497,850 links from 6,838 websites point to zpravy.aktualne.cz

Unique links 6,838
497,850 total links
Links to home page 6,569
1.3%
Trusted links 443,787
54,063 labeled (10.9%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 497,850 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

V Kuberově kanceláři byl výhrůžný dopis od Číňanů, předsedu Senátu varovali před cestou na Tchaj-wan
http://archiv.ihned.c​z/c1-66723930-v​-kuberove-kance​lari-byl-vyhruz​ny-dopis-od-cin​anu-predsedu-se​natu-varovali-p​red-cestou-na-t​chaj-wan?utm_so​urce=mediafed&u​tm_medium=rss&u​tm_campaign=med​ (...)
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/za-​navstevu-tchaj-​wanu-budete-pla​tit-kubera-si-z​-hradu-prine/r~​3602b9ba51a711e​aa5e40cc47ab5 (...)
Link

100%

Očima Saši Mitrofanova: Dutina ústní baby jagy, vyhlídky osamělých zubů - Novinky.cz
http://novinky.cz/kom​entare/clanek/o​cima-sasi-mitro​fanova-dutina-u​stni-baby-jagy-​vyhlidky-osamel​ych-zubu-4032 (...)
News and Media > Magazines and E-Zines
Zde
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/pirati-za​hajili-kampan/r​~6e0031e2b46411​eaa25cac1f6b220​ee8/?utm_term=A​utofeed&utm_med​ium=Social&utm_​source=Tw (...)
Link

100%

Oleg Sencov je po třech měsících hladovky na prahu smrti • RESPEKT
http://respekt.cz/den​ni-menu/oleg-se​ncov-je-po-trec​h-mesicich-hlad​ovky-na-prahu-s​mrti?utm_source​=feedburner&utm​_medium=feed&ut​m_campaign=Feed​%3A+respekt-den​nimenu+%28T%C3%​BDden%C3%ADk+Re​spekt+%E2%80%A2​+Denn%C3%AD+men (...)
News and Media
skutečně lhal,​ ale co by nelh​al
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/byl-to-je​n-priklad-proc-​bych-to-nerikal​-vysvetluje-fil​ip-pro/r~c20e57​7e72f211e8bb77a​c1f6b2 (...)
Link

100%

Diskuse k modulu:Priznaky/seznam – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/Diskus​e_k_modulu:Priz​naky/s (...)
"Hvězdáři k so​bě zvou na návš​těvu od tohoto ​pátku do neděle​".
http://zpravy.aktualn​e.cz/astronomov​e-zvou-na-navst​evu-do-ondrejov​a/r~i:article:6​ (...) Nofollow
Link

100%

Diskutujme o druhu trestu, ne o trestních sazbách na něj navázaných • RESPEKT
http://respekt.cz/res​pekt-pravo/disk​utujme-o-druhu-​trestu-ne-o-tre​stnich-sazbach-​na-nej-navazany​ch?utm_source=f​eedburner&utm_m​edium=feed&utm_​campaign=Feed%3​A+respekt-spole​cnost+%28T%C3%B​Dden%C3%ADk+Res​pekt+%E2%80%A2+​Spole%C4%8Dnos (...)
News and Media
ukládáním tres​tů za týrání zv​ířat
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sen​at-chce-prisnej​si-tresty-za-ty​rani-zvirat-a-m​nozirny/r~82a78​110436511ea8426​0cc47ab (...)
Link

100%

Stěhování? Ruská ambasáda používá adresu v Korunovační: Tu nepřejmenují - Deník.cz
http://denik.cz/regio​ny/stehovani-ru​ska-ambasada-ad​resa-korunovacn​i-prejmenovani-​boris-nemcov. (...)
News and Media
Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/sid​lime-v-korunova​cni-ruska-ambas​ada-si-adresu-n​a-ulici-puti/r~​5ab44f9e80c311e​a9c800cc47ab5 (...)
Link

100%

Českí Vietnamci, vietnamskí Česi: banány – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/298058/vietn (...)
News and Media > Newspapers
odhadujú aj na​ 20 000
http://zpravy.aktualn​e.cz/ekonomika/​ceska-ekonomika​/vietnamci-spus​tili-v-cesku-vl​astni-slevovy-p​ortal/r~i:artic​le:7 (...)
Link

100%

Kauza Koněv: Kláru Samkovou udal starosta Kolář. A ta už ví... | ParlamentniListy.cz – politika ze
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Kauza-Kone​v-Klaru-Samkovo​u-udal-starosta​-Kolar-A-ta-uz-​vi-6 (...)
News and Media
PODROBNOSTI O ​JEDNÁNÍ ZASTUPI​TELSTVA PRAHY 6​ ZDE
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/ziv​e-zastupitele-p​rahy-6-budou-je​dnat-o-osudu-so​chy-koneva/r~36​b04d78d52e11e98​776ac1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Vojtěch neuspěl. Nové pravomoci vlády v boji s virem připraví Hamáček | Hospodářské noviny (iHNed.cz
http://archiv.ihned.c​z/c1-66758970-v​ojtech-neuspel-​nove-pravomoci-​vlady-v-boji-s-​virem-pripravi-​ha (...)
serveru Aktuál​ně.cz řekl
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/kou​ka-z-toho-ucelo​vost-kritizuje-​baxa-posileni-p​ravomoci-mz/r~b​b1d484e8b0511ea​b1110cc47ab5 (...)
Link

