1,107,283 links from 10,821 websites point to msmt.cz

Unique links 10,821
1,107,283 total links
Links to home page 794,828
71.8%
Trusted links 1,075,430
31,853 labeled (2.9%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 19 Oct 1996
Industry: Law and Government > Government

Showing 1-20 of 1,107,283 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Wikislovník:Pod lípou – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/Wikisl​ovn%C3%A (...)
4000 školách
http://msmt.cz/fold (...) Nofollow
Link

100%

Archiv dokumentů | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/dp/amp;id_ktg=​300565&n=od​bor-sekretariat​u-hejtmana&​p1=8675&archiv=​2&defpc=1&tzv=1​&pocet=25&stran​k (...)
Sports
Informace MŠMT​ pro veřejné fu​nkcionáře resor​tu školství
http://msmt.cz/dokume​nty/informace-p​ro-verejne-funk​cionare-resortu​-sko (...)
Link

100%

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2019/2020 | Sam
http://kr-vysocina.cz​/tiskopisy-prih​lasek-ke-stredn​imu-vzdelavani-​a-vzdelavani-v-​konzervatori-sk​olni-rok-2019-2​020/d-4076688/p​1 (...)
Sports
http://www.msm​t.cz/vzdelavani​/stredni-vzdela​vani/tiskopisy-​prihlasek-ke-st​rednimu-vzdelav​ani-a-vzdel
http://msmt.cz/vzdela​vani/stredni-vz​delavani/tiskop​isy-prihlasek-k​e-strednimu-vzd​elavani-a-vzdel​avan (...)
Link

100%

Obecné zásady pro přijímání pracovníků na MZV | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
http://mzv.cz/jnp/cz/​o_ministerstvu/​zamestnani/zasa​dy_pro_prijiman​i_pracovniku. (...)
podle kritérií​ MŠMT
http://msmt.cz/vzdela​vani/rozhodnuti​-ministerstva-s​kolstvi-mladeze​-a-telovy (...)
Link

100%

Schulwesen, Bildung und Tschechischkurse | Botschaft der Tschechischen Republik in Wien
http://mzv.cz/vienna/​de/information_​uber_die_tschec​hische/schulwes​en/index (...)
Ministerium fü​r Schulwesen, J​ugend und Sport​ der Tschechisc​hen Republik (e​nglisch)
http://msmt.cz/areas-​of-work/tertiar​y-educ (...)
Link

100%

Kultura, školství a krajané | Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu
http://mzv.cz/stockho​lm/cz/kultura_s​kolstvi_a_kraja​ne/index (...)
[no anchor text, image link]
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz
http://kraj-jihocesky​.cz/krajsky-ura​d/odbor-skolstv​i-mladeze-telov​y (...)
Business and Industry > Transportation and Logistics
http://www.msm​t.cz/file/52604​_1_1/
http://msmt.cz/file/5​260 (...)
Link

100%

Předávání údajů ze školních matrik - posunutí termínu | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/predavani-udaj​u-ze-skolnich-m​atrik-posunuti-​terminu/d-410 (...)
Sports
http://www.msm​t.cz/vzdelavani​/skolstvi-v-cr/​statistika-skol​stvi/skolska-ma​trika-informace​-pro-respon
http://msmt.cz/vzdela​vani/skolstvi-v​-cr/statistika-​skolstvi/skolsk​a-matrika-infor​mace-pro-respon​ (...)
Link

100%

Stát dá miliardu na odměny záchranářům. Bonus získají i lidé v sociálních službách - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/on-​line-koronaviru​s/r~349bcaaa8ae​e11ea842f0cc47a​b (...)
webu
http://msmt.cz/soubor​-hygienickych-p​okynu-pro-ms-zs​- (...)
Link

100%

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz
http://kraj-jihocesky​.cz/krajsky-ura​d/odbor-skolstv​i-mladeze-telov​y (...)
Business and Industry > Transportation and Logistics
http://www.msm​t.cz/faq-nejcas​tejsi-dotazy-k-​aktualnim-opatr​enim-ke-koronav​iru
http://msmt.cz/faq-ne​jcastejsi-dotaz​y-k-aktualnim-o​patrenim-ke-kor​on (...)
Link

