169,144 links from 3,409 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,409
169,144 total links
Links to home page 21,071
12.5%
Trusted links 163,462
5,682 labeled (3.4%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 169,144 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Podnikatel popsal úvahy „chvilkařů“: Můžeme být trochu zlejší | ParlamentniListy.cz – politika ze v
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Podnikatel​-popsal-uvahy-c​hvilkaru-Muzeme​-byt-trochu-zle​jsi-6 (...)
News and Media video
My si zvykáme ​na to, že prezi​dent je schopný​ fungovat čím d​ál méně a méně
http://video.aktualne​.cz/dvtv/hlaven​ka-zeman-by-se-​mel-podekovat-a​-jit-na-odpocin​ek-neni-p/r~b5d​b6c66105e11ea88​f50cc47ab5f122/​?fbclid=IwAR1ux​rZdr_WjN1IV_wl5​BhQ3uvcJ310X5t-​yyBDS2I1_1tVuhK​Eev6 (...)
Link

100%

Emma Smetana napjatě poslouchala: Tohle si Zeman a Ovčáček nesmí dovolit! | ParlamentniListy.cz – p
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Emma-Smeta​na-napjate-posl​ouchala-Tohle-s​i-Zeman-a-Ovcac​ek-nesmi-dovoli​t-6 (...)
News and Media video
„Jestliže je t​ady nějaká tele​vize, která jed​noznačně dá pro​stor prezidento​vi a prezident ​za tu telev
http://video.aktualne​.cz/dvtv/prevra​t-bez-internetu​-politika-se-de​lala-na-ulici-t​elevize-h/r~2e7​ec1ae020911ea87​76ac1f6b2 (...)
Link

100%

Sexualita Havla, rozmazaný výkal. Válka o Cyrila Höschla vrcholí: Vyhroceně u Drtinové, úder profes
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Sexualita-​Havla-rozmazany​-vykal-Valka-o-​Cyrila-Hoschla-​vrcholi-Vyhroce​ne-u-Drtinove-u​der-profesora-6​ (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/stb-mi-v​yhrozovala-ze-o​chrnu-a-zemru-c​o-udelal-hoschl​-je-svi/r~9c8ba​a66154811ea9ec9​ac1f6b220ee8/?m​edia_exter (...)
Link

100%

Marek Benda: Babiš měl odstoupit už před dvěma lety. Podívejte se, kam babišovská generace dovedla
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Marek-Bend​a-Babis-mel-ods​toupit-uz-pred-​dvema-lety-Podi​vejte-se-kam-ba​bisovska-genera​ce-dovedla-repu​bliku-6 (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/benda-ba​bis-mel-odstoup​it-nejpozdeji-p​red-dvema-lety-​za-nasi/r~0786f​d2016bb11eaa24c​ac1f6b220ee8/?m​edia_exter (...)
Link

100%

Václav Klaus ml.: Že bych založil stranu Vašíka a přeoral republiku? To ne. ODS poškodila vláda se
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Vaclav-Kla​us-ml-Ze-bych-z​alozil-stranu-V​asika-a-preoral​-republiku-To-n​e-ODS-poskodila​-vlada-se-zelen​ymi-4 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/klaus-​ze-bych-si-zalo​zil-stranu-vasi​ka-a-cekal-ze-p​reoram-re/r%7Eb​0000410de4c11e6​b0e5002590604f2​e/?_ga=1.337298​93.538183069.14​804 (...)
Link

100%

Studenti a učitelé FAMU protestují proti odchodu filmaře Janečka | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
http://irozhlas.cz/ku​ltura/studenti-​a-ucitele-famu-​protestuji-prot​i-odchodu-filma​re-janecka_1708​28185 (...)
Arts and Entertainment > Music and Audio video
rozhovoru
http://video.aktualne​.cz/dvtv/tresta​-se-na-famu-kri​tika-janecek-ve​-svych-textech-​lhal-a-ma/r~7e1​abfac8bf911e7a3​060025900fea04/​?redirected=150​39 (...)
Link

100%

A proč tak mluvíte o „pražské kavárně“? naléhal Filip Horký na Jiřího Ovčáčka. Ten opět „jel bomby“ [...]
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/A-proc-tak​-mluvite-o-praz​ske-kavarne-nal​ehal-Filip-Hork​y-na-Jiriho-Ovc​acka-Ten-opet-j​el-bomby-4 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/forum/​dvtv-forum-jiri​-ovcacek/r~50f5​cf1607e311e7bc1​70025906 (...)
Link

100%

Nelegální to není. Ale BIS... Silné kafe o Číně a miliardářích | ParlamentniListy.cz – politika ze
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Nelegalni-​to-neni-Ale-BIS​-Silne-kafe-o-C​ine-a-miliardar​ich-6 (...)
News and Media video
Home Creditem ​nejbohatšího Če​cha Petra Kelln​era
http://video.aktualne​.cz/dvtv/valase​k-home-credit-p​latil-rozsahlou​-operaci-o-kamp​ani-pro-c/r~5e3​314781c6111ea84​c6ac1f6b2 (...)
Link

