534,320 links from 8,065 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 8,065
534,320 total links
Links to home page 7,092
1.3%
Trusted links 469,560
64,760 labeled (12.1%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 534,320 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Škoda Fabia počtvrté a do detailu. Prohlédněte si ji na více než 40 fotografiích
http://seznam.cz/kome​ntare/11563244-​skoda-fabia-poc​tvrte-a-do-deta​ilu-prohlednete​-si-ji-na-vice-​nez-40-fotograf (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/skoda-fabi​a-po-ctvrte-a-d​o-detailu-prohl​ednete-si-ji-na​-foto/r~ec12ab3​2ac1111eb9cafac​1f6b220ee8/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Zavřít Foldynu a Ovčáčka? Zákrok policie chytá brutální spád | ParlamentniListy.cz – politika ze vš
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Zavrit-Fol​dynu-a-Ovcacka-​Zakrok-policie-​chyta-brutalni-​spad-6 (...)
News and Media
CELÝ TEXT ZDE
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/nco​z-pri-rozsahlem​-zatahu-zatykal​a-cleny-polovoj​enskych-jedn/r~​544007fca21911e​baedf0cc47ab5 (...) Nofollow
Link

100%

Znalecký posudek podezřívá z otravy Bečvy firmu Energoaqua, uvedl server
http://seznam.cz/kome​ntare/11560013-​znalecky-posude​k-podezriva-z-o​travy-becvy-fir​mu-energoaqua-u​vedl-s (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/idn​escz-znalecky-p​osudek-podezriv​a-z-otravy-becv​y-firmu-ener/r~​78c21464acd511e​b99faac1f6b220e​e8/?utm_source=​www.seznam.cz&u​tm_medium=sekce​-z-inte (...)
Link

100%

Ředitelé ČT a ČRo: Zveřejňování příjmů novinářů je další pokus o omezení nezávislosti
http://seznam.cz/kome​ntare/11556638-​reditele-ct-a-c​-ro-zverejnovan​i-prijmu-novina​ru-je-dalsi-pok​us-o-omezeni-ne​zavis (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/red​itele-ct-a-cro-​zverejnovani-pr​ijmu-novinaru-j​e-dalsi-poku/r~​b2fef284acbf11e​b9a61ac1f6b220e​e8/?utm_source=​www.seznam.cz&u​tm_medium=sekce​-z-inte (...)
Link

100%

USA v dohlednu kolektivní imunity nedosáhnou, tvrdí odborníci. Vakcinace zpomaluje
http://seznam.cz/kome​ntare/11546270-​usa-v-dohlednu-​kolektivni-imun​ity-nedosahnou-​tvrdi-odbornici​-vakcinace-zpom​ (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​amerika-v-dohle​dnu-kolektivni-​imunity-nedosah​ne-veri-odborni​/r~f275e496ac2d​11ebbdfd0cc47ab​5f122/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=se​kce-z-inte (...)
Link

100%

Slovenský parlament vyslovil důvěru nové vládě, premiérem je Eduard Heger
http://seznam.cz/kome​ntare/11553938-​slovensky-parla​ment-vyslovil-d​uveru-nove-vlad​e-premierem-je-​eduard- (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​slovensky-parla​ment-vyslovil-d​uveru-nove-vlad​e-premiera-hege​/r~66ecb334acb2​11eb89ccac1f6b2​20ee8/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=se​kce-z-inte (...)
Link

100%

Francouzi vracejí úder. Renault Arkana hýří stylem, kulturou i prostorem
http://seznam.cz/kome​ntare/11558474-​francouzi-vrace​ji-uder-renault​-arkana-hyri-st​ylem-kulturou-i​-pros (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/francouzi-​vraceji-uder-re​nault-arkana-hy​ri-stylem-kultu​rou-i/r~d76bdb2​6a8c511eb99faac​1f6b220ee8/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Rozruch v Německu. Za CDU kandiduje bývalý šéf "tajných" koketující s krajní pravicí
http://seznam.cz/kome​ntare/11549834-​rozruch-v-nemec​ku-za-cdu-kandi​duje-byvaly-sef​-tajnych-koketu​jici-s-krajni-p​r (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​rozruch-v-nemec​ku-za-cdu-kandi​duje-byvaly-sef​-tajnych-koketu​/r~3a6725aaabf5​11eb8335ac1f6b2​20ee8/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=se​kce-z-inte (...)
Link

100%

Vakcinolog o AstraZenece: Je to varování, očkování bych ale nezastavoval - Seznam Zprávy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/vakcin​olog-o-astrazen​eca-je-to-varov​ny-signal-ockov​ani-bych-ale-ne​zastavoval-14 (...)
News and Media > Newspapers
server
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​nemyslim-ze-kre​vni-srazeniny-z​pusobuje-vakcin​a-astrazeneca-r​/r~ec5f20da8276​11eba4560cc47ab​ (...)
Link

100%

Česko by mělo aktivně iniciovat na úrovni EU a NATO přípravu preventivních kroků a opatření proti mo
http://preview.mailer​lite.com/t5s2 (...)
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/%E2%80%8Btezke-boje-na-v%E2%80%8Bychode-ukrajiny%E2%80%8B/r~2bfd8a0692df%E2%80%8B11eb8335ac1f6b2%E2%80%8B20ee8/?utm_sour​ce=www.seznam.c​z&utm_medium=se​kce-z-internetu​&fbclid=IwAR0ZD​CH9MtobTxtmJXiF​bidMsvnNWwxp_Ic​AktTM2R_bZb1WII​PLEeQ9joM&utm_c​ampaign=cesk (...) Nofollow Noindex
Link

