These pages have the most unique links

These pages on skolverket.se have the most unique links

Linked page Unique links Share
1. [Index page on skolverket.se] 1,429 22.2%
2. /laroplaner-amnen-och-kurser/forskola 60 0.9%
3. /publikationer?id=2442 52 0.8%
4. /om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442 47 0.7%
5. /regelverk/skollagen-och-andralagar 46 0.7%
6. /skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan 38 0.6%
7. /laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan 32 0.5%
8. /laroplaner-amnen-och-kurser 28 0.4%
9. /om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442 26 0.4%
10. /undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan 26 0.4%
11. /sb/d/190 25 0.4%
12. /regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning 24 0.4%
13. /regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor 22 0.3%
14. /skolnet 22 0.3%
15. /om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english 21 0.3%
16. /om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna 20 0.3%
17. /undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet 20 0.3%
18. /publikationer?id=2575 18 0.3%
19. /skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661 18 0.3%
20. /download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf 16 0.2%
21. /om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575 15 0.2%
22. /undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan 14 0.2%
23. /2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2801 13 0.2%
24. /andra-sprak-other-languages/english-engelska 13 0.2%
25. /english/index.shtml 13 0.2%
26. /regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411 13 0.2%
27. /skolnet/english/index.html 13 0.2%
28. /skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling 13 0.2%
29. /content/1/c4/05/26/Rapport_simtillsyn.pdf 12 0.2%
30. /download/18.472714ce16b70ab98271364/1569251324908/Historia_GR.pdf 12 0.2%
31. /kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574 12 0.2%
32. /laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kurser 12 0.2%
33. /statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa 12 0.2%
34. /statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821 12 0.2%
35. /undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-98-for-forskolan 12 0.2%
36. /om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 11 0.2%
37. /sb/d/468 11 0.2%
38. /skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan 11 0.2%
39. /skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/guide-for-kallkritik-1.251678 11 0.2%
40. /skolutveckling/vardegrund 11 0.2%
41. /cm/senaste-nytt-fran-skolverket-1.151513?l=sv_SE 10 0.2%
42. /kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet 10 0.2%
43. /om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 10 0.2%
44. /regelverk/laroplaner-1.147973 10 0.2%
45. /regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor 10 0.2%
46. /skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/introduktionsprogram 10 0.2%
47. /skolformer/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare 10 0.2%
48. /skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/guide-for-kallkritik-1.251678 10 0.2%
49. /skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/sociala-medier/fakta 10 0.2%
50. /skolutveckling/statistik 10 0.2%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.