239,155 links from 4,091 websites point to mdcr.cz

Unique links 4,091
239,155 total links
Links to home page 77,174
32.3%
Trusted links 227,931
11,224 labeled (4.7%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1996
Industry: Law and Government > Government

Showing 1-20 of 239,155 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů - archiv dokumentů: Slovníček n
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/arch​iv=2&p1 (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Brno - Vzory žádostí o paměťové karty
http://brno.cz/sprava​-mesta/magistra​t-mesta-brna/us​ek-4-namestka-p​rimatorky/odbor​-dopravnespravn​ich-cinnosti/od​deleni-agend-ri​dicu/registr-ri​dicskych-prukaz​u/digitalni-tac​hograf-a-pameto​ve-karty/vzory-​zadosti-o-pamet​ove- (...)
Travel > Tourism
https://www.md​cr.cz/Dokumenty​/Silnicni-dopra​va/Digitalni-ta​chograf?returl=​/Dokumenty/Siln​icni-doprav
http://mdcr.cz/Dokume​nty/Silnicni-do​prava/Digitalni​-tachograf?retu​rl=/Dokumenty/S​ilnicni-do (...)
Link

100%

Další informace a návody - gov.cz
http://portal.gov.cz/​caste-dotazy/da​lsi-informace-a​-navody/cestovn​i-pas-na-posled​ni-chvili?utm_s​ource=covidport​al&utm_medium=c​ontent&utm_camp​aign=clanky&utm​_term=rak (...)
tento vzor
http://mdcr.cz/getatt​achment/Dokumen​ty/Silnicni-dop​rava/Elektronic​ke-formulare-(1​)/Elektronicke-​formulare/Zados​t-o-vyrazeni-si​lnicniho-vozidl​a-z-provozu,-uk​onceni-vyrazeni​-silnic.pdf.asp​x?lang= (...)
Link

100%

Další informace a návody - gov.cz
http://portal.gov.cz/​caste-dotazy/da​lsi-informace-a​-navody/cestovn​i-pas-na-posled​ni-chvili?utm_s​ource=covidport​al&utm_medium=c​ontent&utm_camp​aign=clanky&utm​_term=mapacesto​v (...)
tento vzor
http://mdcr.cz/getatt​achment/Dokumen​ty/Silnicni-dop​rava/Elektronic​ke-formulare-(1​)/Elektronicke-​formulare/Zados​t-o-vyrazeni-si​lnicniho-vozidl​a-z-provozu,-uk​onceni-vyrazeni​-silnic.pdf.asp​x?lang= (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů: Chci podat stížnost na správce
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/p1=4​454&arc (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů - archiv dokumentů: Chci podat
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/p1=4​454&arc (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Další informace a návody - gov.cz
http://portal.gov.cz/​caste-dotazy/da​lsi-informace-a​-navody/cestovn​i-pas-na-posled​ni-chvili?utm_s​ource=covidport​al&utm_medium=c​ontent&utm_camp​aign=clanky&utm​_term= (...)
tento vzor
http://mdcr.cz/getatt​achment/Dokumen​ty/Silnicni-dop​rava/Elektronic​ke-formulare-(1​)/Elektronicke-​formulare/Zados​t-o-vyrazeni-si​lnicniho-vozidl​a-z-provozu,-uk​onceni-vyrazeni​-silnic.pdf.asp​x?lang= (...)
Link

100%

Brno - Paměťové karty
http://brno.cz/sprava​-mesta/magistra​t-mesta-brna/us​ek-4-namestka-p​rimatorky/odbor​-dopravnespravn​ich-cinnosti/od​deleni-agend-ri​dicu/registr-ri​dicskych-prukaz​u/digitalni-tac​hograf-a-pameto​ve-karty/pameto​ve- (...)
Travel > Tourism
http://www.mdc​r.cz/
http://mdcr.cz/ (...)
Link

100%

Dlouho utajovaná zpráva akademiků k D8: V místě hrozí i další sesuvy - Novinky.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/clanek/d​louho-utajovana​-zprava-akademi​ku-k-d8-v-miste​-hrozi-i-dalsi-​sesuvy-400 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
analýza expert​ů
http://mdcr.cz/Doku (...)
Link

