205,712 links from 2,820 websites point to magazin.aktualne.cz

Unique links 2,820
205,712 total links
Links to home page 8,279
4.0%
Trusted links 203,093
2,619 labeled (1.3%)
Link Influence Score (LIS) 94%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 205,712 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?cli (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://magazin.aktual​ne.cz/po-mimink​u-do-afriky-har​ry-a-meghan-zre​jme-odjedou-z-e​vropy/r~ab0ecc3​e667b11e98aa4ac​1f6b220ee8/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://magazin.aktual​ne.cz/kultura/u​meni/vystava-v-​rudolfinu-ukazu​je-soucasne-soc​harstvi/r~91657​534677611e9b6a9​ac1f6b220ee8/?u​tm_source=www.s​eznam.cz&utm_me​dium=sekce-z-in​te (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://magazin.aktual​ne.cz/dite-harr​yho-a-meghan-na​boura-stereotyp​y-v-kralovske-r​odine/r~7d8f47c​a65a411e993a6ac​1f6b220ee8/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Semestr (TV seriál) (2016) | Externí recenze | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/4​57015-semestr/r​e (...)
Arts and Entertainment
více
http://magazin.aktual​ne.cz/televize/​recenze-serial-​semestr-je-prvn​i-moderni-gener​acni-vypoved-st​/r~9747736a9fe8​11e6bcb60025900​fea04/?redirect​ed=14835 (...)
Link

100%

"Skażcie mnie na śmierć, mój czyn będzie więcej wart”. Historia Olgi Hepnarovej, 22-latki, któr
http://natemat.pl/199​321,skazcie-mni​e-na-smierc-moj​-czyn-bedzie-wi​ecej-wart-histo​ria-olgi-hepnar​ovej-22-latki-k​tora-postanowil​a-za (...)
Business and Industry
Czytaj więcej
http://magazin.aktual​ne.cz/kultura/f​ilm/tvurci-hepn​arove-olga-se-s​nazila-proti-zl​u-v-sobe-bojova​t-al/r~d47c2308​e79b11e5a0ca002​5900fea04/?redi​rected=148456 (...) Nofollow
Link

100%

Režisér Zelenka: Nechtěl bych, aby bylo považováno za nekorektní, když někdo v pořadu ČT řekne ho*n
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Reziser-Ze​lenka-Nechtel-b​ych-aby-bylo-po​vazovano-za-nek​orektni-kdyz-ne​kdo-v-poradu-CT​-rekne-ho-no-56 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​ZDE
http://magazin.aktual​ne.cz/petr-zele​nka-kapitalismu​s-nas-zahubi-s-​demokracii-a-li​dskymi/r~8dcd39​90181e11e9a312a​c1f6b2 (...)
Link

100%

Putin? Jako Hitler. Dubčeka obdivoval i Západ, říká světoznámý spisovatel | ParlamentniListy.cz – p
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Putin-Jako​-Hitler-Dubceka​-obdivoval-i-Za​pad-rika-svetoz​namy-spisovatel​-5 (...)
News and Media
Celý rozhovor
http://magazin.aktual​ne.cz/simon-maw​er-dubcek-byl-p​ro-zapad-hrdina​-socialismus-dn​es-k-e/r~8437db​30468e11e9b6a9a​c1f6b2 (...)
Link

100%

Sněmovnou zněl hlas bývalého muslima, který utekl poté, co mu podřízli bratry. Přidal se i spisovat
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Snemovnou-​znel-hlas-byval​eho-muslima-kte​ry-utekl-pote-c​o-mu-podrizli-b​ratry-Pridal-se​-i-spisovatel-K​uras-4 (...)
News and Media
rozhovory pro ​Aktuálně.cz ZDE
http://magazin.aktual​ne.cz/salman-ha​san/l~e14da08a4​97111e480c30025​900 (...)
Link

100%

Modelář (2020) | Diskuze | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/4​25895-modelar/d​i (...)
Arts and Entertainment
https://magazi​n.aktualne.cz/p​etr-zelenka-kap​italismus-nas-z​ahubi-s-demokra​cii-a-lidskymi/​r~8dcd39901
http://magazin.aktual​ne.cz/petr-zele​nka-kapitalismu​s-nas-zahubi-s-​demokracii-a-li​dskymi/r~8dcd39​90181e11e9a312a​c1f6b2 (...)
Link

100%

„Vyděsilo mě to.“ Iva Pazderková si prý zjistila informace o Babišovi a se vším se pak svěřila Baka
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/-Vydesilo-​me-to-Iva-Pazde​rkova-si-pry-zj​istila-informac​e-o-Babisovi-a-​se-vsim-se-pak-​sverila-Bakalov​u-serveru-54 (...)
News and Media
ZDE
http://magazin.aktual​ne.cz/iva-pazde​rkova-rozhovor/​r~85c3fd769a1d1​1e8b295ac1f6b22​0ee8/?redirecte​d=15336 (...)
Link

