276,786 links from 594 websites point to cs.wiktionary.org

Unique links 594
276,786 total links
Links to home page 3,279
1.2%
Trusted links 269,996
6,790 labeled (2.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 14 Dec 2002

Showing 1-20 of 269 filtered links

Remove filters
LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

48%

Chybí-li vůle, říká se kdyby. Je zbytečné o kdyby spekulovat? Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vz
http://odpovedi.cz/ot​azky/chybi-li-v​ule-rika-se-kdy​by-je-zbytecne-​o-kdyby-spekulo​vat-kdo-chce-do​sahnout-nemozne​-musi-se-vzdat-​vseho-mo (...)
People and Society
https://cs.wik​tionary.org
http://cs.wiktionary.​org/ (...) Nofollow
Link

48%

Prý kdyby vláda "nevybrala" ušetřené peníze z privatizace majetku, státní rozpočet by meziročně prop
http://odpovedi.cz/ot​azky/pry-kdyby-​vlada-nevybrala​-usetrene-peniz​e-z-privatizace​-majetku-statni​-rozpocet-by-me​zirocne-propadl​-o-44-m (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/kdyby_​nebylo_kdyby,_n​ebylo_by_ (...) Nofollow
Link

48%

Chybí-li vůle, říká se kdyby. Je zbytečné o kdyby spekulovat? Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vz
http://odpovedi.cz/ot​azky/chybi-li-v​ule-rika-se-kdy​by-je-zbytecne-​o-kdyby-spekulo​vat-kdo-chce-do​sahnout-nemozne​-musi-se-vzdat-​vseho-mo (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/kdyby_​nebylo_kdyby,_n​ebylo_by_ (...) Nofollow
Link

48%

21/2 Mezinárodní den mateřského jazyka. Nezacházíme se svou mateřštinou ledabyle? Nezapomínáme na je
http://odpovedi.cz/ot​azky/21-2-mezin​arodni-den-mate​rskeho-jazyka-n​ezachazime-se-s​vou-materstinou​-ledabyle-nezap​ominame-na-jeji​-spisovnou-po (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/noso%C​4%8Disto (...) Nofollow
Link

48%

Co je to igelit, proč se takto nazývá? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/co-je-to-i​gelit-proc-se-t​akto-n (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...) Nofollow
Link

48%

Kde najít kompletní seznam vzorů podstatných jmen? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/kde-najit-​kompletni-sezna​m-vzoru-podstat​nych (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/b%C5%9​9%C3%ADm%C (...) Nofollow
Link

48%

Ahoj, jak mám dát do správného tvaru ,, stavba z puzzlí " ? Díky | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/ahoj-jak-m​am-dat-do-sprav​neho-tvaru-stav​ba-z-puzzli- (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...) Nofollow
Link

48%

Kde v Praglu najdu jirovec (kastan)? A uz ma kastanky? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/kde-v-prag​lu-najdu-jirove​c-kastan-a-uz-m​a-kas (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/Pr%C3% (...) Nofollow
Link

48%

Používáte ten Třebíč nebo ta Třebíč? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/pouzivate-​ten-trebic-nebo​-ta-t (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Link

48%

co je to hnidopich? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/co-je-to-h​nid (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/hnido (...)
Link

48%

Jak je možné, že slovo Dick v angličtině je jméno, ale i nadávka ču***? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/jak-je-moz​ne-ze-slovo-dic​k-v-anglictine-​je-jmeno-ale-i-​nadav (...)
People and Society wiki
https://cs.wik​tionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Link

48%

Z čeho vzniklo slovo "čurbes"? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/z-ceho-vzn​iklo-slovo-cu (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Link

48%

Jaký je význam pořekadla-vzít si ho na paškál? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/jaky-je-vy​znam-porekadla-​vzit-si-ho-na-p​ (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/wiki​/ vz%C3%ADt_si_​na_pa%C5%A1k%C3​%A 1l
http://cs.wiktionary.​org/wiki/vz%C3%​ADt_si_na_pa%C5​%A1k%C (...) Nofollow
Link

48%

Je správně "S těmi dvěmi hrdličkami" nebo "S těmi dvěma hrdličkami" ? Nebo jak to je? | Odpověd
http://odpovedi.cz/ot​azky/je-spravne​-s-temi-dvemi-h​rdlickami-nebo-​s-temi-dvema-hr​dlickami-nebo-j​ak- (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Link

48%

Je správně "S těmi dvěmi hrdličkami" nebo "S těmi dvěma hrdličkami" ? Nebo jak to je? | Odpověd
http://odpovedi.cz/ot​azky/je-spravne​-s-temi-dvemi-h​rdlickami-nebo-​s-temi-dvema-hr​dlickami-nebo-j​ak- (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/dv%C (...)
Link

48%

Co je to seč? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/co-je-to (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/se%C (...)
Link

48%

Používá se výraz "svíčková" i pro něco jiného než jen pro maso/pokrm? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/pouziva-se​-vyraz-svickova​-i-pro-neco-jin​eho-nez-jen-pro​-maso- (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/sv%C3%​AD%C4%8Dkov%C3%​A1_b%C3 (...) Nofollow
Link

48%

Jak tuto větu napsat spisovně správně? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/jak-tuto-v​etu-napsat-spis​ovne-sp (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Link

48%

Proč to tak je jak naschvál? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/proc-to-ta​k-je-jak-nasc (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/wiki​/ kurv%C3%ADtko
http://cs.wiktionary.​org/wiki/kurv%C​3% (...)
Link

48%

Jaký je rozdíl mezi slovesy: dovědět-dozvědět? | Odpovědi.cz
http://odpovedi.cz/ot​azky/jaky-je-ro​zdil-mezi-slove​sy-dovedet-dozv (...)
People and Society wiki
http://cs.wikt​ionary.org/…
http://cs.wiktionary.​org/wiki/dozv%C​4%9Bd%C4%9 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.