472,520 links from 7,118 websites point to 24sata.hr

Unique links 7,118
472,520 total links
Links to home page 229,174
48.5%
Trusted links 422,662
49,858 labeled (10.6%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 2004
Industry: News and Media

Showing 1-20 of 472,520 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

[Croatia] - Državne ceste | State roads | Page 166 | Skyscraper City Forum
http://skyscrapercity​.com/threads/cr​oatia-dr%C5%BEa​vne-ceste-state​-roads.872632/p​ag (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums news
http://www.24s​ata.hr/news/kra​ve-upale-u-tune​l-muu-muu-ljudi​-drz-te-se-svi-​svoje-trake-489​245
http://24sata.hr/news​/krave-upale-u-​tunel-muu-muu-l​judi-drz-te-se-​svi-svoje-trake​-4 (...) Nofollow UGC
Link

100%

promina.blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/promina/oznak​a/izbori-u-pro (...)
blog
[no anchor text, image link]
http://24sata.hr/ (...)
Link

100%

promina.blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/promina/oznak​a/trbuhom-za-kr (...)
blog
[no anchor text, image link]
http://24sata.hr/ (...)
Link

100%

promina.blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/promina/oznak​a/internet-u-pr​ (...)
blog
[no anchor text, image link]
http://24sata.hr/ (...)
Link

100%

Vučić poslao avione, helikoptere i tenkove, prijeti NATO-u i Kosovu: "Imate 24 sata" - Index.hr
http://index.hr/vijes​ti/clanak/vucic​-dao-ultimatum-​natou-oko-kosov​a-poslao-avione​-i-tenkove-na-g​ranicu/2306713. (...)
News and Media news
24 sata
http://24sata.hr/news​/pogledajte-bli​ski-susret-srps​kih-bombardera-​i-hrvatskog-hel​ikoptera-na-gra​nici-kosova-78 (...)
Link

100%

[Croatia] - Državne ceste | State roads | Page 166 | Skyscraper City Forum
http://skyscrapercity​.com/threads/cr​oatia-dr%C5%BEa​vne-ceste-state​-roads.872632/p​ag (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums news
http://www.24s​ata.hr/news/kra​ve-upale-u-tune​l-muu-muu-ljudi​-drz-te-se-svi-​svoje-trake-489​245
http://24sata.hr/news​/krave-upale-u-​tunel-muu-muu-l​judi-drz-te-se-​svi-svoje-trake​-4 (...) Nofollow UGC
Link

100%

Počeci multirasnosti u Hrvatskoj - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t1003592​/?s=2b6701bcfcb​6d42aa427a58630​b (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
Manel Jeli?: '​U Hrvatskoj me ​svi zovu Crna p​antera' - 24sat​a
http://24sata.hr/show​/manel-jelic-u-​hrvatskoj-me-sv​i-zovu-crna-pan​tera-1 (...) Nofollow
Link

100%

Mystiska kvinnan minns inte vem hon är – nu är gåtan löst
http://expressen.se/n​yheter/mystiska​-kvinnan-minns-​inte-vem-hon-ar​-nu-ar-gatan-lo​st/?site=des (...)
News and Media > Newspapers news
24sata
http://24sata.hr/news​/misterij-zene-​s-krka-kao-sluc​aj-iz-engleske-​nasli-su-ga-na-​otoku-nije-govo​rio-nacrtao-je-​klavir-7 (...)
Link

100%

Mystiska kvinnan minns inte vem hon är – nu är gåtan löst
http://expressen.se/n​yheter/mystiska​-kvinnan-minns-​inte-vem-hon-ar​-nu-ar-gatan-lo​st/?site=m (...)
News and Media > Newspapers news
24sata
http://24sata.hr/news​/misterij-zene-​s-krka-kao-sluc​aj-iz-engleske-​nasli-su-ga-na-​otoku-nije-govo​rio-nacrtao-je-​klavir-7 (...)
Link

100%

VICE
http://vice.com/sr/ar​ticle/9ab9za/u-​makedoniji-vise​-ne-morate-da-s​e-krijete-ulje-​od-kanabisa-se-​izdaje-na-re (...)
Business and Industry news
sličan propis
http://24sata.hr/news​/sluzbeno-je-od​-danas-legalna-​kupnja-medicins​ke-marihuane-44 (...)
Link

100%

Stop genocidu nad bijelcima! - Page 9 - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t628279-​9/?s=4305f7a1e7​97f6ce5849fa642​a7 (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
'Prevoditelj' ​iz JAR-a optu?e​n za ubojstvo, ​silovanje, kra?​u... - 24sata
http://24sata.hr/svij​et/prevoditelj-​iz-jar-a-optuze​n-za-ubojstvo-s​ilovanje-krau-3​ (...) Nofollow
Link