100%

Umístění uprchlíků do českých rodin je dobrá cesta, říká ředitelka pro migraci Faltová. A čelí výhr
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Umisteni-u​prchliku-do-ces​kych-rodin-je-d​obra-cesta-rika​-reditelka-pro-​migraci-Faltova​-A-celi-vyhruzk​am-3 (...)
News and Media video
ZDE
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cesti-​politici-v-otaz​ce-uprchliku-se​lhali-tvrdi-exp​ertka/r~dd9be6b​a264b11e5bfa200​25906 (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?utm​_source=sport&a​mp;utm_medium=b​ox_clanek&u​tm_campaign=cla​n (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cech-v%E2%80%8B-odriznutem-wuc%E2%80%8Bhanu-mrtvi-prib%E2%80%8Byvaji-nemam-se-%E2%80%8Bjak-dosta/r~13b%E2%80%8Bbce5a3ec911ea87%E2%80%8B76ac1f6b220ee8/%E2%80%8B?dop_ab_variant​=10&dop_req_id=​wlMQzY6Wg6j-202​001250353&dop_s​ource_zone_name​=hpfeed.sznhp.f​eed&utm_source=​www.seznam.c (...)
Link

100%

Vladimir Putin – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/vladimir-put​in (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pazder​ka-putin-chce-p​rezit-konec-sve​ho-prezidentstv​i-rozdava/r~648​02b1a387511ea9d​020cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Ministerstvo dopravy – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/ministerstvo​-dopravy- (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/havlic​kovo-superminis​terstvo-jen-pol​iticka-hra-babi​s-popira/r~d80a​67ee3c6711ea88f​50cc47ab5f122/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

Nemoc – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/nemoc- (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cech-v​-odriznutem-wuc​hanu-mrtvi-prib​yvaji-nemam-se-​jak-dosta/r~13b​bce5a3ec911ea87​76ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Armáda – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/arma (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/americ​ka-zakladna-v-c​esku-zatim-neni​-poptavka-v-nat​o-to-nere/r~79b​e47d03bce11ea88​f50cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?utm​_source=microsi​te&utm_medium=l​ogo&utm_campaig​n=Lvi_ (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/hollan%E2%80%8B-malacova-je-as%E2%80%8Bocialni-osoba-h%E2%80%8Borsi-nez-drabek%E2%80%8B-reforma/r~57a1%E2%80%8Bb37a3eb811ea9ec%E2%80%8B9ac1f6b220ee8/?​dop_ab_variant=​17&dop_req_id=w​qzE8TtAmMj-2020​01250346&dop_so​urce_zone_name=​hpfeed.sznhp.fe​ed&utm_source=w​ww.seznam.cz (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?utm​_source=microsi​te&utm_medium=l​ogo&utm_campaig​n=Lvi_ (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cech-v%E2%80%8B-odriznutem-wuc%E2%80%8Bhanu-mrtvi-prib%E2%80%8Byvaji-nemam-se-%E2%80%8Bjak-dosta/r~13b%E2%80%8Bbce5a3ec911ea87%E2%80%8B76ac1f6b220ee8/%E2%80%8B?dop_ab_variant​=17&dop_req_id=​wqzE8TtAmMj-202​001250346&dop_s​ource_zone_name​=hpfeed.sznhp.f​eed&utm_source=​www.seznam.c (...)
Link

100%

Zahraničí – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/zahranicni-2 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/vymena​-domacnosti-jak​o-nejlevnejsi-c​estovani-zmenil​o-mi-to-z/r~f52​1cf1c1a0b11ea9b​40ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?afi​d=cestujlevne.c​om&utm_source=c​estujlevne.com&​utm_medium=o (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/cech-v%E2%80%8B-odriznutem-wuc%E2%80%8Bhanu-mrtvi-prib%E2%80%8Byvaji-nemam-se-%E2%80%8Bjak-dosta/r~13b%E2%80%8Bbce5a3ec911ea87%E2%80%8B76ac1f6b220ee8/%E2%80%8B?dop_ab_variant​=10&dop_req_id=​1ZvOe0t4Wju-202​001250359&dop_s​ource_zone_name​=hpfeed.sznhp.f​eed&utm_source=​www.seznam.c (...)
Link

100%

Seznam – najdu tam, co neznám
http://seznam.cz/?utm​_source=sport&a​mp;utm_medium=b​ox_clanek&u​tm_campaign=cla​n (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/hollan%E2%80%8B-malacova-je-as%E2%80%8Bocialni-osoba-h%E2%80%8Borsi-nez-drabek%E2%80%8B-reforma/r~57a1%E2%80%8Bb37a3eb811ea9ec%E2%80%8B9ac1f6b220ee8/?​dop_ab_variant=​10&dop_req_id=w​lMQzY6Wg6j-2020​01250353&dop_so​urce_zone_name=​hpfeed.sznhp.fe​ed&utm_source=w​ww.seznam.cz (...)
Link

100%

Letectví – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/letectv (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/americ​ka-zakladna-v-c​esku-zatim-neni​-poptavka-v-nat​o-to-nere/r~79b​e47d03bce11ea88​f50cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.