The most popular anchor texts

These words are linked to zoek.officielebekendmakingen.nl

Anchor text Uniques Share
1. hier 409 4.4%
2. staatscourant 339 3.6%
3. overheid.nl 90 1.0%
4. kamervragen 79 0.8%
5. besluit 54 0.6%
6. artikel 2, tweede lid van het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 53 0.6%
7. wetsvoorstel 53 0.6%
8. klik hier 50 0.5%
9. motie 48 0.5%
10. verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 45 0.5%
11. de staatscourant 36 0.4%
12. staatsblad 36 0.4%
13. officielebekendmakingen.nl 35 0.4%
14. zoek.officielebekendmakingen.nl 35 0.4%
15. brief 32 0.3%
16. link 31 0.3%
17. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 29 0.3%
18. https://zoek.officielebekendmakingen.nl 28 0.3%
19. officiële bekendmakingen 28 0.3%
20. www.officielebekendmakingen.nl 28 0.3%
21. deze link 26 0.3%
22. memorie van toelichting 25 0.3%
23. staatscourantregels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding. 24 0.3%
24. bron 22 0.2%
25. here 22 0.2%
26. 1 20 0.2%
27. www.overheid.nl 20 0.2%
28. officiele bekendmaking vasstelling luchthavenbesluit - www.overheid.nl en op 19 0.2%
29. gepubliceerd 17 0.2%
30. pdf 17 0.2%
31. vragen 17 0.2%
32. amvb 15 0.2%
33. zoek.officielebekendmakin... 15 0.2%
34. "besluit van 23 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikel 14 0.2%
35. publicatie in het staatsblad of de staatscourant 14 0.2%
36. regeling 14 0.2%
37. artikel 21 van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 13 0.1%
38. deze 13 0.1%
39. voorstel 13 0.1%
40. amendement 12 0.1%
41. announced 12 0.1%
42. kamerbrief 12 0.1%
43. overheid 12 0.1%
44. publicatie staatscourant 12 0.1%
45. gemeenteblad 11 0.1%
46. meer informatie 11 0.1%
47. officiële bekendmaking 11 0.1%
48. tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid 11 0.1%
49. verslag 11 0.1%
50. wet 11 0.1%

Tell other people about these links:

Tip: Get a better search engine optimization tool now!

Daily ranking checks, automated SEO audits, keyword research tools, web page optimization, uptime monitoring, link building, competitive intelligence, and much more: SEOprofiler is a full-featured SEO tool that help you to get high rankings on Google and other search engines.

Create your free SEOprofiler account

Get free weekly search engine news:

Our weekly newsletter informs you about search engine news that can influence your website marketing campaigns. Each issue of the newsletter contains an unsubscribe link that immediately unsubscribes you from the newsletter list.