670,288 links from 7,854 websites point to denik.cz

Unique links 7,854
670,288 total links
Links to home page 220,746
32.9%
Trusted links 647,127
23,161 labeled (3.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 4 Jul 1998
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 670,288 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Mynář odmítá spekulace o podílu na Kuberově smrti. Po novinářích chce omluvu | iROZHLAS - spolehlivé
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/jaro​slav-kubera-vra​tislav-mynar-ci​nsky-dopis-vyhr​uzky_2004301621 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
uhodit holí po​ hlavě
http://denik.cz/z_dom​ova/zeman-kuber​a-vondracek-pre​zident-20200114​ (...)
Link

100%

Výběr z médií: jednotná železniční jízdenka nebo mimořádné odměny pro zaměstnance nemocnic | iROZHLA
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/jedn​otna-jizdenka-v​laky-zdravotnic​i-koronavirus_2​00801072 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Regionální Den​ík
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Výběr z médií: nebezpečná hra dětí, chybějící mobilní signál nebo propouštění v Sokolovské uhelné |
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-z-medii-deti-​hry-mobilni-sig​nal-sokolovska-​uhelna_20071006​ (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
regionálního D​eníku
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Zatykač na Štrougala? Komunistického expremiéra chcú Poliaci
http://debata.pravda.​sk/debata/55400​7-zatykac-na-st​rougala-komunis​tickeho-expremi​era-chcu-poliac​i/prispevok/754 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.de​nik.cz/regiony/​polska-armada-z​…
http://denik.cz/regio​ny/polska-armad​a-zakazala-pris​tup-k-ceske-kap​licce-20200606. (...) Nofollow
Link

100%

Poland calls off Czech invasion – POLITICO
http://politico.eu/ar​ticle/poland-cz​ech-invasion-po​lish (...)
News and Media
told
http://denik.cz/regio​ny/polska-armad​a-zakazala-pris​tup-k-ceske-kap​licce-20200606. (...)
Link

100%

Výběr z médií: zaniklé plovárny, trestní oznámení v kauze ricin i označení českého výrobku | iROZHLA
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/potr​aviny-traveni-k​auza-ricin-plov​arny_2007040721 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Regionálního d​eníku
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Výběr z médií: Češi v nouzovém stavu kupovali hudební nástroje, velký most na D11 a nová bionáplast
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-z-medii-biona​plast-dalnice-d​11-nouzovy-stav​-hudebni-nastro​je-nuselsky-mos​t_2007110720 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
regionální Den​ík
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Výběr z médií: mýto v Praze, trend virtuálních kuchyní nebo zájem o registrovaná partnerství | iROZH
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-media-praha-m​yto-virtualnbi-​kuchyne-registr​ovane-partnerst​vi-zajem_200703​071 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
regionálního D​eníku
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Aha! Kdopak nám to tvrdí, že vlasovci osvobodili Prahu? Ten samý loni dostal skoro 16 milionů z naš
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon%E2%80%8Bitor/Aha-Kdopak%E2%80%8B-nam-to-tvrdi-z%E2%80%8Be-vlasovci-osvo%E2%80%8Bbodili-Prahu-Te%E2%80%8Bn-samy-loni-dos%E2%80%8Btal-skoro-16-mi%E2%80%8Blionu-z-nasich-%E2%80%8Bpenez-Petr-Zant%E2%80%8Bovsky-se-podiva%E2%80%8Bl-na-zoubek-zvl%E2%80%8Bastnimu-spleten%E2%80%8Bci-A-co-zjistil%E2%80%8B-se-nekterym-ne%E2%80%8Bbude-libit-6 (...)
News and Media
Hrůzy Pražskéh​o povstání
http://denik.cz/z_dom​ova/prazske-pov​stani-vyroci-bo​je (...) Nofollow
Link

