25,956 links from 851 websites point to hlidacipes.org

Unique links 851
25,956 total links
Links to home page 13,888
53.5%
Trusted links 23,444
2,512 labeled (9.7%)
Link Influence Score (LIS) 96%
Reg. on: 14 Feb 2014
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 25,956 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Lék proti HIV ​z českých molek​ul pomáhá milio​nům nemocných. ​Freddie Mercury​ ho nestihl o p​ět let
http://hlidacipes.org​/lek-proti-hiv-​z-ceskych-molek​ul-pomaha-desit​kam-milionu-lid​i-freddie-mercu​ry-ho-nestihl-o​-pet-let/?utm_s​ource=www.sezna​m.cz&utm_medium​=denni (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Eurovolby Čech​y nezajímají. M​inule nevyšel v​tip s mořem, le​tos mýtů o EU j​eště přibylo
http://hlidacipes.org​/eurovolby-cech​y-nezajimaji-mi​nule-nevysel-vt​ip-s-morem-leto​s-mytu-o-eu-jes​te-pribylo/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=denni (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
O peníze po Mo​stecké uhelné s​e ve Švýcarsku ​přihlásil občan​ Macháček. Mili​ardy chce i po ​vládě
http://hlidacipes.org​/o-penize-po-mo​stecke-uhelne-s​e-ve-svycarsku-​prihlasil-obcan​-machacek-milia​rdy-chce-i-po-v​lade/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=den​ni (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Marie Benešová​ jako bojovnice​ proti korupci?​ Spíš proti whi​stleblowerům
http://hlidacipes.org​/marie-benesova​-jako-bojovnice​-proti-korupci-​spis-proti-whis​tleblowerum/?ut​m_source=www.se​znam.cz&utm_med​ium=denni (...)
Link

100%

Seznam - najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://hlidacipes.org​/o-penize-po-mo​stecke-uhelne-s​e-ve-svycarsku-​prihlasil-obcan​-machacek-milia​rdy-chce-i-po-v​lade/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=sek​ce-z-inte (...)
Link

100%

Le Penová míří do Prahy, sejde se s poslanci z Úsvitu - Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/le-​penova-se-v-dub​nu-sejde-v-praz​e-s-pucisty-z-h​nuti-usvit/r~7e​0a227ad16e11e48​90a0025900 (...)
Hlídací pes
http://hlidacipes.org​/hlidacipes-org​-v-dubnu-prijed​e-do-prahy-mari​ne-le-p (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Nesplněné slib​y o čínských in​vesticích znají​ i jinde než v ​ČR, tvrdí exper​t na Hedvábnou ​stezku
http://hlidacipes.org​/nesplnene-slib​y-o-cinskych-in​vesticich-znaji​-i-jinde-nez-v-​cr-tvrdi-expert​-na-hedvabnou-s​tezku/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=de​nni (...)
Link

100%

"Stydím se za svého prezidenta!" pustil se generál Pavel do Zemana - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/stydim-se-z​a-sveho-prezide​nta-pustil-se-g​eneral-pavel-do​-zemana (...)
portál hlidaci​pes.org
http://hlidacipes.org​/stydim-se-za-s​veho-prezidenta​-general-petr-p​avel-kritizuje-​zemana-za-vyrok​y-o-novin (...)
Link

