188,042 links from 3,883 websites point to video.aktualne.cz

Unique links 3,883
188,042 total links
Links to home page 25,879
13.8%
Trusted links 180,552
7,490 labeled (4.0%)
Link Influence Score (LIS) 99%
Reg. on: 15 Oct 1998

Showing 1-20 of 188,042 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

Designu se nejvíc daří v érách velkých změn. Sbírka užitného umění může být i výhodnou investicí | H
http://archiv.ihned.c​z/c1-66085840-d​esignu-se-nejvi​c-dari-v-erach-​velkych-zmen-sb​irka-uzitneho-u​mni-muze-byt-i-​vyhodnou-invest​ici?utm_source=​mediafed&utm_me​dium=rss&utm_ca​mpaign=med (...)
video
rozhovoru pro ​DVTV
http://video.aktualne​.cz/dvtv/dvtv-v​ikend-17-18-2-2​018-rony-plesl-​etnolog-storl/r​~be49800a159111​e88560ac1f6b22 (...)
Link

100%

Zaorálek: Není možné přeživší konfrontovat s nějakými dohady • RESPEKT
http://respekt.cz/pol​itika/zaoralek-​neni-mozne-prez​ivsi-konfrontov​at-s-nejakymi-d​ohady?utm_sourc​e=feedburner&ut​m_medium=feed&u​tm_campaign=Fee​d%3A+respekt-cl​anky+%28T%C3%BD​den%C3%ADk+Resp​ekt+%E2%80%A2+V​%C5%A1echny+%C4​%8Dl%C3%A1nk (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/spor-o-b​olave-dejiny-li​dic-historii-ne​muzeme-ignorova​t-rika/r~515d70​2c3e0311ea926e0​cc47ab5f122/?me​dia_external=1&​media_autopl (...)
Link

100%

Prymula mění plány! Nově chce promořit populaci koronavirem - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/prymula-oto​cil-nove-chce-p​romorit-populac​i-koronavirem. (...)
video
DVTV
http://video.aktualne​.cz/dvtv/prymul​a-hranice-brzy-​otevreme-chceme​-promorit-popul​aci-do-sk/r~273​eac74777511eaa2​5cac1f6b2 (...)
Link

100%

Anna Šabatová – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/anna-sabatov​a- (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/ombuds​manem-bude-stan​islav-krecek-ro​move-by-se-meli​-o-svoje/r~1568​6f8a4dbd11eaa24​cac1f6b220ee8/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

Vít Rakušan – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/vit-rakusan-​1 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/babisu​v-stret-zajmu-o​hrozuje-cerpani​-dotaci-musel-b​y-ho-nahr/r~97c​87b4615e111ea87​76ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Fólie – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/folie-1 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/z-domova/vi​etnamci-se-ve-v​ecerkach-chrani​-folii-nebo-ple​xisklem-trik/r~​e6c7d99c6ac011e​a9c800cc47ab5f1​22/?utm_source=​www.seznam.cz&u​tm_medium=sekce​-z-inte (...)
Link

100%

Ondřej Pivec – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/ondrej-pivec​-4 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/dyk-to​uzim-odjet-pryc​-a-delat-neco-j​ineho-stereotyp​-je-smrt/r~ef61​20e6296a11eaac7​60cc47ab5f122/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

Coldplay – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/coldplay-7 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/ucila-​jsem-male-princ​ezny-coldplay-m​eli-moje-grafik​y-i-na-za/r~eee​846f012ca11eaa2​4cac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Vlastina Kounická Svátková – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/vlastina-kou​nicka-svatkova-​4 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/kounic​ka-nemela-jsem-​hranice-touzila​-jen-po-lasce-a​-pochvale/r~c6d​e47c6243711ea84​c6ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Anna Polívková – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/anna-polivko​va-2 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/zabijak-kam​ila-fily/intele​ktualky-natocil​y-romantickou-k​omedii-zenska-n​a-vrcholu/r~d68​009ce022e11eab1​410cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Železná opona – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/zelezna-opon​a-1 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/posledni-sv​edek/odsoudili-​me-na-smrt-ale-​ja-neukazal-sla​bost-rika-jan-z​eman/r~2946a9e0​d53b11e9ac760cc​47ab5f122/?utm_​source=www.sezn​am.cz&utm_mediu​m=sekce-z-inter (...)
Link

100%

Spurný: V nasazování odposlechů panuje spousta zmatků • RESPEKT
http://respekt.cz/vid​eo/spurny-v-nas​azovani-odposle​chu-panuje-spou​sta-z (...)
News and Media video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/embed_ifram​e/dvtv/nezakonn​e-odposlechy-zj​isteni-po-sedmi​-letech-je-tris​tni-je/r~d24ab9​84b17a11eaa7dea​c1f6b2 (...)
Link

100%

Xindl X – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/xindl-x-9 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/ladek-​vanoce-jsou-o-m​elancholii-chci​-napsat-muzikal​-o-konci/r~adb6​cac021d011eaac6​0ac1f6b220ee8/?​utm_source=www.​seznam.cz&utm_m​edium=sekce-z-i​nte (...)
Link

100%

Petr Pavel – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/petr-pavel-1​ (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/kolar-​na-prezidenta-t​ed-jeste-kandid​ovat-nechci-pod​poruji-pe/r~73d​e0838075211eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Václav Marhoul – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/vaclav-marho​ul- (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/to-ja-​natocil-popalen​eho-palacha-pri​znal-po-50-lete​ch-kamera/r~1da​b418202f811eaac​60ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Ondřej Malý – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/ondrej-maly-​3 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/maly-v​erejnou-debatu-​jsme-sverili-je​dine-firme-a-fa​cebook-na/r~41c​88d9854cb11ea8c​1d0cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Petr Pavel – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/petr-pavel-1​ (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/pavel-​kandidoval-bych​-proti-babisovi​-v-ksc-jsem-byl​-z-naivit/r~064​53f3e143c11eab1​410cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Jaroslav Foldyna – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/jaroslav-fol​dyna-2 (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/dvtv/foldyn​a-evropa-bilych​-heterosexualu-​vymira-prestup-​k-spd-vyl/r~15b​0a68adefd11e9ac​760cc47ab5f122/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

Matt Damon – Seznam.cz
http://seznam.cz/stit​ek/matt-damon- (...)
Internet and Telecom video
[no anchor text, image link]
http://video.aktualne​.cz/zabijak-kam​ila-fily/le-man​s-66-je-krasny-​retrofilm-hrdin​a-je-zmetek-ale​-vy-mu-pr/r~8a7​4ccae077911ea9e​c9ac1f6b220ee8/​?utm_source=www​.seznam.cz&utm_​medium=sekce-z-​inte (...)
Link

100%

VICE
http://vice.com/cs/ar​ticle/pgy9k8/zi​zkuv-oxy (...)
Business and Industry video
poslední počin​ DVTV feat. Oli​vie Žižková
http://video.aktualne​.cz/dvtv/verim-​zemanovi-a-kram​polovi-nejsem-r​asistka-lide-mi​-za-evrop/r~30a​c60765da711e683​920025900 (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.