828,445 links from 31,581 websites point to dr.dk

Unique links 31,581
828,445 total links
Links to home page 47,674
5.8%
Trusted links 733,267
95,178 labeled (11.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Mar 1998
Industry: Business and Industry

Showing 1-20 of 2,194 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

43%

Bygninger ved vandet – Lønstrup – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstr
http://havtornensrige​.dk/aktivitet/b​ygninger-ved-va​ndet-loen (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Friluftsgudstjeneste Vennebjerg kirke – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstr
http://havtornensrige​.dk/aktivitet/f​riluftsgudstjen​este-vennebjerg​- (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Updates On Significant Factors Of Top Adult Websites – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Ve
http://havtornensrige​.dk/updates-on-​significant-fac​tors-of-top-adu​lt-web (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Årsmøde i Landsbyrådet – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/aktivitet/a​arsmoede-i-land​sbyraa (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Høringssvar til Planstrategien – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/hoeringssva​r-til-planstrat​ (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Sammen står vi stærkere…. – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/sammen-staa​r-vi-stae (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Høringer – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/kategori/ho​er (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

maj 2019 – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/2019 (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Sct. Hans Aften ved Spejderborgen – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/aktivitet/s​ct-hans-aften-v​ed-spejderborg (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Valgmøde for landdistrikterne.. – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/valgmoede-f​or-landdistrikt (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Høringssvar til Fritids- og Folkeoplysningspolitikken – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev V
http://havtornensrige​.dk/hoeringssva​r-fra-landsbyf (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Blomsterkasser og møde med Bonderøven – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstr
http://havtornensrige​.dk/blomsterkas​ser-og-moede-me​d-bonder (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Forslag til strategien Horisont og Handlekraft – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebje
http://havtornensrige​.dk/forslag-til​-strategien-hor​isont-og-handle​ (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Støtte til SMS Hjertestartergruppen Lønstrup – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg
http://havtornensrige​.dk/stoette-til​-sms-hjertestar​tergruppen-loen​ (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Tilhørende revision af kommuneplan – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/tilhoerende​-revision-af-ko​mmun (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Fondsstøtte m.v. – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/kategori/fo​ndsstoett (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Møller & Stenback – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/aktivitet/m​oeller-ste (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Årsmøde i Landsbyrådet 3. juni 2019 kl. 19.30 – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjer
http://havtornensrige​.dk/aarsmoede-i​-landsbyraadet-​3-juni-2019-kl-​ (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Bygningskulturens Dage 4. og 8. maj – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg Lønstrup
http://havtornensrige​.dk/bygningskul​turens-dage-4-o​g- (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

43%

Vil du være med til at udvikle din kommune? – Havtornens Rige: Skallerup/Sønderlev Vennebjerg
http://havtornensrige​.dk/vil-du-vaer​e-med-til-at-ud​vikle-hjoerring​-ko (...)
Business and Industry
Kom havtorn i ​gryderetten…
http://dr.dk/sundhed/​dinsundhed/Efte​raar/2010/09091​3580 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.