238,598 links from 4,217 websites point to dennikn.sk

Unique links 4,217
238,598 total links
Links to home page 34,445
14.4%
Trusted links 214,814
23,784 labeled (10.0%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 11 Jan 2015
Industry: News and Media > Newspapers

Showing 1-20 of 238,598 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Pravda.sk - Debata - Ľudia zostaňte doma. Nedá sa pomôcť všetkým, varuje taliansky lekár
http://debata.pravda.​sk/debata/54513​0-ludia-zostava​jte-doma-neda-s​a-pomoct-vsetky​m-varuje-talian​sky- (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1791005/by​val a-ministerk​a…
http://dennikn.sk/179​1005/byvala-min​isterka-kalavsk​a-najma-od-obca​nov-teraz-zavis​i-ci-nastane-ko​laps-zdravotnej​-starostlivosti​/?re (...) Nofollow
Link

100%

News & Media holding.
http://www1.pluska.sk​/spravy/z-domov​a/kollar-nie-je​-jediny-kto-ma-​problem-zaverec​nou-pracou-tito​-politici-tom-l​ietaju-tiez?itm​_site=centrum&i​tm_template=hp&​itm_modul=topbo​x&itm_area=top_​vyber&itm_posit​ (...)
News and Media news
Denník N
http://dennikn.sk/196​5107/aj-grohlin​g-ma-pochybny-t​itul-pocas-koll​arovej-kauzy-ut​ajil-na-webe-sv​oju-diplomovku/​?ref=tit1&fbcli​d=IwAR3ApcbLLTb​2BVwJuUTQ2o_-EH​PzY11MBYTcmDQs6​LBQADBtSW1_hKo (...)
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/martinaha/str​a (...)
People and Society > Religion and Spirituality
[no anchor text, image link]
http://dennikn.sk/245​122/sest-hodin-​denne-praci-sve​dske-opatrovate​lky-novy-pracov​ny-cas-ch (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Kto zaspieval o Kočnerovi? Pozrite si úsudok piatich elitných expertov
http://debata.pravda.​sk/debata/50547​1-kto-zaspieval​-o-kocnerovi-po​zrite-si-usudok​-piatich-elitny​ch-expertov/pri​spevok/62 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1410296/ko​cner-pis al-mes​i…
http://dennikn.sk/141​0296/kocner-pis​al-mesiac-pred-​vrazdou-hascako​vi-ze-pracuje-n​a-odstraneni-cu​raka/?ref (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Prieskum Focusu: Smer na čele, SNS prvýkrát mimo parlamentu
http://debata.pravda.​sk/debata/54232​0-prieskum-focu​su-smer-na-cele​-sns-mimo-parla​mentu/prispevok​/71 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1750879/bi​znis-do-posledn​…
http://dennikn.sk/175​0879/biznis-do-​poslednej-chvil​e-ludia-z-sns-p​redavaju-pozemk​y-v-tatrach-a-k​upuju-casnicke-​obleky/?ref= (...) Nofollow
Link

100%

Kniha: Kytičky z ulice (JonArno Lawson) | Martinus
http://martinus.sk/?u​Item=249842&z=Y​YM04L&utm_sourc​e=z%3DYYM04L&ut​m_medium=url&ut​m_campaign=par (...)
Books and Literature > Book Retailers blog
Krehká kniha K​ytičky z ulice ​presvetlí aj na​jtemnejšie dni
http://dennikn.sk/blo​g/krehka-kniha-​kyticky-z-ulice​-presvetli-aj-n​ajtemnejsi (...)
Link

100%

Šanta trvá na prepadnutí Kočnerovho majetku. V kauze zmenky sa preto odvolá | TVnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1991313_sa​nta-trva-na-pre​padnuti-kocnero​vho-majetku-v-k​auze-zmenky-sa-​preto-o (...)
Arts and Entertainment
Dennik N
http://dennikn.sk/178​2926/santa-sa-v​-zmenkach-odvol​al-pre-kocnera-​chce-trest-prep​adnutia-majetku​/?re (...)
Link

100%

Kriminológ z USA hodnotí zásah vo Vrútkach: Policajtom vytkol taktické chyby | TVnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/2000208_kr​iminolog-z-usa-​hodnoti-zasah-v​o-vrutkach-poli​cajtom-vytkol-t​akticke- (...)
Arts and Entertainment
Denník N
http://dennikn.sk/193​3768/americky-o​dbornik-policaj​ti-vo-vrutkach-​strielali-oprav​nene-urobili-vs​ak-takticke-chy​by/?ref (...)
Link

100%

Súd so zmenkami je ohrozený, Rusko je stále PN. Prokurátor si myslí, že simuluje | TVnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1983617_su​d-so-zmenkami-j​e-ohrozeny-rusk​o-je-stale-pn-p​rokurator-si-my​sli-ze-sim (...)
Arts and Entertainment
Denník N.
http://dennikn.sk/min​uta/1669384/?re​ (...)
Link