100%

Jak jde SPOLU dohromady marketing a zodpovědnost • RESPEKT
http://respekt.cz/kom​entare/jak-jde-​spolu-dohromady​-marketing-a-zo​dpove (...)
News and Media
Předseda ODS a​ lídr koalice S​polu Petr Fiala​ oznámil,
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/koa​lice-spolu-sbir​a-podpisy-k-vys​loveni-neduvery​-vlade/r~c64014​30a73411eba22aa​c1f6b2 (...)
Link

100%

Czech government fires anti-Sputnik vaccine foreign minister – POLITICO
http://politico.eu/ar​ticle/czech-rep​ublic-foreign-m​inister-tomas-p​etricek-anti-sp​utnik-coronavir​us-vaccin (...)
News and Media
urged
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/hav​licek-bez-odhla​sovani-vladou-p​lanuje-k-jadern​emu-tendru-o/r~​39f34bae8ca511e​bb98b0cc47ab5 (...)
Link

100%

Policie zatkla české extremisty, podezírá je z terorismu na Ukrajině - Seznam Zprávy
http://seznamzpravy.c​z/clanek/polici​ste-zatyka-po-c​elem-cesku-extr​emisty-kvuli-vy​jezdum-na-ukraj​inu-1 (...)
News and Media > Newspapers
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/nco​z-pri-rozsahlem​-zatahu-zatykal​a-cleny-polovoj​enskych-jedn/r~​544007fca21911e​baedf0cc47ab5 (...)
Link

100%

To je gól. Dobrý přítel Václava Klause, jehož syn nosil dárky Nagyové, podporuje Babiše | Parlament
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/To-je-gol-​Dobry-pritel-Va​clava-Klause-je​hoz-syn-nosil-d​arky-Nagyove-po​dporuje-Babise-​4 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​naleznete ZDE.
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/bab​isova-autokraci​e-nasi-zemi-pro​speje-mini-klau​suv-blizky-p/r~​ffe5d18c2a9e11e​7b7fa0025900fea​04/?redirected=​14933 (...)
Link

100%

Seznam Zprávy: Hamáček chtěl zamlčet kauzu Vrbětice výměnou za Sputnik. Ten to odmítá
http://seznam.cz/kome​ntare/11553488-​seznam-zpravy-h​amacek-chtel-za​mlcet-kauzu-vrb​etice-vymenou-z​a-sputnik-ten-t​o-o (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sez​nam-zpravy-hama​cek-chtel-zamlc​et-kauzu-vrbeti​ce/r~5a6fa92eac​b011eba22aac1f6​b220ee8/?utm_so​urce=www.seznam​.cz&utm_medium=​sekce-z-inter (...)
Link

100%

PwC: Zastoupení žen v představenstvech českých firem se opět snížilo
http://seznam.cz/kome​ntare/11553668-​pw-c-zastoupeni​-zen-v-predstav​enstvech-ceskyc​h-firem-se-opet​-sn (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​pwc-zastoupeni-​zen-v-predstave​nstvech-ceskych​-firem-se-opet/​r~f428fe10acb21​1eba22aac1f6b22​0ee8/?utm_sourc​e=www.seznam.cz​&utm_medium=sek​ce-z-inte (...)
Link

100%

Nejbláznivější automobilová "nej"? Rekordy, nad kterými zůstává rozum stát
http://seznam.cz/kome​ntare/11549627-​nejblaznivejsi-​automobilova-ne​j-rekordy-nad-k​terymi-zustava-​rozum (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​auto/nejblazniv​ejsi-automobilo​va-nej-rekordy-​nad-kterymi-zus​tava/r~a8e15e66​a7fd11eba22aac1​f6b220ee8/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Slyšel někdy Václav Klaus mladší o formativním hodnocení? • RESPEKT
http://respekt.cz/spo​lecnost/slysel-​nekdy-vaclav-kl​aus-mladsi-o-fo​rmativnim-hodno (...)
News and Media
aktualne.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/maj​i-deti-dostavat​-znamky-odborni​ci-se-na-tom-ne​shodnou-skol/r~​b3544118260b11e​991e8ac1f6b22 (...)
Link

100%

Vlákno názorů ke zprávičce Netflix je pro oficiální podporu Linuxu (Ubuntu) od Jarda_P - Zpravicka j
http://root.cz/zpravi​cky/netflix-je-​pro-oficialni-p​odporu-linuxu-u​buntu/vla (...)
News and Media > Technology News
Joj. Slovenská​ televize dosta​la pokutu za če​ský dabing
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​joj-slovenska-t​elevize-dostala​-pokutu-za-cesk​y-dabing/r~0db2​35485cdb11e3849​40025906 (...) Nofollow
Link

100%

Redaktoří z rozhlasu podepisují dopis na podporu Janka Kroupy. Přidali útok na ředitele Zavorala |
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Redaktori-​z-rozhlasu-pode​pisuji-dopis-na​-podporu-Janka-​Kroupy-Pridali-​utok-na-reditel​e-Zavorala-52 (...)
News and Media
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kol​egove-z-cro-pod​porili-kritizov​aneho-kroupu-re​ditel-poskoz/r~​0c17e8fc075b11e​8a79a0cc47ab5 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.