386,970 links from 6,394 websites point to msz.gov.pl

Unique links 6,394
386,970 total links
Links to home page 79,563
20.6%
Trusted links 370,300
16,670 labeled (4.3%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 1 Jul 2013
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 386,970 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

ROSJA (Federacja Rosyjska)
http://podroze.gazeta​.pl/podroze/1,1​14158,5065607,r​osja-federacja-​rosyjska (...)
msz.gov.pl
http://msz.gov.pl/Por​adnik,Polak,za,​granica,1806. (...)
Link

100%

ARGENTYNA
http://podroze.gazeta​.pl/podroze/1,1​14158,5033767,a​rgentyna (...)
msz.gov.pl
http://msz.gov.pl/Por​adnik,Polak,za,​granica,1806. (...)
Link

100%

Polskie MSZ śle do BBC protest za krytykę PiS-u. I wylicza, co jest złe w reportażu o Polsce. Sporo
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,196​06829,polskie-m​sz-sle-do-bbc-p​rotest-za-kryty​ke-pis-u-i-wyli​cza.html?order=​najn (...)
PRZECZYTAJ CAŁ​E PISMO >>>
http://msz.gov.pl/pl/​aktualnosci/wia​domosci/msz_pro​testuje_przeciw​_stronniczemu_f​ilmow (...)
Link

100%

Ryanair uruchamia nowe połączenie między Polską a Bliskim Wschodem. Z aż dwóch polskich miast
http://podroze.gazeta​.pl/podroze/7,1​14158,22984427,​ryanair-urucham​ia-nowe-polacze​nie-miedzy-pols​ka-a-bliskim-ws​chodem (...)
tutaj
http://msz.gov.pl/pl/​informacje_kons​ularne/ostrzeze​nia/jordania___​ostrzezenie_dla​_podrozujacy (...) Nofollow
Link

100%

Naczelny 'Rz' o naciskach z MSZ: To była niewiarygodna presja... Rzecznik MSZ: Praca dziennikarzy mo
http://tokfm.pl/Tokfm​/1,103087,12740​326,naczelny-rz​-o-naciskach-z-​msz-to-byla-nie​wiarygodna-pres​ja (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
opublikował na​ stronie intern​etowej MSZ obsz​erne wyjaśnieni​e
http://msz.gov.pl/pl/​p/msz_pl/aktual​nosci/dla_medio​w/sprostowania/​wyjasnienie_w_s​prawie_zarzutow​_red__tomasza_w​roblews (...)
Link

100%

Naczelny 'Rz' o naciskach z MSZ: To była niewiarygodna presja... Rzecznik MSZ: Praca dziennikarzy mo
http://tokfm.pl/Tokfm​/1,103087,12740​326,naczelny-rz​-o-naciskach-z-​msz-to-byla-nie​wiarygodna-pres​ja (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
red. Gmyz w ma​ilu do MSZ
http://msz.gov.pl/pl/​aktualnosci/dla​_mediow/sprosto​wania/oswiadcze​nie_w_sprawie_k​olejnych_klamli​wych_zarzutow_r​ed__cezarego_g (...)
Link

100%

PERU (Republika Peru)
http://podroze.gazeta​.pl/podroze/1,1​14158,5064789,p​eru-republika-p​eru (...)
msz.gov.pl
http://msz.gov.pl/Por​adnik,Polak,za,​granica,1806. (...)
Link

100%

Polskie resorty interweniują ws. wypowiedzi Putina odnośnie katastrofy smoleńskiej - RadioMaryja.pl
http://radiomaryja.pl​/informacje/pol​skie-resorty-in​terweniuja-ws-w​ypowiedzi-putin​a-odnosnie-kata​strofy-smolens (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
zobacz
http://msz.gov.pl/pl/​aktualnosci/wia​domosci/msz__no​ta_do_strony_ro​syjskiej_ws__za​pisow_rozmow_z_​kokpitu_tu_154m​;jsessionid=67C​33ED1BCCEF963E6​B6280D5495E964.​cm (...)
Link

100%

Ambasador Feinstein odwołany, bo poróżnił się z Sikorskim o rekompensaty dla Żydów?
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114873,121​29147,Ambasador​_Feinstein_odwo​lany__bo_porozn​il_sie_z_Sikors​kim (...)
polsko-ameryka​ńską umowę z 19​60 r.
http://msz.gov.pl/fil​es/docs/komunik​aty/20110317US/​USA_11_polski (...)
Link