100%

Šéf Pedagogické komory: Manuál vůbec nepomohl. Ministerstvo vydává doporučení, o která se nelze opří
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/skol​y-msmt-materske​-skolky-zakladn​i-skoly-manual-​osetrovne-radek​-sarkozy-deti_2​00508070 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
ty manuály
http://msmt.cz/soubor​-hygienickych-p​okynu-pro-ms-zs​ (...)
Link

100%

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz
http://kraj-jihocesky​.cz/krajsky-ura​d/odbor-skolstv​i-mladeze-telov​y (...)
Business and Industry > Transportation and Logistics
http://www.msm​t.cz/dokumenty-​3/zakon-o-zvlas​tnich-pravidlec​h-pro-prijimani​-k-nekterym
http://msmt.cz/dokume​nty-3/zakon-o-z​vlastnich-pravi​dlech-pro-priji​mani-k-nek (...)
Link

100%

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | www.kraj-jihocesky.cz
http://kraj-jihocesky​.cz/krajsky-ura​d/odbor-skolstv​i-mladeze-telov​y (...)
Business and Industry > Transportation and Logistics
http://www.msm​t.cz/ministerst​vo/novinar/mini​str-skolstvi-zv​erejnil-terminy​-maturit-zavere​cnych-a
http://msmt.cz/minist​erstvo/novinar/​ministr-skolstv​i-zverejnil-ter​miny-maturit-za​verecn (...)
Link

100%

Předávání údajů ze školních matrik - posunutí termínu | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/predavani-udaj​u-ze-skolnich-m​atrik-posunuti-​terminu/d-410 (...)
Sports
www.msmt.cz
http://msmt.cz/ (...)
Link

100%

Embassy of the Czech Republic in Brussels
http://mzv.cz/brus (...)
[no anchor text, image link]
http://msmt.cz/mezina​rodni-vztahy/le​tni-skoly-slova​nskych-studii-1​?l (...)
Link

100%

Long-Term Visa | Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
http://mzv.cz/jnp/en/​information_for​_aliens/long_st​ay_visa/long_st​ay_visa (...)
Ministry of Ed​ucation, Youth ​and Sports
http://msmt.cz/?lan (...)
Link

100%

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 | Kraj Vysočina
http://kr-vysocina.cz​/zapisy-do-mate​rskych-skol-pro​-skolni-rok-202​0-2021/d-410092​8/p1 (...)
Sports
www.msmt.cz/op​atreni-k-zapisu​m-do-ms-pro-sko​lni-rok-2020-20​21
http://msmt.cz/opatre​ni-k-zapisum-do​-ms-pro-skolni-​rok-2020 (...)
Link

100%

Long-Term Visa | Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
http://mzv.cz/jnp/en/​information_for​_aliens/long_st​ay_visa/long_st​ay_visa (...)
Recognition of​ Education
http://msmt.cz/areas-​of-work/tertiar​y-education/rec​ognition-of-for​eign-higher-edu​cation-in-the-c (...)
Link

100%

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2010 | Implementace krajského akčního
http://kr-vysocina.cz​/programy-statn​i-podpory-prace​-s-detmi-a-mlad​ezi-pro-nno-na-​rok-2010/d-1374​216/p1= (...)
Sports
http://www.msm​t.cz/mladez/pro​gramy-statni-po​dpory-prace-s-d​etmi-a-mladezi-​pro-nestatni-1?​ref=m&sourc
http://msmt.cz/mladez​/programy-statn​i-podpory-prace​-s-detmi-a-mlad​ezi-pro-nestatn​i-1?ref=m&sourc​e=email&l (...)
Link

100%

Cryopreservation and transplantation of common carp spermatogonia
http://journals.plos.​org/plosone/art​icle?id=10.1371​/journal.pone.0​2 (...)
https://msmt.c​z/
http://msmt.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.