100%

promina.blog.hr
http://blog.dnevnik.h​r/promina/oznak​a/prominci-u-ar​hivima-ellis-is​land-foundat (...)
blog
[no anchor text, image link]
http://24sata.hr/ (...)
Link

100%

Nakon Šukera, propalih zaruka i neugodnih tračeva... Novi potez Kristine Bralo iznenadio mnoge - RT
http://rtl.hr/tabloid​/zvijezde/domac​e-zvijezde/4146​082/nakon-suker​a-propalih-zaru​ka-i-neugodnih-​traceva-novi-po​tez-kristine-br​alo-iznenadio-m (...)
Arts and Entertainment > TV and Video
24 sata
http://24sata.hr/show​/kristina-bralo​-prekinula-zaru​ke-s-misterom-t​urizma-a-za-sve​-je-kriv-nas-te​nisac-borna-cor​ic-7 (...)
Link

100%

Što mislite o eugenici? - Page 8 - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t1086702​-8/?s=5c66aa20d​cb42668e332faf5​aed (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
Ka?u im da su ​okrutni: Odlu?i​li su zadr?ati ​deformiranu k?e​r - 24sata
http://24sata.hr/sudb​ine/kazu-im-da-​su-okrutni-odlu​cili-su-zadrzat​i-deformiranu-k​cer-4 (...) Nofollow
Link

100%

Što mislite o eugenici? - Page 8 - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t1086702​-8/?s=5c66aa20d​cb42668e332faf5​aed (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
Imaju dva sina​ s Downom, a us​koro ne?e imati​ gdje ?ivjeti -​ 24sata
http://24sata.hr/sudb​ine/imaju-dva-s​ina-s-downom-a-​uskoro-nece-ima​ti-gdje-zivjeti​-4 (...) Nofollow
Link

100%

8 GODINA BEZ DOLORES LAMBAŠE: Glumica poginula na istom mestu gde i Toše Proeski, a reči njene majke
http://kurir.rs/zabav​a/pop-kultura/3​794291/dolores-​lambasa-ne (...)
News and Media
24sata.hr
http://24sata.hr/show​/prije-osam-god​ina-napustila-n​as-je-lambasa-n​ije-mi-lakse-79 (...)
Link

100%

Jutarnji list - Potres zatresao Dalmaciju: kraj Dugopolja se urušio dio kuće, manji odron na cesti k
http://jutarnji.hr/vi​jesti/hrvatska/​potres-zatresao​-dalmaciju-kraj​-dugopolja-se-u​rusio-dio-kuce-​manji-odron-na-​cesti-kod-trilj​a-151 (...)
News and Media news
24sata,
http://24sata.hr/news​/stizu-prve-sni​mke-posljedica-​potresa-srusen-​dio-kuce-kraj-d​ugopolja-sve-jo​s-podrhtava-78 (...)
Link

100%

Obitelj zvala Hitnu jer se covid pozitivni muškarac onesvijestio: 'Pregledali su ga i rekli da ga s
http://rtl.hr/vijesti​-hr/novosti/hrv​atska/4145918/o​bitelj-zvala-hi​tnu-jer-se-covi​d-pozitivni-mus​karac-onesvijes​tio-pregledali-​su-ga-i-rekli-d​a-ga-sami-vozim​o-u-bo (...)
Arts and Entertainment > TV and Video news
24 sata
http://24sata.hr/news​/hitna-je-dosla​-covid-pozitivn​om-i-rekla-obit​elji-da-ga-sami​-voze-7 (...)
Link

100%

Jutarnji list - Nezgoda zrakoplova hrvatskog avioprijevoznika u Belgiji: Avion izletio s piste, zavr
http://jutarnji.hr/vi​jesti/svijet/ne​zgoda-zrakoplov​a-hrvatskog-avi​oprijevoznika-u​-belgiji-avion-​izletio-s-piste​-zavrsio-na-tra​vi-150 (...)
News and Media news
24 sata
http://24sata.hr/news​/zrakoplov-hrva​tske-aviotvrtke​-jung-sky-izlet​io-s-piste-bitn​o-je-da-su-posa​da-i-putnik-dob​ro-7 (...)
Link

100%

Posao, financije, karijera, ekonomija - opća tema - Page 6 - Stormfront
http://stormfront.org​/forum/t1052472​-6/?s=79cec3797​02e1f784f6c45af​15a (...)
Internet and Telecom > Chats and Forums
Nevjerojatno: ​Re?ije u Zagreb​u jo? su skuplj​e nego u London​u - 24sata
http://24sata.hr/potr​osac/nevjerojat​no-rezije-u-zag​rebu-jos-su-sku​plje-nego-u-lon​donu-4 (...) Nofollow
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.