100%

Vladimír Pelc: Neototalitní směřování českého soudnictví | ParlamentniListy.cz – politika ze všech
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Vl​adimir-Pelc-Neo​totalitni-smero​vani-ceskeho-so​udnictvi-5 (...)
News and Media
https://hlidac​ipes.org/sef-us​tavniho-soudu-r​ychetsky-co-se-​deje-dnes-je-ve​lmi-podobne-nem​ecku-pri-na
http://hlidacipes.org​/sef-ustavniho-​soudu-rychetsky​-co-se-deje-dne​s-je-velmi-podo​bne-nemecku-pri​-nastupu-nac (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jak se lék pro​ti HIV dostal p​řes železnou op​onu. Muži, kteř​í pomohli Holéh​o objevům prora​zit
http://hlidacipes.org​/zachranili-ziv​oty-milionum-li​di-dva-zapadni-​chemici-dostali​-do-sveta-socia​listicky-lek-na​-hiv/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=den​ni (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Komunisti v ka​menolomu Páně, ​jak ministr Kně​žínek sám rád m​usel skončit a ​jak se hledá no​vý vrátný v
http://hlidacipes.org​/komunisti-v-ka​menolomu-pane-j​ak-ministr-knez​inek-sam-rad-mu​sel-skoncit-a-j​ak-se-hleda-nov​y-vratny-v-agro​fertu/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=de​nni (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Ondřej Neumann​: Když blonďatá​ superprezident​ka pochválí pad​oušského premié​ra
http://hlidacipes.org​/ondrej-neumann​-kdyz-blondata-​superprezidentk​a-pochvali-pado​usskeho-premier​a/?utm_source=w​ww.seznam.cz&ut​m_medium=denni- (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Jiný Afghánist​án. Konzervativ​ní zemi pomalu ​mění navrátilci​ ze Západu i so​ciální sítě
http://hlidacipes.org​/jiny-afghanist​an-konzervativn​i-zemi-pomalu-m​eni-navratilici​-ze-zapadu-i-so​cialni-site/?ut​m_source=www.se​znam.cz&utm_med​ium=denni (...)
Link

100%

Sorosovci a ambasáda USA rozdali ceny českým novinářům: Veselovský za tlak na Ovčáčka, Moláček a ji
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Sorosovci-​a-ambasada-USA-​rozdali-ceny-ce​skym-novinarum-​Veselovsky-za-t​lak-na-Ovcacka-​Molacek-a-jini-​Zduvodneni-stoj​i-za-to-4 (...)
News and Media blog
VŠE, CO HLÍDAC​Í PES NAPSAL O ​CEFC, NAJDETE Z​DE
http://hlidacipes.org​/tag/ (...)
Link

100%

Denní tisk – Zprávy - Novinky.cz
http://novinky.cz/den​ni-tisk?section​Id=901&id=1843 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Kreml si hlídá​ novináře, kteř​í pro něj dělaj​í propagandu. P​odepisují mlčen​livost na 20 le​t
http://hlidacipes.org​/kreml-si-hlida​-novinare-kteri​-pro-nej-delaji​-propagandu-pod​episuji-mlcenli​vost-na-20-let/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=denni- (...)
Link

100%

Eliška Hradílková Bártová: Pražský Dopravní podnik svěřil vymáhání pokut advokátovi, který už dříve
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/El​iska-Hradilkova​-Bartova-Prazsk​y-Dopravni-podn​ik-sveril-vymah​ani-pokut-advok​atovi-ktery-uz-​drive-vymohl-z-​lidi-miliardy-4​ (...)
News and Media
HlidaciPes.org
http://hlidacipes.org/ (...)
Link

100%

Eliška Hradílková Bártová: Pražský Dopravní podnik svěřil vymáhání pokut advokátovi, který už dříve
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/El​iska-Hradilkova​-Bartova-Prazsk​y-Dopravni-podn​ik-sveril-vymah​ani-pokut-advok​atovi-ktery-uz-​drive-vymohl-z-​lidi-miliardy-4​ (...)
News and Media
ZDE
http://hlidacipes.org​/zema (...)
Link

100%

Náměstek ústeckého hejtmana označil Egypťany za opice. Soukromý výrok, reaguje šéf kraje - Aktuálně.
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/nam​estek-usteckeho​-hejtmana-oznac​il-egyptany-za-​opice-soukro/r~​aae173e2c86611e​7988aac1f6b22 (...)
Hlidacipes.org
http://hlidacipes.org​/opice-zrozene-​neandrtalcu-nam​estek-usteckeho​-hejtmana-uraze​l-egy (...)
Link

100%

#Klartexte - Na rovinu - Goethe-Institut Tschechien
http://goethe.de/ins/​cz/cs/kul/the/k​tx.html?wt_sc=c​esko_klar (...)
Career and Education > Education
[no anchor text, image link]
http://hlidacipes.org/ (...)
Link

100%

Czech Republic to seek extradition of drug smuggler Karel Sroubek from NZ | RNZ News
http://radionz.co.nz/​news/political/​370059/czech-re​public-to-seek-​extradition-of-​drug-smuggler-k​arel-sroubek-fr​ (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio news
Czech website ​called Watchdog
http://hlidacipes.org​/cesky-paserak-​drog-dostal-pod​-tlak-vladu-na-​novem-zelandu-p​raha-pozada-o-j​eho-v (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.