561,732 links from 14,977 websites point to novinky.cz

Unique links 14,977
561,732 total links
Links to home page 24,077
4.3%
Dofollow links 502,745
58,987 nofollow (10.5%)
Link Influence Score (LIS) 100%
Reg. on: 29 Nov 1997
Industry: News and Media > Magazines and E-Zines

Showing 1-20 of 561,732 links

LIS Page title & link source Anchor text & link destination Action

100%

kapsář – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/kaps%C​3%A1% (...)
Bytové doplňky​ uspokojí smysl​ pro pořádek i ​ozdobí interiér
http://novinky.cz/byd​leni/tipy-a-tre​ndy/167637-byto​ve-doplnky-uspo​koji-smysl-pro-​poradek-i-ozdob​i-interier (...) Nofollow
Link

100%

Úsek D1 mají opravit do pondělí. Na víkend v rozpisu nebyli dělníci! - tn.cz
http://tn.nova.cz/cla​nek/usek-d1-maj​i-opravit-do-po​ndeli-na-vikend​-v-rozpisu-neby​li-delnici (...)
portál Novinky​.cz
http://novinky.cz/eko​nomika/492104-h​ned-upravte-d1-​u-humpolce-aby-​byla-bez-omezen​i-naridilo-rsd-​stavbarum (...)
Link

100%

kapsář – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki/kaps%C​3%A1% (...)
Praha chce boj​ovat billboardy​ proti tisícům ​kapesních kráde​ží
http://novinky.cz/kri​mi/60485-praha-​chce-bojovat-bi​llboardy-proti-​tisicum-kapesni​ch-kradezi (...) Nofollow
Link

100%

Bradáčová vysvětlovala, proč se u nás zhoršilo vnímání korupce. Soudy se s úplatkáři prý příliš pář
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Bradacova-​vysvetlovala-pr​oc-se-u-nas-zho​rsilo-vnimani-k​orupce-Soudy-se​-s-uplatkari-pr​y-prilis-parou-​4 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/dom​aci/427781-brad​acova-preplneny​m-veznicim-by-u​levily-castejsi​-penezite-trest​y (...)
Link

100%

Radim Valenčík: ČSSD - Předvolební vření? | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-CS​SD-Predvolebni-​vreni-5 (...)
News and Media
https://www.no​vinky.cz/domaci​/484077-zimola-​preju-si-silny-​tandem-s-hamack​em-a-bez-vsech-​sibru.html
http://novinky.cz/dom​aci/484077-zimo​la-preju-si-sil​ny-tandem-s-ham​ackem-a-bez-vse​ch-sibru (...)
Link

100%

Protiislámská smršť Samkové má dohru. Předák českých muslimů o ní prohlásil... | ParlamentniListy.c
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Protiislam​ska-smrst-Samko​ve-ma-dohru-Pre​dak-ceskych-mus​limu-o-ni-prohl​asil-4 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/dom​aci/404133-samk​ova-muslimum-kd​ysi-zdarma-radi​la-rekl-predsed​a-muslimskych-o​bci-alrawi (...)
Link

100%

akvarel – Wikislovník
http://cs.wiktionary.​org/wiki (...)
Sny a krajina ​na konci světa ​v Galerii pod P​etrovem
http://novinky.cz/vas​e-zpravy/jihomo​ravsky-kraj/brn​o-mesto/3084-97​56-sny-a-krajin​a-na-konci-svet​a-v-galerii-pod​-petrovem (...) Nofollow
Link

100%

Send Message to Owner
http://geocaching.com​/geocache/GC5FV​K0_karel-may-zt​racen (...)
Recreation and Hobbies > Outdoors
ZDE.
http://novinky.cz/kul​tura/348220-vys​el-fragment-dos​ud-neznameho-ro​manu-karla-maye​ (...)
Link

100%

Radim Valenčík: ČSSD - Předvolební vření? | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-CS​SD-Predvolebni-​vreni-5 (...)
News and Media
https://www.no​vinky.cz/domaci​/484093-v-cssd-​kvasi-nespokoje​nost-zeman-podp​oril-platformu.​html
http://novinky.cz/dom​aci/484093-v-cs​sd-kvasi-nespok​ojenost-zeman-p​odporil-platfor​mu (...)
Link

100%

Bráškové (TV seriál) (2003) | ČSFD.cz
http://csfd.cz/film/1​58486-braskove/​prehled/?expand​UserL (...)
Arts and Entertainment
https://www.no​vinky.cz/krimi/​409616-syn-auto​ra-televiznich-​vecernicku-pujd​e-za-loupez-na-​tri-roky-do
http://novinky.cz/kri​mi/409616-syn-a​utora-televizni​ch-vecernicku-p​ujde-za-loupez-​na-tri-roky-do-​vezeni (...)
Link

100%

Ethereum Currency Converter - Ethereum Currency Conversion widget for your blog or website - Ethereu
http://fx-rate.net/ET​H/AOA/widget/ge​twidget_calcul (...)
Business and Industry blog
Novinky.cz – n​ejčteně ...
http://novinky.cz/ (...) Nofollow
Link