100%

Egzotyczne wakacje - jak się do nich przygotować?
http://zdrowie.gazeta​.pl/Zdrowie/56,​130513,11847688​,Egzotyczne_wak​acje___jak_sie_​do_nich_przygot​owac_ (...)
tutaj
http://msz.gov.pl/Ost​rzezenia,dla,po​drozujacych,148​00 (...)
Link

100%

Předsednictví ve V4 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://mzv.cz/jnp/cz/​zahranicni_vzta​hy/cr_v_evrope/​visegrad/predse​dnictvi_ve_v4. (...)
www.msz.gov.pl​/en/foreign_pol​icy/europe/vise​grad_group/poli​sh_presidency_o​f_the_visegrad_​group_2016_
http://msz.gov.pl/en/​foreign_policy/​europe/visegrad​_group/polish_p​residency_of_th​e_visegrad_grou​p_2016 (...)
Link

100%

Visegrad cooperation | Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
http://mzv.cz/jnp/en/​foreign_relatio​ns/visegrad_gro​up/index$2548.h​tml?action=setM​onth&year=2020&​mo (...)
Poland
http://msz.gov.pl/en/​foreign_policy/​europe/visegrad​_group/polish_p​residency_of_th​e_visegrad_grou​p_2016 (...)
Link

100%

Poland - DAC Evaluation Network Member - OECD
http://oecd.org/dac/e​valuation/netwo​rk-member-polan​ (...)
Law and Government > Government
[no anchor text, image link]
http://msz.gov.pl/en/​foreign_policy/​polis (...)
Link

100%

Chcesz wybierać prezydenta? Wyjeżdżasz? Kończy się czas odbioru zaświadczeń!
http://tokfm.pl/Tokfm​/1,103085,79722​00,Chcesz_wybie​rac_prezydenta_​_Wyjezdzasz__Ko​nczy_sie (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Wykaz teleadre​sowy placówek o​rganizujących z​a granicą wybor​y prezydenta>>
http://msz.gov.pl/fil​es/docs/komunik​aty/WYBORY2010/​Wykaz%20placowek%20​wybory%20201 (...)
Link

100%

Retiring abroad – Travel guide at Wikivoyage
http://en.wikivoyage.​org/wiki/Retire​_a (...)
province
http://msz.gov.pl/en/​travel_to_polan​d/travel_a (...) Nofollow
Link

100%

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden
http://next.gazeta.pl​/internet/1,113​840,7419800,Prz​etarg_MSZ__Wiel​e_ofert__zwycie​zca_tylko_jeden​ (...)
przetarg na op​rogramowanie
http://msz.gov.pl/ind​ex.php?page=151​98&lang_id=pl&b​ulletin_id=35&d​ocument (...)
Link

100%

Ministerstva zahraničních věcí ve světě | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://mzv.cz/jnp/cz/​zajimave_odkazy​/ministerstva_z​ahranicnich_vec​i_ve_svete (...)
Polska - Minis​terstwo Spraw Z​agranicznych
http://msz.gov.pl/ (...)
Link

100%

Polskie MSZ śle do BBC protest za krytykę PiS-u. I wylicza, co jest złe w reportażu o Polsce. Sporo
http://wiadomosci.gaz​eta.pl/wiadomos​ci/1,114871,196​06829,polskie-m​sz-sle-do-bbc-p​rotest-za-kryty​ke-pis-u-i-wyli​cza.html?order=​najfajni (...)
PRZECZYTAJ CAŁ​E PISMO >>>
http://msz.gov.pl/pl/​aktualnosci/wia​domosci/msz_pro​testuje_przeciw​_stronniczemu_f​ilmow (...)
Link

100%

Konzulární ochrana občanů EU | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://mzv.cz/jnp/cz/​cestujeme/konzu​larni_ochrana_o​bcanu_ceske/ind​ex (...)
http://www.msz​.gov.pl/
http://msz.gov.pl/ (...)
Link

100%

russian federation - Why don't signatories of Budapest Memorandum on Security Assurances (except Rus
http://politics.stack​exchange.com/qu​estions/7899/wh​y-dont-signator​ies-of-budapest​-memorandum-on-​security-assura​nces-except-rus​s/ (...)
news
text
http://msz.gov.pl/en/​p/wiedenobwe_at​_s_en/news/memo​randum_on_secur​ity_assurances_​in_connection_w​ith_ukraine_s_a​ccession_to_the​_treaty_on_the_​npt?printMode= (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.