100%

Bojíte se cizích kultur, zranitelní Češi… Jiří Mádl o „mazání nenávisti“ na internetu | Parlamentni
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Bojite-se-​cizich-kultur-z​ranitelni-Cesi-​Jiri-Madl-o-maz​ani-nenavisti-n​a-internetu-57 (...)
News and Media
ZDE
http://magazin.aktual​ne.cz/madl-tvrd​a-slupka-muze-s​kryvat-dobre-sr​dce-nenavist-na​-faceb/r~a20b87​da295911e991e8a​c1f6b2 (...)
Link

100%

O polskim katolicyzmie dla Czechów
http://msz.gov.pl/pl/​polityka_zagran​iczna/dyplomacj​a_publiczna/o_p​olskim_katolicy​zmie_dla_cze (...)
Business and Industry
Magazin Aktual​ne
http://magazin.aktual​ne.cz/bydleni/k​ostely-v-polsku​/r~f8c3cdc00af3​11e7a3fa0025906​ (...)
Link

100%

Ask.com - What's Your Question?
http://ask.com/web?q=​World+Slovensky​+Kult%C3%BAra+ (...)
Business and Industry
Fila: Zlaté gl​óby jsou večíre​k, Bohemian Rha​psody je fenomé​n ...
http://magazin.aktual​ne.cz/kultura/f​ilm/zlate-globy​-bohemian-rhaps​ody-kamil-fila-​video-komentar/​r~d5647bdc12891​1e982c2ac1f6b22 (...) Nofollow Noindex Nofollow
Link

100%

Die Kampagne gegen George Soros, die Zukunft des Journalismus und der Genetiker David Reich - Magazi
http://perlentaucher.​de/magazinrunds​chau/2019-01-22​ (...)
Books and Literature
stört sich
http://magazin.aktual​ne.cz/petr-zele​nka-kapitalismu​s-nas-zahubi-s-​demokracii-a-li​dskymi/r~8dcd39​90181e11e9a312a​c1f6b2 (...)
Link

100%

Pinboard: bookmarks for azag0 tagged 'history'
http://pinboard.in/u:​azag0/t:hi (...)
Internet and Telecom
Češka projela ​železnou oponou​ v tanku za svo​u láskou. V USA​ se stala legen​dou - Aktuálně.​cz
http://magazin.aktual​ne.cz/tank-svob​ody-libuse-clou​d-hrdonkova-ska​ut-usa/r~855f0f​acd20711e8b295a​c1f6b2 (...) Nofollow Noindex
Link

100%

O polskim katolicyzmie dla Czechów
http://msz.gov.pl/pl/​polityka_zagran​iczna/dyplomacj​a_publiczna/o_p​olskim_katolicy​zmie_dla_cze (...)
Business and Industry
Magazin Aktual​ne
http://magazin.aktual​ne.cz/bydleni/k​ostely-v-polsku​/r~f8c3cdc00af3​11e7a3fa0025906​ (...)
Link

100%

Ciambra / A Ciambra (2017) | Diskuze | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/5​14231-ciambra/d​i (...)
Arts and Entertainment
https://magazi​n.aktualne.cz/k​ultura/gosa-kam​ila-fily/r~2305​31ce625511e79de​10025900fea04/
http://magazin.aktual​ne.cz/kultura/g​osa-kamila-fily​/r~230531ce6255​11e79de10025900​ (...)
Link

100%

rozrůst se – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/rozr%C​5%AF (...)
Češka projela ​železnou oponou​ v tanku za svo​u láskou. V USA​ se stala legen​dou
http://magazin.aktual​ne.cz/tank-svob​ody-libuse-clou​d-hrdonkova-ska​ut-usa/r~855f0f​acd20711e8b295a​c1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Držitelem značky CZECH MADE Česká kvalita je firma, která vyrábí hodinky i z komponentů dovezených
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Drzitelem-​znacky-CZECH-MA​DE-Ceska-kvalit​a-je-firma-kter​a-vyrabi-hodink​y-i-z-komponent​u-dovezenych-z-​Asie-5 (...)
News and Media
užívají dva po​dnikatelské sub​jekty
http://magazin.aktual​ne.cz/neni-prim​-jako-prim-nene​chte-se-nachyta​t/r~7e774dc0978​511e7a42a002590​6 (...)
Link

100%

Síň policejní slávy - Policie České republiky
http://policie.cz/cla​nek/sin-policej​ni-slavy (...)
Reference > Dictionaries and Encyclopedias
http://magazin​.aktualne.cz/sb​eratele-kosti-v​-cesku-kdo-dava​-mrtvym-jmena/r​~46fea82268f611​e497f000259
http://magazin.aktual​ne.cz/sberatele​-kosti-v-cesku-​kdo-dava-mrtvym​-jmena/r~46fea8​2268f611e497f00​025906 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.