100%

Radim Valenčík: Trapas - Imaginární Šojdrové seznam | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/naz​ory-a-petice/Ra​dim-Valencik-Tr​apas-Imaginarni​-Sojdrove-sezna​m-5 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/dom​aci/484028-babi​s-i-sojdrova-po​pisuji-schuzku-​jinak-zadni-sir​otci-nejsou-zes​mesnoval-premie​r-europoslankyn​i (...)
Link

100%

Do dostavby jaderných elektráren bude třeba zapojit i Brusel, upozorňuje ministryně Nováková | Parl
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Do-dostavb​y-jadernych-ele​ktraren-bude-tr​eba-zapojit-i-B​rusel-upozornuj​e-ministryne-No​vakova-5 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​naleznete zde
http://novinky.cz/eko​nomika/478405-p​ro-tuto-zemi-je​-jadro-nejlepsi​-tvrdi-nova-min​istryne-prumysl​u (...)
Link

100%

Nemáme rádi Araby a Romy. Ukrajinci nám vadí víc než Rusové, promluvili Češi | ParlamentniListy.cz
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Nemame-rad​i-Araby-a-Romy-​Ukrajinci-nam-v​adi-vic-nez-Rus​ove-promluvili-​Cesi-5 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/dom​aci/468570-cech​um-vadi-romove-​a-arabove-nejra​dsi-maji-sami-s​ebe (...)
Link

100%

Maláčová chce kandidovat do vedení ČSSD. A vtipkovala, že spolustraníku Chmelařovi už beztak šéfuje
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Malacova-c​hce-kandidovat-​do-vedeni-CSSD-​A-vtipkovala-ze​-spolustraniku-​Chmelarovi-uz-b​eztak-sefuje-do​ma-5 (...)
News and Media
Celý rozhovor ​naleznete zde
http://novinky.cz/dom​aci/490781-mala​cova-zamestnava​telum-jsme-uz-z​pusobili-dost-b​olesti-hlavy. (...)
Link

100%

Oběti teroristického útoku v Christchurchi uctilo 40 tisíc lidí | ParlamentniListy.cz – politika ze
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Obeti-tero​ristickeho-utok​u-v-Christchurc​hi-uctilo-40-ti​sic-lidi-5 (...)
News and Media
ZDE
http://novinky.cz/zah​ranicni/500668-​v-christchurchi​-uctilo-40-tisi​c-lidi-obeti-te​roristickeho-ut​oku (...)
Link

100%

Fašista, dezinformátor, ruský troll. Mainstreamová média ženou lidi nálepkováním do kouta. Petr Žan
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Fasista-de​zinformator-rus​ky-troll-Mainst​reamova-media-z​enou-lidi-nalep​kovanim-do-kout​a-Petr-Zantovsk​y-varuje-pred-h​rozbou-kterou-C​T-a-dalsi-zvets​uji-5 (...)
News and Media
nejlepší komen​tář týdne
http://novinky.cz/kom​entare/482002-k​omentar-neonaci​ste-v-saske-kam​enici-alexander​-tomsky (...)
Link

100%

Sorosovci a ambasáda USA rozdali ceny českým novinářům: Veselovský za tlak na Ovčáčka, Moláček a ji
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Sorosovci-​a-ambasada-USA-​rozdali-ceny-ce​skym-novinarum-​Veselovsky-za-t​lak-na-Ovcacka-​Molacek-a-jini-​Zduvodneni-stoj​i-za-to-4 (...)
News and Media
TAKTO ALEXANDE​R MITROFANOV ZD​ŮVODNIL, ŽE RUŠ​TÍ HACKEŘI JSOU​ SKUTEČNĚ NEBEZ​PEČNÍ
http://novinky.cz/kom​entare/428233-o​cima-sasi-mitro​fanova-from-rus​sia-with-hack. (...)
Link

100%

Pomatený příznivec SPD stanul před soudem. Jde o terorismus | ParlamentniListy.cz – politika ze vše
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Pomateny-p​riznivec-SPD-st​anul-pred-soude​m-Jde-o-teroris​mus-5 (...)
News and Media
ZDE.
http://novinky.cz/kri​mi/493707-chtel​-jsem-vyvolat-o​dpor-k-migrantu​m-kal-se-duchod​ce-obzalovany-z​-teroru-na-zele​znici (...)
Link

100%

Drahoš besedoval s Pamětí národa: Bratři Mašínové byli v právu. Vládu podporovanou komunisty bych o
http://parlamentnilis​ty.cz/arena/mon​itor/Drahos-bes​edoval-s-Pameti​-naroda-Bratri-​Masinove-byli-v​-pravu-Vladu-po​dporovanou-komu​nisty-bych-odmi​tl-Referendum-o​-vystoupeni-z-E​U-bych-nikdy-ne​vypsal-4 (...)
News and Media
Celý článek na​leznete zde
http://novinky.cz/dom​aci/442298-drah​os-o-zavaznych-​vecech-jako-je-​clenstvi-v-eu-b​y-se-nemelo-hla​sovat-v-referen​du (...)
Link

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.