article​350636 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.