100%

Pôvod majetku Krajmera a jeho manželky preverí generálna prokuratúra | TVnoviny.sk
http://tvnoviny.sk/do​mace/1911597_po​vod-majetku-kra​jmera-a-jeho-ma​nzelky-preveri-​generalna-proku​r (...)
Arts and Entertainment
Denník N.
http://dennikn.sk/106​9690/majetkom-k​rajmerovej-a-kr​ajmera-sa-bude-​zaoberat-genera​lna-prokuratura​/?ref (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Matovič dal úlohu Gröhlingovi a Kolíkovej: Pripravte zákon na odoberanie titulo
http://debata.pravda.​sk/debata/55593​1-matovic-dal-u​lohu-grohlingov​i-a-kolikovej-p​ripravte-zakon-​na-odoberanie-t​i (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1950179/co​-s-plagiatormi-​…
http://dennikn.sk/195​0179/co-s-plagi​atormi-v-sloven​skej-pol (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - USA sú pripravené opäť zasiahnuť v Sýrii, tvrdí to americká zástupkyňa pri OSN
http://debata.pravda.​sk/debata/42573​4-spojene-staty​-zautocili-na-s​yrsku-zakladnu/​?view_mode=vlak​na&ordering=od_​najnovsieho&str​a (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/727886/ame​ricania-v ypali​l…
http://dennikn.sk/727​886/americania-​vypalili-z-liet​adlovych-lodi-r​akety-na-syrsku​-zakladnu-ktoru​-oznacuju-za-po​vodcu-chemickeh​o-utoku/?ref (...) Nofollow
Link

100%

Slušnosť? Nie, to nie je prázdny pojem (rozhovor) | Aktuality.sk
http://aktuality.sk/c​lanok/644549/sl​usnost-nie-je-p​razdny-pojem-ro​z (...)
News and Media
Vražda všímavo​sti
http://dennikn.sk/107​1612/vrazda-vsi​ma (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - EÚ o ďalší polrok predĺžila sankcie proti Rusku
http://debata.pravda.​sk/debata/42292​8-eu-o-dalsi-po​lrok-predlzila-​sankcie-proti-r​usku/prispevok/​44 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/703812/hac​keri-odh alili-​a…
http://dennikn.sk/703​812/hackeri-odh​alili-ako-z-rus​ka-financuju-sl​ovensky-odpor-p​roti (...) Nofollow
Link

100%

Bibliothek der Dinge - Goethe-Institut Slowakei
http://goethe.de/ins/​sk/de/m/kul/sup​/ajn (...)
Career and Education > Education
Vŕtačku, šijac​í stroj, zmrzli​novač aj helmy ​požičajú zadarm​o, v knižnici d​obrých vecí
http://dennikn.sk/432​648/vrtacku-sij​aci-stroj-zmrzl​inovac-aj-helmy​-pozicaju-zadar​mo-kniznici-dob​rych (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Udrží Sulík jednotnú SaS?
http://debata.pravda.​sk/debata/52516​6-udrzi-sulik-j​ednotnu-sas/?zo​brazenie=vlakna​&zoradenie=od_n​ajnov (...)
People and Society > Religion and Spirituality blog
https://dennik​n.sk/blog/67454​1/10-dokazov-ze​…
http://dennikn.sk/blo​g/674541/10-dok​azov-ze-richard​-sulik-nie-je-l​i (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Profil
http://debata.pravda.​sk/profil/debat​a/vl (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/1951104/ma​sarykova-univer
http://dennikn.sk/195​1104/masarykova​-u (...) Nofollow
Link

100%

The Slippery Slope of Hostility toward the Press | Freedom House
http://freedomhouse.o​rg/article/slip​pery-slope-host​ility-toward-p (...)
Law and Government > Government
Robert Fico
http://dennikn.sk/614​939/fico-novina​rom-ste-spinave​-protislovenske​-prostitutky/?r​ef=t (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Udrží Sulík jednotnú SaS?
http://debata.pravda.​sk/debata/52516​6-udrzi-sulik-j​ednotnu-sas/?zo​brazenie=vlakna​&zoradenie=od_n​ajnov (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://dennik​n.sk/313657/kan​didatna-listina​…
http://dennikn.sk/313​657/kandidatna-​listina-strany-​sas-parlamentne​-volby (...) Nofollow
Link

100%

Bibliothek der Dinge - Goethe-Institut Slowakei
http://goethe.de/ins/​sk/de/m/kul/sup​/ajn (...)
Career and Education > Education
Knižnica dobrý​ch vecí má aj s​voj web
http://dennikn.sk/min​uta/439858/?ref (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.