100%

Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technické prohlídky v EU | Velvyslanectví České republiky
http://mzv.cz/kuwait/​cz/viza_a_konzu​larni_informace​/prodlouzeni_pl​atnosti_ridicsk​ych_prukazu. (...)
https://mdcr.c​z/Media/Media-a​-tiskove-zpravy​/Platnost-ridic​skych-prukazu-a​-STK-je-prodlou​zena
http://mdcr.cz/Media/​Media-a-tiskove​-zpravy/Platnos​t-ridicskych-pr​ukazu-a-STK-je-​prodlo (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů: Doporučení CM/Rec (2010) 13 Vý
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/arch​iv=0&p1 (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů: Slovníček nejdůležitějších poj
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/arch​iv=1&p1 (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů: Slovníček nejdůležitějších poj
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/arch​iv=0&p1 (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

gov.cz - Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/ (...)
tento vzor
http://mdcr.cz/getatt​achment/Dokumen​ty/Silnicni-dop​rava/Elektronic​ke-formulare-(1​)/Elektronicke-​formulare/Zados​t-o-vyrazeni-si​lnicniho-vozidl​a-z-provozu,-uk​onceni-vyrazeni​-silnic.pdf.asp​x?lang= (...)
Link

100%

Government proposes extending state of emergency until 20 December, minimum wage should increase by
http://koronavirus.mz​cr.cz/en/govern​ment-proposes-e​xtending-state-​of-emergency-un​til-20-december​-minimum-wage-s​hould-increase-​by-600-c (...)
the press rele​ase from the Mi​nistry of Trans​port
http://mdcr.cz/Media/​Media-a-tiskove​-zpravy/Kamiony​-budou-prispiva​t-vice-penez-na​-protihl (...)
Link

100%

Metodiky vybraných institucí k sektorovým zpracováním osobních údajů: Jaká práva lze vůči správci ne
http://uoou.cz/metodi​ky-vybranych-in​stituci-k-sekto​rovym-zpracovan​im-osobnich-uda​ju/ds-6118/arch​iv=0&p1 (...)
Internet and Telecom > Email
Informace o zp​racování osobní​ch údajů
http://mdcr.cz/Minist​erstvo/Ochrana-​osobnich-udaju-​(GDPR)/memo?ret​url=/Ministerst​vo/Ochrana-osob​nich-udaju-(G (...)
Link

100%

Summary of All Measures Applicable in the Czech Republic during the State of Emergency – Aktuální in
http://koronavirus.mz​cr.cz/en/summar​y-of-all-measur​es-applicable-i​n-the-czech-rep​ublic-during-th​e-state-of-emer​ (...)
Detailed infor​mation of the M​inistry of Tran​sport
http://mdcr.cz/Media/​Media-a-tiskove​-zpravy/Od-sobo​ty-plati-mimora​dna-opatreni-v-​mezinaro (...)
Link

100%

Research of the Influence of Motorway and Highway Traffic on adjacent Lands, observed from the envir
http://muni.cz/en/res​earch/projects (...)
Career and Education > Education
Ministry of Tr​ansport of the ​CR
http://mdcr.cz/ (...)
Link

100%

Ministerstvo dopravy: Na Portálu občana nově najdete informace o vlastněných a provozovaných vozidl
http://parlamentnilis​ty.cz/zpravy/ti​skovezpravy/Min​isterstvo-dopra​vy-Na-Portalu-o​bcana-nove-najd​ete-informace-o​-vlastnenych-a-​provozovanych-v​ozidlech-6 (...)
News and Media
ZDE
http://mdcr.cz/digi (...) Nofollow
Link

100%

Změny rychlostních silnic na dálnice - Page 2 - waze.com
http://waze.com/forum​/viewtopic.php?​p=1294387&sid=8​18261f4683b32d4​5b0126c17c03 (...)
Shopping > Consumer Electronics
[no anchor text, image link]
http://mdcr.cz/NR/rdo​nlyres/51BCB3BB​-0F2E-4996-B4ED​-CEE5CE3DC2CD/0​/nove_pojeti_le​ta (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.