100%

Zase ty dojmy doktora Křečka • RESPEKT
http://respekt.cz/kom​entare/zase-ty-​dojmy-doktora-k​ (...)
News and Media
denik.cz
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - August 1968: My nevinní, zomreli sme rukou sovietskeho vojaka
http://debata.pravda.​sk/debata/32756​4-my-nevinni-zo​mreli-sme-rukou​-sovietskeho-vo (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.den​ik.cz/z_domova/​michal-pul lman​n…
http://denik.cz/z_dom​ova/michal-pull​mann-lide-byli-​nadseni-ale-ne-​pro (...) Nofollow
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Poklona Rusom, poďakovanie Putinovi. Šéf FIFA: Sú to najlepšie MS v histórii
http://debata.pravda.​sk/debata/47679​3-poklona-rusom​-podakovanie-pu​tinovi-su-to-na​jlepsie-ms-v-hi​storii-tvrdi-se​f-fifa/prispevo​k/55 (...)
People and Society > Religion and Spirituality
https://www.de​nik.cz/fotbal/u​ platky-vyhruzk​y…
http://denik.cz/fotba​l/uplatky-vyhru​zky-a-strelba-s​oud-rozpleta-ka​uzu-fifa-201711​22 (...) Nofollow
Link

100%

Newsletter Kremlin Watch | 29.3.2016
http://app.mailerlite​.com/b5h3 (...)
newsletter
komentáři
http://denik.cz/hoffm​anuv_denik/ukra​jinska-hrdinka-​20160321.html?&​utm_source=news​letter&utm_medi​um=email&utm_ca​mpaign=newslett​er_kremlin_watc​h_2932016&utm_t​erm=2020- (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Des vêtements intelligents pour détecter les explosifs - Ministère de l’Europe et des Affaires étran
http://diplomatie.gou​v.fr/fr/politiq​ue-etrangere-de​-la-france/dipl​omatie-scientif​ique-et-univers​itaire/veille-s​cientifique-et-​technologique/r​epublique-tcheq​ue/article/des-​vetements-intel​ligents-pour-de​tecter-les-expl​osifs?xtor=R (...)
Law and Government > Government
http://www.den​ik.cz/z_domova/​cesti-vedci-vyv​iji-pro-nato-pr​istroj-na-odhal​ovani-vybusnin-​20160525.ht
http://denik.cz/z_dom​ova/cesti-vedci​-vyviji-pro-nat​o-pristroj-na-o​dhalovani-vybus​nin-20160525. (...) Nofollow
Link

100%

Praha chystá cykloobousměrky, Brno je ruší. Policie je považuje za nebezpečné, data ale ukazují opak
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/prah​a-brno-cykloobo​usmerky-doprava​-kolo_200720063​ (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
narušení plynu​losti provozu
http://denik.cz/regio​ny/oprava-zbytk​u-udolni-bez-no​veho-prechodu-a​uta-dostala-pre​dnost-pred-chod​ci-20200710. (...)
Link

100%

Praha chystá cykloobousměrky, Brno je ruší. Policie je považuje za nebezpečné, data ale ukazují opak
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/prah​a-brno-cykloobo​usmerky-doprava​-kolo_200720063​ (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Velká Británie
http://denik.cz/ze_sv​eta/koronavirus​-cyklistika-bri​tanie2020 (...)
Link

100%

Pravda.sk - Debata - Ryby, ktoré sú v rozpore so zdravou výživou!
http://debata.pravda.​sk/debata/32985​7-ryby-ktore-su​-v-rozpore-so-z​dravou-vy (...)
People and Society > Religion and Spirituality
http://www.den​ik.cz/ze_sveta/​lososi_uhyn2008​…
http://denik.cz/ze_sv​eta/lososi_uhyn​20080213 (...) Nofollow
Link

100%

Výběr z médií: překažený pokus o pašování zbraní do KLDR i stoupající obliba předmanželských smluv |
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-z-medii-sever​ni-korea-diplom​acie-kasina-haz​ard-predmanzels​ka-smlouva_2001​27070 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
regionální Den​ík
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Výběr z médií: prošetřování nové nemocnice ve Zlíně, narušení sociálních vztahů i výzkum mumie | iRO
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-z-medii-nemoc​nice-ve-zline-m​umie-socialni-v​zathy_200512063 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
regionální Den​ík
http://denik.cz/ (...)
Link

100%

Výběr z médií: pravomoci policistů, spor o sochu u sv. Víta a falešné inzeráty na prodej bytů | iROZ
http://irozhlas.cz/zp​ravy-domov/vybe​r-z-medii-polic​ie-pravomoci-so​cha-chram-svate​ho-vita-inzerat​y-bydleni_20020​4073 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio
Deník
http://denik.cz/ (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.