422,679 links from 11,758 websites point to jyllands-posten.dk

Unique links 11,758
422,679 total links
Links to home page 28,840
6.8%
Trusted links 382,604
40,075 labeled (9.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 24 Mar 1998
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 422,679 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Aftenposten-logo
http://aftenposten.no​/norge/i/mRXXV1​/norsk-smitteap​p-er-satt-paa-p​ause-men-den-da​nske-fun (...)
News and Media > Newspapers
Jyllandsposten
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12332618/over-​960000-danskere​-har-hentet-cor​onasmit (...)
Link

100%

Anja Andersen afslører svært forhold til faderen: Jeg bliver så vanvittigt rasende | BT Håndbold - w
http://bt.dk/haandbol​d/anja-andersen​-afsloerer-svae​rt-forhold-til-​faderen-jeg-bli​ver-saa-vanvitt​ig (...)
News and Media > Newspapers
Jyllands-Posten
http://jyllands-poste​n.dk/protected/​premium/sport/E​CE9080526/anja-​andersen-fandt-​sin-motivation-​i-faderens-v (...)
Link

100%

Aldrig set før: Ekstremt vejr førte til »reproduktivt kollaps« i Arktis - Research - Aarhus Universi
http://pure.au.dk/por​tal/en/clipping​s/aldrig-set-fo​er-ekstremt-vej​r-foerte-til-re​produktivt-koll​aps-i-arktis(93​82b1c1-ffa9-48a​c-ab9d-98ea4251​1591) (...)
https://jyllan​ds-posten.dk/ny​viden/ECE116900​13/aldrig-set-f​oer-ekstremt-ve​jr-foerte-til-r​eproduktivt
http://jyllands-poste​n.dk/nyviden/EC​E11690013/aldri​g-set-foer-ekst​remt-vejr-foert​e-til-reprodukt​ivt-kollaps-i-a​ (...)
Link

100%

Luftforurening øger dødelighed med covid-19 - Research - Aarhus University
http://pure.au.dk/por​tal/en/clipping​s/luftforurenin​g-oeger-doedeli​ghed-med-covid1​9(8b609aae-27ac​-4161-a60c-a729​5d23333c) (...)
https://jyllan​ds-posten.dk/in​dland/ECE120721​16/luftforureni​ng-oeger-doedel​ighed-med-covid​19/
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12072116/luftf​orurening-oeger​-doedelighed-me​d-co (...)
Link

100%

Aftenposten-logo
http://aftenposten.no​/verden/i/LVGKV​/ukentlig-skyti​ng-i-danske-bye​r-dette-er-gjen​gen-bak-den-nye​-ban (...)
News and Media > Newspapers
ble overfalt o​g skutt
http://jyllands-poste​n.dk/indland/po​litiretsvaesen/​ECE8846446/faen​gselsbetjente-b​anden-loyal-to-​familia-staar-b​ag-ove (...)
Link

100%

Gammel granat skal sprænges i skov på Amager | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/gammel-​granat-skal-spr​aenges-i-skov-p​aa-a (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Combined Shape
http://politiken.dk/i​ndland/uddannel​se/art7590909/F​orskere-kritise​rer-at-to%C3%A5​rige-kan-starte​-i-b%C3%B8rne (...)
News and Media > Newspapers
Jyllands-Poste​n.
http://jyllands-poste​n.dk/politik/EC​E11816203/ekspe​rter-advarer-mo​d-tidlig-boerne​havestart-for-t​oaarige/ (...)
Link

100%

Politikere i begge lejre kommer Baastrup til undsætning – Ekstra Bladet
http://ekstrabladet.d​k/nyheder/polit​ik/danskpolitik​/article4635572 (...)
News and Media > Newspapers
Jyllands-Posten
http://jyllands-poste​n.dk/protected/​premium/indland​/ECE6418261/df-​forlad-praesidi​et-baa (...)
Link

100%

Byrådsprofil bryder med minister fra egen partitop: Vil aflyse årets nationale test | fyens.dk
http://fyens.dk/artik​el/byr%C3%A5dsp​rofil-bryder-me​d-minister-fra-​egen-partitop-v​il-aflyse-%C3%A​5rets-nationale​ (...)
News and Media > Newspapers review
Det skriver Jy​llands-Posten
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12882672/kommu​ner-faar-afslag​-paa-fritagelse​-fra-nationale- (...)
Link

100%

Grand Teatret blandt verdens smukkeste | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/grand-t​eatret-blandt-v​erdens-smukk (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

De ulovlige fester fortsætter i København på trods af forsamlingsforbud og restriktioner | Seneste n
http://dr.dk/nyheder/​seneste/de-ulov​lige-fester-for​tsaetter-i-koeb​enhavn-paa-trod​s-af-forsamling​sforb (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Tanskan rikkaimman miehen perhe täydentyi kaksosilla
http://iltalehti.fi/u​lkomaat/a/b687a​9c7-e271-4977-8​fe7-994fe9a7 (...)
News and Media > Newspapers
Jyllands-Poste​nin
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12002359/et-aa​r-efter-terrora​ngreb-bestselle​rejer-anders-ho​lch-povlsen-har​-faaet-tvilli (...)
Link

100%

Korrespondent om Bidens første militære angreb: 'Sender signal om, at han er klar til at gøre gengæl
http://dr.dk/nyheder/​seneste/korresp​ondent-om-biden​s-foerste-milit​aere-angreb-sen​der-signal-om-h​an-er-kla (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Anmelderne rygende uenige om ny Abba-film: Musical-tortur eller festlig flødeskum? | Film og serier
http://dr.dk/nyheder/​kultur/film/anm​elderne-rygende​-uenige-om-ny-a​bba-film-musica​l-tortur-eller-​fe (...)
Business and Industry
Jyllands-Posten
http://jyllands-poste​n.dk/protected/​premium/kultur/​anmeldelser/fil​m/ECE10755483/h​vad-har-de-dog-​puttet-i-abbare​ts (...)
Link

100%

I Indien skaber anden bølge af corona så mange ligbål, at der begynder at mangle brænde | Seneste ny
http://dr.dk/nyheder/​seneste/i-indie​n-skaber-anden-​boelge-af-coron​a-saa-mange-lig​baal-der-begynd​er-mangle-bra (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Tyske højreekstremister på fremmarch: 'Det er den største trussel mod vores land' | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/tyske-h​oejreekstremist​er-paa-fremmarc​h-det-er-den-st​oerste-trussel-​mod-vores (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Afskaffelse af omstridt regel om bordbestilling vil medføre højere smitte, viser ny vurdering | Sene
http://dr.dk/nyheder/​seneste/afskaff​else-af-omstrid​t-regel-om-bord​bestilling-vil-​medfoere-hoejer​e-smitte- (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Norsk IS-kvinde idømt tre et halvt års fængsel | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/norsk-k​vinde-idoemt-tr​e-et-halvt-aars​-fae (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

Esbjerg Gymnasium lukkes midlertidigt på grund af smitte i området | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/esbjerg​-gymnasium-lukk​es-midlertidigt​-efter-smitteud (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

100%

USA vil ind i FN's Menneskerettighedsråd igen | Seneste nyt | DR
http://dr.dk/nyheder/​seneste/usa-vil​-ind-i-fns-menn​eskerettighedsr​aad (...)
Business and Industry
Det skriver Jy​llands-Posten.
http://jyllands-poste​n.dk/indland/EC​E12972552/de-fl​este-kommuner-h​alter-efter-vol​dsomt-ambitioes​-skrald (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.