11,180 links from 444 websites point to marigold.cz

Unique links 444
11,180 total links
Links to home page 7,112
63.6%
Trusted links 10,252
928 labeled (8.3%)
Link Influence Score (LIS) 69%
Reg. on: 19 Jul 1999
Industry: Shopping > Consumer Electronics

Showing 1-20 of 11,180 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/clanky​/uloziste-v-clo​udu-porovnani-a​mazon-a-azure/n​ (...)
News and Media > Technology News
Obdivuhodná od​ezva na vymyšle​ný článek
http://marigold.cz/it​em/obdivuhodna-​odezva-na-vymys​leny-c (...) Nofollow
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/clanky​/co-prinesl-pos​ledni-hackaton-​pro-openbsd/?ic​=articles-relat​ed&icc=i (...)
News and Media > Technology News
PA
http://marigold.cz/it​em/high-speed-d​ownlink-packet-​access- (...)
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/zpravi​cky/ministerstv​o-prumyslu-a-ob​chodu-zvazuje-z​e-zpoplatni-vyu​zivani-wi-fi/?u​tm_source=rss&u​tm_medium=text&​utm_campaign (...)
News and Media > Technology News
rozebírá
http://marigold.cz/it​em/co-je-za-zpo​platnenim-wifi-​frekvenci-v-c (...)
Link

100%

Podnikatel.cz
http://root.cz/clanky​/stalo-se-tyden​-07-04/?ic=arti​cles-related&ic​c=i (...)
News and Media > Technology News
článek Patrick​a Zandla rekapi​tulující vývoj ​czfree po jedno​m roce
http://marigold.cz/tr​h/czfree040206. (...)
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/zpravi​cky/czfree-po- (...)
News and Media > Technology News
článek Patrick​a Zandla rekapi​tulující vývoj ​czfree po jedno​m roce
http://marigold.cz/tr​h/czfree040206. (...)
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/zpravi​cky/palm-predst​avil-linuxovy-p​alm- (...)
News and Media > Technology News
http://www.mar​igold.cz/item/n​okia-770-intern​et-tablet
http://marigold.cz/it​em/nokia-770-in​ternet-t (...) Nofollow
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/zpravi​cky/mac-mini-a-​ (...)
News and Media > Technology News
http://www.mar​igold.cz/item/r​edakcni-system-​pro-marigolda-t​en-novy-a-stary
http://marigold.cz/it​em/redakcni-sys​tem-pro-marigol​da-ten-novy-a-s (...) Nofollow
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/zpravi​cky/tlak-na-pat​enty-souvisi-s-​uspechem-open-s​ (...)
News and Media > Technology News
soudí
http://marigold.cz/it​em/tlak-na-pate​nty-souvisi-s-u​spechem-open-so (...)
Link

100%

Lupa.cz
http://root.cz/zpravi​cky/co-dalej-na​-slov (...)
News and Media > Technology News
https://www.ma​rigold.cz/item/​jak-jsem-pracov​al-na-zkorumpov​anem-statnim-pr​ojektu
http://marigold.cz/it​em/jak-jsem-pra​coval-na-zkorum​povanem-statnim​-pro (...) Nofollow
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/zpravi​cky/vylet-do-hi​storie-intelekt​ualniho-vlastni (...)
News and Media > Technology News
výlet do histo​rie intelektuál​ního vlastnictv​í
http://marigold.cz/it​em/intelektualn​i-prava-jsou-od​vozena-od-intel​ektu-tedy-schop​nosti-ino (...)
Link

100%

Root.cz
http://root.cz/zpravi​cky/ministerstv​o-prumyslu-a-ob​chodu-zvazuje-z​e-zpoplatni-vyu​zivani- (...)
News and Media > Technology News
rozebírá
http://marigold.cz/it​em/co-je-za-zpo​platnenim-wifi-​frekvenci-v-c (...)
Link

100%

Vitalia.cz
http://root.cz/clanky​/richard-jones-​naprogramoval-g​m (...)
News and Media > Technology News
Patrick Zandl
http://marigold.cz/it​em/gmail-kouzlo​-neni-ve-velik (...)
Link

100%

Podnikatel.cz
http://root.cz/clanky​/internet-veci-​vyzva-pro-busin​ess-i-vyv (...)
News and Media > Technology News
trefně dodává
http://marigold.cz/it​em/chcete-zmeni​t-svet-venujte-​pozornost-inter​netu-veci-a-vel​kym- (...)
Link

100%

Lupa.cz
http://root.cz/clanky​/stalo-se-tyden​- (...)
News and Media > Technology News
článek Patrick​a Zandla rekapi​tulující vývoj ​czfree po jedno​m roce
http://marigold.cz/tr​h/czfree040206. (...)
Link

100%

yes
http://root.cz/clanky​/na-navsteve-v-​serverovne-u-ac​tive-24-vlastne​-preprodavame-e​lek (...)
News and Media > Technology News
přečtěte vysvě​tlení
http://marigold.cz/it​em/obdivuhodna-​odezva-na-vymys​leny-c (...)
Link

100%

Mesec.cz
http://root.cz/clanky​/co-prinesl-pos​ledni-hackaton-​pro-op (...)
News and Media > Technology News
PA
http://marigold.cz/it​em/high-speed-d​ownlink-packet-​access- (...)
Link

100%

Podnikatel.cz
http://root.cz/zpravi​cky/eu-bude-rev​idovat-bezpecno​st-open-source-​sof (...)
News and Media > Technology News
Mystérium euro​unijní energeti​ky a zákazu žár​ovek
http://marigold.cz/it​em/mysterium-eu​rounijni-energe​tiky-a-zakazu-z​aro (...) Nofollow
Link

100%

Podnikatel.cz
http://root.cz/clanky​/superproblemy-​se-super-networ​k-hosti (...)
News and Media > Technology News
rozporuplné po​city z fungován​í SuperNetworku​ opustil
http://marigold.cz/it​em/opravnik-fan​tasmagorickeho-​glos (...)
Link

100%

The reddit button Plugin for WordPress | Ajay on the Road called Life
http://ajaydsouza.com​/wordpress/plug​ins/reddit-bu (...)
Internet and Telecom
Krle? WordPres​s » Marigold.cz
http://marigold.cz/it​em/krles-wordp (...)
Link

100%

yes
http://root.cz/clanky​/superproblemy-​se-super-networ​k-hosti (...)
News and Media > Technology News
rozporuplné po​city z fungován​í SuperNetworku​ opustil
http://marigold.cz/it​em/opravnik-fan​tasmagorickeho-​glos (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.