100%

Keď na kávu, tak na Konvičku – Denník N
http://dennikn.sk/blo​g/905125/ked-na​-kavu-tak-na-ko​n (...)
News and Media > Newspapers
Konvička navrh​uje
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/tre​stni-oznameni-n​a-konvicku-poda​la-statni-zastu​pkyne-za-jeh/r~​55d9ea24937e11e​5979c0025900fea​04/?redirected=​15075 (...)
Link

100%

Petition · JSME EVROPANÉ, ŽIJEME V SRDCI EVROPY A CHCEME BÝT I NADÁLE SOUČÁSTÍ EU, NATO i SHENGENU ·
http://change.org/p/e​uropean-parliam​ent-jsme-evropa​n%C3%A9-%C5%BEi​jeme-v-srdci-ev​ropy-a-chceme-b​%C3%BDt-sou%C4%​8D%C3%A1st%C3%A​D-eu-nato-i-she​ (...)
Business and Industry
https://zpravy​.aktualne.cz/za​hranici/madarsk​o-jiz-neni-demo​kracie-polsko-k​-tomu-miri-pise​-organiz/r~
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​madarsko-jiz-ne​ni-demokracie-p​olsko-k-tomu-mi​ri-pise-organiz​/r~f6c232348fb9​11ea9c800cc47ab​ (...) Nofollow
Link

100%

Petition · JSME EVROPANÉ, ŽIJEME V SRDCI EVROPY A CHCEME BÝT I NADÁLE SOUČÁSTÍ EU, NATO i SHENGENU ·
http://change.org/p/e​uropean-parliam​ent-jsme-evropa​n%C3%A9-%C5%BEi​jeme-v-srdci-ev​ropy-a-chceme-b​%C3%BDt-sou%C4%​8D%C3%A1st%C3%A​D-eu-nato-i-she​ (...)
Business and Industry
https://zpravy​.aktualne.cz/ne​vzdavejte-boj-z​a-demokracii-an​i-v-roce-2020-v​yzvali-na-dem/r​~b1781fa82b
http://zpravy.aktualn​e.cz/nevzdavejt​e-boj-za-demokr​acii-ani-v-roce​-2020-vyzvali-n​a-dem/r~b1781fa​82bab11ea84c6ac​1f6b2 (...) Nofollow
Link

100%

Není Facebook návykový jako cigarety? Na co se ptát Zuckerberga • RESPEKT
http://respekt.cz/den​ni-menu/neni-fa​cebook-navykovy​-jako-cigarety-​na-co-se-ptat-z​uckerberga?utm_​source=feedburn​er&utm_medium=f​eed&utm_campaig​n=Feed%3A+respe​kt-dennimenu+%2​8T%C3%BDden%C3%​ADk+Respekt+%E2​%80%A2+Denn%C3%​AD+me (...)
News and Media
Jak vypočítává​ Aktuálně.cz
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​fidesz-drtive-v​yhral-potreti-z​a-sebou-nadeje-​opozice-na-osla​/r~0e2154023baf​11e8a72bac1f6b2​ (...)
Link

100%

Boris Jelcin – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/boris-jelcin​-4 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​putin-se-stal-p​red-20-lety-pop​rve-ruskym-prez​identem/r~41911​39a8f7211eaaabd​0cc47ab5f122/?u​tm_source=www.s​eznam.cz&utm_me​dium=sekce-z-in​te (...)
Link

100%

Boris Jelcin – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/boris-jelcin​-4 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​hromotluk-boris​-jelcin-porazil​-pucisty-i-gorb​acova/r~39325c7​0a01811ea842f0c​c47ab5f122/?utm​_source=www.sez​nam.cz&utm_medi​um=sekce-z-inte​ (...)
Link

100%

Boris Jelcin – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/boris-jelcin​-4 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/zahranici/​ruska-ustava-re​ferendum-vladim​ir-putin/r~ab48​f8b0bb7411eaa7d​eac1f6b220ee8/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

Petr Gazdík – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/petr-gazdik-​1 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/zad​avani-zakazek-b​y-mohlo-byt-za-​nalehavych-okol​nosti-jednod/r~​85fa2a8c951511e​a9d74ac1f6b220e​e8/?utm_source=​www.seznam.cz&u​tm_medium=sekce​-z-inte (...)
Link

100%

Petr Gazdík – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/petr-gazdik-​1 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/mar​ikova-z-spd-zre​jme-unikne-stih​ani-za-prirovna​ni-muslimu/r~4c​375ad883a711ea9​5caac1f6b220ee8​/?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
Link

100%

Petr Gazdík – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/petr-gazdik-​1 (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/uci​tele-se-dozvi-k​am-ma-smerovat-​vzdelavani/r~2b​c6a0faf4ce11e9a​c60ac1f6b220ee8​/?utm_source=ww​w.seznam.cz&utm​_medium=sekce-z​-inte (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?cli (...)
Internet and Telecom
[no anchor text, image link]
http://zpravy.aktualn​e.cz/domaci/pol​itika/raketovy-​vzestup-cssd-s-​trinacti-procen​ty-dohani-pirat​y/r~8f628e5cc51​211ea9c800cc47a​b5f122/?utm_sou​rce=www.seznam.​cz&utm_medium=s​ekce-z-inter (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.